Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
246/GM-UBND 05-11-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v tổ chức cuộc họp nhằm triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết hiện đang bùng phát trên địa bàn huyện.
1260/UBND-TNMT 05-11-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v triển khai thực hiện thống kê đất đai năm 2018 và chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2019.
Dự thảo Lịch số 42/LCT 03-11-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Dự thảo Lịch công tác số 42/LCT của UBND huyện (Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018)
239/GM-UBND 30-10-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Giấy mời họp đánh giá tiến độ, góp ý hoàn chỉnh nội dung dự án sản xuất "Dưa hấu Kỳ Lý"
41/LCT 30-10-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 41/LCT NGÀY 29/10/2018 CỦA UBND HUYỆN (CÓ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÀNH PHẦN, THỜI GIAN ĐỐI THOẠI VỚI KHU DÂN CƯ NTM KM TẠI XÃ TAM DÂN)
1252/UBND-VP 30-10-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v báo cáo đánh giá tình hình xây dựng NTM trên địa bàn huyện trong thời gian qua, nhiệm vụ giải pháp đến cuối năm 2018 và kế hoạch năm 2019
1249/UBND-VP 30-10-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện B/c kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên lĩnh vực VH-XH và Xây dựng kế hoạch hoạt động của ngành năm 2019
1240/UBND-NV 26-10-2018 phòng nội vụ Báo cáo kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018
4052/QĐ-UBND 26-10-2018 Phòng NN QĐ: về việc thành lập Hội đồng đánh giá, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mới trên địa bàn huyện Phú Ninh, giai đoạn 2018-2020
152/VHTT 25-10-2018 Phòng VH&TT V/v đăng ký nâng cấp nhà VH
154/VHTT 25-10-2018 Phòng VH&TT V/v phân công nhiệm vụ và xếp lịch kiểm tra cơ quan văn hóa
3999/QĐ-BCĐ 25-10-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện QĐ thành lập tổ kiểm tra danh hiệu văn hóa
1228/UBND-VP 25-10-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v Thu hồi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
139/KH-UBND 25-10-2018 Phòng NN KH: thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020, định hướng 2030
1223/UBND-VP 24-10-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v báo cáo kết quả triển khai kế hoạch giảm nghèo 2018 và xây dựng kế hoạch giảm nghèo 2019
114/BC-UBND 24-10-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện TÀI LIỆU LÀM VIỆC VỚI XÃ TAM DÂN NGÀY 25/10/2018: (ĐỀ NGHỊ CÁC NGÀNH TẢI VỀ VÀ KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN, BÁO CÁO THAM MƯU UBND HUYỆN GIẢI QUYẾT TẠI CUỘC HỌP)
1224/UBND-NV 24-10-2018 phòng nội vụ V/v thực hiện cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước
624/TB-UBND 23-10-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của Đ/c Nguyễn Đạo - PCT UBND huyện tại cuộc họp thông qua Dự án nâng cấp Trạm bơm - Đại An, Tam Đại
1833/HDLT... 23-10-2018 Phòng VH&TT Hướng dẫn tổ chức và hoạt động TTVH xã...
1189/UBND-KTHT 23-10-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện V.v đăng ký đề tài KH&CN
(Tổng số trang: 143) Đầu Trước 1 2 3 4 .. Tiếp Cuối