Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
25/LCT 09-07-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 25/LCT ngày 09/7/2018 của UBND huyện (từ ngày 09/7/2018 - ngày 13/7/2018) (LỊCH CHÍNH THỨC CÓ ĐIỀU CHỈNH PHẦN MÀU ĐỎ)
762/UBND-KT&HT 09-07-2018 Phòng KT-HT Về việc tổ chức Hội chợ triển lãm Thương mại hàng tiêu dùng huyện Phú Ninh năm 2018
763/UBND-TCKH 09-07-2018 Phòng tài chính V/v lập và gửi báo cáo giám sát
515/TB-UBND 09-07-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyên tại Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ANQP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng
514/TB-UBND 09-07-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Lê Văn Ninh-PCT UBND huyện tại cuộc họp thông qua Phương án nâng cấp, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động cuộc họp thông qua Phương án nâng cấp, mở rộng và nâng cao hiệ
Dự thảo LCT số 25 06-07-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Dự thảo lịch công tác tuần số 25 của UBND huyện (Từ ngày 09/7/2018 - 13/7/2018)
139/nn&ptnt 06-07-2018 Phòng NN vv đăng ký nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực thành viên, cán bộ htx nông nghiệp ở nước ngoài
742/UBND-NV 05-07-2018 phòng nội vụ Về việc góp ý quy chế phân cấp một số công tác phân cấp quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
726/UBND-Ttra 05-07-2018 Thanh Tra Về việc tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
726/UBND-Ttra 05-07-2018 Thanh Tra Về việc tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
03/KH-BCĐ 04-07-2018 Nông thôn mới Kế hoạch tập huấn, hướng dẫn lập dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình MTQG XD NTM
511/TB-UBND 04-07-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện
513/TB-UBND 04-07-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 02/7/2018
512/TB-UBND 04-07-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-PCT UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của các chợ trên địa bàn huyện
727/UBND-VP 03-07-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v đánh giá thực hiện các chỉ tiêu KTXH trong 6 tháng đầu năm 2018 (TRƯỚC 10h ngày 04/7/2018
509/TB-UBND 03-07-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Lê Văn Ninh-PCT UBND huyện tại cuộc họp đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển sự nghiệp truyền thanh-truyền thanh-truyền hình huyện
39/NV 03-07-2018 phòng nội vụ V/v phối hợp mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2018
24/LCT 02-07-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Dự thảo Lịch công tác tuần số 24/LCT ngày 02/7/2018 của UBND huyện (Từ ngày 02/7/2017 - 06/7/2018) (LỊCH CHÍNH THỨC CÓ ĐIỀU CHỈNH PHẦN MÀU ĐỎ)
154/GM-UBND 02-07-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH,ANQP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm
Dự thảo Lịch số 24 29-06-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Dự thảo Lịch công tác tuần số 24 của UBND huyện (từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018)
(Tổng số trang: 131) Đầu Trước 1 2 3 4 .. Tiếp Cuối