Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
434/TB-UBND 17-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Đạo-PCT UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác phòng,chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016,triển khai nhiệm vụ năm 2017
858/UBND-NV 14-07-2017 phòng nội vụ về việc chỉ đạo đại hội hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin các cấp
49/CV-NV 14-07-2017 phòng nội vụ Về việc thông báo đăng ký danh sách tham gia các lớp bồi dưỡng CBCC xã năm 2017
26/LCT 14-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện LỊCH CÔNG TÁC tuần số 26/LCT ngày 14/7/2017 (Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017)
861/UBND-VP 14-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Chuẩn bị nội dung họp giao ban khối nội chính
849/UBND-NN&PTNT 13-07-2017 Phòng NN VV triển khai xây dựng Đề án thực hiện QUyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
429/TB-UBND 13-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v xếp lịch để các đồng chí lãnh đạo huyện;Trưởng,Phó các phòng,ban,mặt trận,đoàn thể đi thăm các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ
431/TB-UBND 13-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện,giải ngân,quyết toán các dự án đầu tư XDCB và thanh toán nợ tạm ứng tồn đọng 6 tháng đầu năm
242/GM-UBND 12-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Nghe báo cáo tình hình khai thác,chế biến khoáng sản vàng tại khu vực vàng Bồng Miêu
428/TB-UBND 12-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thông qua kế hoạch năm học 2017-2018
427/TB-UBND 12-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 10/7/2017
853/UBND-VP 12-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về công tác cải cách hành chính
853/UBND-VP 12-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về công tác cải cách hành chính
842/UBND-VP 11-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v giao nhiệm vụ giải quyết các ý kiến,kiến nghị của nhân dân phục vụ đối thoại với nhân dân thị trấn Phú Thịnh
841/UBND-VP 11-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm tra công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017
426/TB-UBND 11-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp BCĐ các chương trình MTQG
238/GM-UBND 10-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kiểm tra thực địa khu vực xin chủ trương lập Phương án thực hiện trang trại chăn nuôi tại thôn Lâm Môn,xã Tam Vinh
239/GM-UBND 10-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Hội nghị tổng kết PCTT,TKCN năm 2016,triển khai nhiệm vụ 2017
25/LCT 07-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện LỊCH CÔNG TÁC tuần số 25/LCT ngày 07/7/2017 (Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 14/7/2017)
424/TB-UBND 07-07-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo phân khu tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh) khu công nghiệp Phú Xuân
(Tổng số trang: 95) Đầu Trước 1 2 3 4 .. Tiếp Cuối