Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
46/LCT 05-12-2014 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 08-12/12/2014
443/TB-UBND 05-12-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 02/12/2014
439/TB-UBND 04-12-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 04/12/2014
439/TB-UBND 04-12-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại buổi làm việc với UBNS thị trấn Phú Thịnh...
433/TB-UBND 03-12-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ QPMB, tái định cư dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi...
432/Tb-UBND 02-12-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại cuộc họp giải quyết các kiến nghị cử tri của các địa phương
45/LCT 28-11-2014 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 01-05/12/2014
428/TB-UBND 28-11-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ và kế hoạch triển khai thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua xã Tam Đàn
426/TB-UBND 27-11-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 27/11/2014
418/TB-UBND 24-11-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo trong năm 2014....
420/TB-UBND 24-11-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Tam Vinh...
419/TB-UBND 24-11-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tai cuộc họp thông qua quy hoạch sắp xếp dân cư sau vệt 52m đoạn Kỳ Lý,xã Tam Đàn
44/LCT 22-11-2014 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 24-28/11/2014
417/TB-UBND 20-11-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015
146/VHTT 18-11-2014 Phòng VH&TT V/v tổ chức Tháng hành động phòng chống bạo lực gia đình
43/LCT 14-11-2014 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 17-21/11/2014
410/TB-UBND 12-11-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 10/11/2014
42/LCT 07-11-2014 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 10-14/11/2014
41/LCT 31-10-2014 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 03-07/11/2014
400/TB-UBND 31-10-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tai cuộc họp nghe báo cáo công tác GPMB, xây dựng mở rộng trường TH Lê Lợi...
(Tổng số trang: 133) Đầu Trước .. 114 115 116 117 118 .. Tiếp Cuối