Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
32/LCT 29-08-2014 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 01-05/9/2014
331/TB-UBND 27-08-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo bố trí cho các đồng chí lãnh đạo huyện dự sinh hoạt kỷ niệm 69 năm CMT8, Quốc khánh 02/9 và kỷ niệm 20 năm chia tách xã Tam An
334/TB-UBND 27-08-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáoUBND xã Tam Lộc báo cáo...
333/TB-UBND 27-08-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 25/8/2014
99/VP 27-08-2014 VP HĐND-UBND huyện V/v nghiên cứu, thực hiện các chuẩn mực kiểm toán nhà nước
341/TB-UBND 27-08-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp thông qua báo cáo BTV HU về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2014, dự kiến kế hoạch năm 2015
93/VHTT 26-08-2014 Phòng VH&TT V/v hướng dẫn tuyên truyền Lễ giao-nhận quân năm 2014
329/TB-UBND 26-08-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp triển khai kế hoạch BTH GTNT năm 2014
330/TB-UBND 26-08-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo dự án đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc tập trung xã Tam Dân
31/LCT 22-08-2014 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 25-29/8/2014
273/TB-UBND 21-08-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thu tiền sử dụng đất và kết quả rà soát công tác khai thác quỹ đất năm 2014 trên địa bàn huyện
271/TB-UBND 20-08-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 18/8/2014
30/LCT 15-08-2014 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 18-22/8/2014
261/TB-UBND 14-08-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 11/8/2014
262/TB-UBND 14-08-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp nghe UBND xã Tam Lộc báo cáo...
260/TB-UBND 14-08-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp kiểm tra tiến độ và giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB dự án đường cao tốc ĐN-QN...
5474/QĐ-UBND 12-08-2014 VP HĐND-UBND huyện Quyết định ủy quyền ký quyết định...
268/GM-UBND 11-08-2014 VP HĐND-UBND huyện Giấy mời họp triển khai kế hoạch BTH GTNT năm 2014
29/LCT 08-08-2014 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần từ ngày 11-15/8/2014
90/UBND-VP 08-08-2014 VP HĐND-UBND huyện V/v tham gia góp ý dự thảo diễn văn kỷ niệm 60 năm ...
(Tổng số trang: 127) Đầu Trước .. 111 112 113 114 115 .. Tiếp Cuối