Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
19/LCT 30-05-2014 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần của HĐND-UBND huyện Phú Ninh từ ngày 02-06/6/2014
53/VHTT 29-05-2014 Phòng VH&TT V/v hướng dẫn tuyên truyền Ngày Môi trường thế giới (05/6/2014)
152/TB-UBND 29-05-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại buổi tham vấn ý kiến các ngành giải quyết các tồn tại liên quan đến một số hộ dân trú tại thôn 2, xã Tam Lộc...
151/TB-UBND 28-05-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp giải quyết các kiến nghị của nhân dân và biện phát triển khai dứt điểm công tác GPMB Dự án Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn x
149/Tb-UBND 28-05-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ 26/5/2014
147/TB-UBND 27-05-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2015
640/UBND-VP 26-05-2014 VP HĐND-UBND huyện V/v thực hiện ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT
18/LCT 23-05-2014 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác của HĐND-UBND huyện từ ngày 26-30/5/2014
145/TB-UBND 23-05-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp kiểm tra tiến độ GPMB các dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa
49/VH&TT 22-05-2014 Phòng VH&TT V/v tuyên truyền hiến máu tình nguyện huyện Phú Ninh năm 2014
144/TB-UBND 22-05-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình khai thác đất nguyên liệu phục vụ thi công các công trình trên địa bàn huyện
623/UBND-VP 22-05-2014 VP HĐND-UBND huyện V/v tra cứu thực hiện Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam
136/TB-UBND 21-05-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - Phó CT UBND huyện tại buổi làm việc với các tổ chức Hội xã hội trên địa bàn huyện
137/TB-UBND 21-05-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ 19/5/2014
132/TB-UBND 19-05-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các ngành về công tác chuẩn bị kế hoạch XDCB năm 2015...
134/TB-UBND 19-05-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp đánh giá công tác quản lý bảo vệ rừng....
135/TB-UBND 19-05-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp Đông xuân 2013-2014...
17/LCT 17-05-2014 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần của HĐND-UBND huyện từ ngày 19-23/5/2014
192/KH-HĐTS 15-05-2014 Phòng Giáo dục Tổ chức tuyển sinh trường THCS chất lượng cao năm học 2014-2015
48/VHTT 15-05-2014 Phòng VH&TT V/v tiếp tục hướng dẫn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đối lĩnh vực văn hóa - thông tin
(Tổng số trang: 116) Đầu Trước .. 105 106 107 108 109 .. Tiếp Cuối