Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
528/UBND-VP 05-06-2015 Văn thư UBND huyên V/v đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015
64/HD-VHTT 05-06-2015 Phòng VH&TT Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia Đình Việt Nam 28/6/2015
400/TB-UBND 05-06-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo giải quyết đơn thư KHTN
523/UBND-VP 05-06-2015 Văn thư UBND huyên V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2015
71/KH-BCĐ 04-06-2015 Văn thư UBND huyên Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động "toàn dân hiến máu tình nguyện" năm 2015
336/TB-UBND 04-06-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại buổi đối thoại giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Xong...
62/VHTT 03-06-2015 Phòng VH&TT V/v tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX
177/Gm-UBND 02-06-2015 VP HĐND-UBND huyện Giấy mời họp nghe báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch nông thôn mới 2015
335/TB-UBND 02-06-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 01/6/2015
19/LCT 01-06-2015 CV VP HĐND-UBND Lịch công tác tuần từ ngày 01-05/6/2015 (lịch chính thức)
61/GM-VHTT 01-06-2015 Phòng VH&TT Giấy mời họp giao ban lĩnh vực VHTT
328/Tb-UBND 29-05-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch bàn giao đất rừng
332//TB-UBND 29-05-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại buổi kiểm tra thực địa và họp Tổ công tác...
323/Tb-UBND 27-05-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng
322/TB-UBND 27-05-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai xây dựng NTM năm 2015 xã Tam Lãnh
1441/QĐ-UBND 26-05-2015 VP HĐND-UBND huyện QĐ phê duyệt kế hoạch đầu tư kiên cố kênh mương năm 2015(đợt 2)
320/TB-UBND 26-05-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai xây dựng NTM năm 2015 xã Tam Lộc
18/LCT 25-05-2015 CV VP HĐND-UBND Lịch công tác tuần từ ngày 25-29/5/2015 (chính thức)
319/TB-UBND 25-05-2015 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cầu Ông Thủ...
65/KH-UBND 25-05-2015 Phó CT UBND huyện - Lê Văn Ninh KH triển khai thực hiện Chương trình số 33/CTr/HU...
(Tổng số trang: 138) Đầu Trước .. 111 112 113 114 115 .. Tiếp Cuối