Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
5958/QĐ-UBND 01-09-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
977/UBND-VP 01-09-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021
517/TB-UBND 01-09-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
16/CT-UBND 01-09-2021 Phòng NN Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
975/UBND-VP 31-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Triển khai thực hiện Công văn số 5746/UBND-KGVX ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam
964/UBND-VP 30-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Thay đổi thời gian họp theo Giấy mời số 138/GM-UBND ngày 27/8/2021 của UBND huyện
32/LCT 29-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 32/LCT ngày 27/8/2021 của HĐND&UBND huyện (từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021) (CÓ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG THỨ 2, 3)
138/GM-UBND 27-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Tổ chức họp trực tuyến về công tác phòng chống Covid-19
31/LCT 25-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác số 31/LCT ngày 20/8/2021 của HĐND&UBND huyện (CÓ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG)
133/GM-UBND 25-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Tổ chức lễ viếng hương nghĩa trang liệt sĩ huyện 7h00 01/9
957/UBND-NN&PTNT 25-08-2021 Phòng NN Công văn về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện
72/VHTT 24-08-2021 Phòng VH&TT V/v tuyên truyền bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch Covid -19
346/TB-UBND 24-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2021
phân bổ danh sách 23-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Phan bổ lịch tiêm vắc xin Covid-19 Astrazeneca đợt 4 năm 2021
942/UBND-NV 20-08-2021 phòng nội vụ về việc hoàn thành dữ liệu vận hành, khai thác phần mềm quản lý CC,CC,VC
128/GM-UBND 18-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Họp trực tuyến về công tác phòng, chống Covid-19
921/UBND-VP 18-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Khẩn trương chuẩn bị ác cơ sở cách ly tập trung để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện vfa triển khai một số nội dung liên quan
69/LĐTBXH 18-08-2021 Phòng Lao động V/v rà soát NCC và thân nhân hưởng trợ cấp ưu đãi NCC với CM
5290/QĐ-UBND 18-08-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Củng cố BCĐ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan hành chính, đơn vi sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn huyện Phú Ninh (BCĐ 167 huyện Phú Ninh)
924/UBND-NN&PTNT 18-08-2021 Phòng NN Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
(Tổng số trang: 233) Đầu Trước 1 2 3 4 .. Tiếp Cuối