Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
02/GM-BCH 02-11-2019 Phòng NN Giấy mời họp phòng chống mưa lũ
171/KH-UBND 01-11-2019 Phòng Tài Nguyên Môi Trường Thực hiện Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Phú Ninh
4038/QĐ-UBND 01-11-2019 Phòng Tài Nguyên Môi Trường Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Phú Ninh
51/VHTT 31-10-2019 Phòng VH&TT Công văn về xác nhận gia đình văn hóa năm 2019
3977/QĐ-BCĐ 31-10-2019 Phòng VH&TT Quyết định Thành lập tổ kiểm tra các danh hiệu văn hóa năm 2019
30/PC-BCH 31-10-2019 Phòng NN Phân công lịch trực phòng chống lụt bão tháng 11 các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện
1213/UBND-KT&HT 31-10-2019 Phòng KT-HT Về việc cung cấp số liệu phục vụ báo cáo đánh giá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 (Gửi UBND các xã, thị trấn)
1212/UBND-NV 31-10-2019 phòng nội vụ về việc thực hiện quy định bổ nhiệm đối với công chức viên chức
41/LCT(ĐC) 30-10-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 41/LCT ngày 25/10/2019 của UBND huyện (ĐIỀU CHỈNH ND THỨ 6)
02/CĐ-UBND 30-10-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện về việc chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão và tình hình mưa lũ
1206/UBND-VP 30-10-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Thông báo điều chỉnh lịch công tác tuần số 41/LCT ngày 25/10/2019 của UBND huyện
23/PC-BCH 30-10-2019 Phòng NN PHÂN CÔNG TRỰC phòng chống lụt bão tháng 10 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai &TKCN huyện
228/GM-UBND 29-10-2019 Phòng Tài Nguyên Môi Trường Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến về công tác phân loại, xử lý chất thải sinh hoạt tại nguồn; triển khai chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên đ
1200/UBND - VPĐPNTM 29-10-2019 Vp Điều Phối Nông thôn mới VV thẩm định chỉ tiêu 18.5 và 18.6 của Tiêu chí 18 để công nhận lại đật chuẩn NTM sau 5 năm kể từ ngày được công nhận
50/VHTT 29-10-2019 Phòng VH&TT Công văn Phân công nhiệm vụ và xếp lịch kiểm tra danh hiệu Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2019.
28/CĐ-BCHPCTT&TKCN 28-10-2019 Phòng NN Công điện của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện (về chủ động phòng tránh, ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành ATNĐ)
3973/QĐ-UBND 28-10-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo quy trình bốn bước tại Bộ phận một cửa huyện
1186/UBND-VP 25-10-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP năm 2019, xây dựng kế hoạch năm 2020
1181/UBND-NV 25-10-2019 phòng nội vụ về việc triển khai công trình sản phẩm hướng đến chào mừng các sự kiện trong năm 2020
168/KH-UBND 25-10-2019 Phòng NN Tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)năm 2019
(Tổng số trang: 179) Đầu Trước 1 2 3 4 .. Tiếp Cuối