Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
356/TB-UBND 16-05-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 14/5/2018
113/GM-UBND 15-05-2018 Phòng NN GM: Hội nghị trực tuyến "Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
488/UBND-VPĐP 15-05-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v khẩn trương tổ chức ra quân hỗ trợ, giúp đỡ khu dân cư NTMKM tại khu xây dựng điểm
490/UBND-VP 15-05-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Rà soát bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
59/VH&TT 14-05-2018 Phòng VH&TT V/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày chủ tịch HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
66/KH-UBND 14-05-2018 Phòng Giáo dục Kế hoạch tổ chức tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2017-2018
351/TB-UBND 14-05-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư
352/TB-UBND 14-05-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư công trình đường giao thông liên xã Tam Thành-Bình An
62/KH-UBND 11-05-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Lộ trình thực hiện việc nâng cấp, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Phú Ninh
347/TB-UBND 11-05-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ GPMB dự án đường cao tốc ĐN-QN đoạn qua địa bàn huyện
66-TNMT 11-05-2018 Phòng Tài Nguyên Môi Trường triển khai lịch thu gom rác thải nguy hại đồng ruộng (đợt I/2018) trên địa bàn huyện PN
17/LCT 11-05-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 17/LCT ngày 11/5/2018 (từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018) (ĐIỀU CHỈNH PHẦN MÀU ĐỎ)
472/UBND-NV 11-05-2018 phòng nội vụ Về việc truy tặng danh hiệu Bà mẹ "VNAH".
348/TB-UBND 11-05-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện
346/TB-UBND 10-05-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả học tập kinh nghiệm của Đoàn công tác đi huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tỉnh
452/UBND-NV 09-05-2018 phòng nội vụ V/V lập hồ sơ CBCCVC
345/TB-UBND 09-05-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 07/5/2018
60/KH-UBND 08-05-2018 phòng nội vụ Kế hoạch về việc thực hiện công tác dân chủ chính quyền năm 2018
447/UBND-TĐKT 08-05-2018 phòng nội vụ v/v nhận hiện vật khen thưởng kháng chiến
343/TB-UBND 08-05-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Phân công Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và CB-CC-VC hỗ trợ, giúp đỡ khu dân cư NTMKM tại 10 thôn xây dựng điểm trên địa bàn huyện
(Tổng số trang: 124) Đầu Trước 1 2 3 4 .. Tiếp Cuối