Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
304/TB-UBND 23-09-2013 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch BTH GTNT, kiên cố hóa kênh mương và thủy lợi hóa đất màu năm 2013, kế hoạch năm 201
36/LCT 20-09-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 23-27/9/2013
35/LCT 13-09-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 16-20/9/2013
34/LCT 06-09-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 09-13/9/2013
33/LCT 30-08-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 02-06/9/2013
31/LCT 16-08-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 19-23/8/2013
30/LCT 09-08-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 12-16/8/2013
28/LCT 26-07-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 29/7-02/8/2013
27/LCT 19-07-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 22-26/7/2013
26/LCT 12-07-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 15-20/7/2013
tin tuần 12-07-2013 VP HĐND-UBND huyện TIN TUAN
25/LCT 05-07-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 08-12/7/2013
tin tuần 05-07-2013 VP HĐND-UBND huyện tin tuần
TT 01-07-2013 VP HĐND-UBND huyện Tin tuần từ ngày 1/7 đến ngày 5/7 năm 2013
24/LCT 28-06-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 01-05/7/2013
tin tuần 28-06-2013 VP HĐND-UBND huyện tin tuần
23/LCT 21-06-2013 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 24/6/2013 đến 28/6/2013
61/VH&TT 31-05-2013 Phòng VH&TT V/v tuyên truyền "Festival Di sản Quảng Nam" lần thứ V năm 2013
01/2011/TT-BNV 19-11-2011 Văn thư HĐND-UBND huyện Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
(Tổng số trang: 116) Đầu Trước .. 114 115 116