Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
65/KH-UBND 25-05-2015 Phó CT UBND huyện - Lê Văn Ninh KH triển khai thực hiện Chương trình số 33/CTr/HU...
59/VHTT 22-05-2015 Phòng VH&TT V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch
60/VH&TT 22-05-2015 Phòng VH&TT V/v tuyên truyền Đại lễ Phật Đản năm 2015
315/TB-UBND 22-05-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo thực hiện công tác quản lý Nhà nước về Khoa học và Công nghệ
449/UBND-VP 19-05-2015 Văn thư UBND huyên V/v tổ chức hoạt động hè, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015
1380/QĐ-UBND 19-05-2015 Chủ tịch UBND huyện Quyết định thành lập BCĐ hoạt động hè huyện Phú Ninh năm 2015
164/GM-UBND 19-05-2015 VP HĐND-UBND huyện Giấy mời họp BCĐ hoạt động hè năm 2015
163/GM-UBND 19-05-2015 VP HĐND-UBND huyện Giấy mời họp báo cáo kế hoạch thực hiện BHYT
17/LCT 18-05-2015 CV VP HĐND-UBND Lịch công tác tuần từ ngày 18-22/5/2015 (lịch chính thức)
159/GM-UBND 18-05-2015 Văn thư UBND huyên Giấy mời họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai xây dựng NTM
214/KH-HĐTS 18-05-2015 Phòng Giáo dục Kế hoạch tổ chức tuyển sinh lớp 6 vào trường THCS chất lượng cao năm học 2015-2016
277/TB-UBND 18-05-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- CT UBND huyện tại cuộc nghe báo cáo tiến độ dự án OFID
274/TB-UBND 15-05-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015...
275/TB-UBND 15-05-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo giải quyết đơn khiếu nại của hộ Nguyễn Chí Nhàn...
276/TB-UBND 15-05-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại buổi đối thoại với các hộ dân thôn Xuân Phú
432/UBND-VP 15-05-2015 VP HĐND-UBND huyện V/v kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của Cty TNHH Thái Bình tại mỏ đá Chà Ró
273/TB-UBND 14-05-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Lê Văn Ninh- PCT UBND huyện tại cuộc nghe báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hoá...
215/TB-UBND 13-05-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện quy chế phối hợp
217/TB-UBND 13-05-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại cuộc họp thông qua báo cáo KTKT tuyến kênh N2b/1...
268/Tb-UBND 13-05-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Lê Văn Ninh- PCT UBND huyện tại buổi trực báo về công tác thực hiện chế độ chính sách người có công và Bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện
(Tổng số trang: 140) Đầu Trước .. 114 115 116 117 118 .. Tiếp Cuối