Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
1480/UBND-VP 18-12-2015 Văn thư HĐND-UBND huyên Về việc báo cáo tình hình thực hiện và quyết toán các dự án
25/VPĐPNTM 17-12-2015 Bộ Phận điều phối NTM Vv chuẩn bị điều kiện, tham gia lớp tập huấn nông thôn mới
1459/UBND-VPĐPNTM 16-12-2015 Bộ Phận điều phối NTM Cv đăng ký lịch tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
1460/UBND-VPĐPNTM 15-12-2015 Bộ Phận điều phối NTM Cv góp ý dự thảo kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM gđ 2016-2020
162/BCĐ 14-12-2015 Phòng VH&TT V/v hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị công nhận thôn văn hóa...
386/GM-UBND 14-12-2015 Văn thư UBND huyện Giấy mời hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch KTXH, dự toán thu chi ngân sách năm 2016
1451/UBND-VPDPNTM 11-12-2015 Bộ Phận điều phối NTM V/v góp ý dự thảo KH nông thôn mới các xã Tam An, Tam Thành, Tam Lãnh, Tam Lộc
47/LCT 11-12-2015 CV VP HĐND-UBND LCT 47 chính thức từ ngày 14/12-19/12/2015
205/BC-UBND 11-12-2015 Văn thư HĐND-UBND huyện Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2015
1441/UBND-KT&HT 10-12-2015 Phòng KT-HT V/v báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch BTH GTNT năm 2015
160/VHTT 09-12-2015 Phòng VH&TT V/v tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 308/2005/QĐ-TTg...
1420/UBND-VPĐPNTM 07-12-2015 Bộ Phận điều phối NTM Cv tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM năm 2015
1409/UBND-TCKH 04-12-2015 Phòng Tài chính V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và thanh quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn NSNN
46/LCT 04-12-2015 CV VP HĐND-UBND LCT 46 chính thức từ ngày 07/12-12/12/2015, có ND giao ban
1413/UBND-KTHT 04-12-2015 Phòng KT-HT Về công tác GPMB, xây dựng đường ĐH 11. PN đoạn qua xã Tam Vinh
1400/UBND-VP 03-12-2015 Văn thư HĐND-UBND huyên v/v tham gia dự thảo báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri năm 2015
743/TB-UBND 02-12-2015 Văn thư HĐND-UBND huyên Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 30/11/2015
45/LCT 27-11-2015 CV VP HĐND-UBND LCT 45 chính thức từ ngày 30/11-05/12/2015, có ND giao ban
1369/CV 27-11-2015 Văn thư HĐND-UBND huyên về việc chuẩn bị nội dung báo cáo tại cuộc họp ngày 01/12/2105
256/CV-KTHT 27-11-2015 Phòng KT-HT VV báo cáo số liệu các tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng
(Tổng số trang: 149) Đầu Trước .. 114 115 116 117 118 .. Tiếp Cuối