Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
251/GM-UBND 18-08-2015 Văn thư UBND huyên Giấy mời kiểm tra GPMT-TĐC
587/TB-UBND 18-08-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại cuộc họp đánh giá công tác phòng, chống thiên tai...
107/VHTT 17-08-2015 Phòng VH&TT V/v nôi dung khẩu hiệu tuyên truyền NTM
911/BCĐ 17-08-2015 Phòng VH&TT V/v triển khai bảng điểm thôn, khối phố văn hoá
242/GM-UBND 14-08-2015 Bộ Phận điều phối NTM GM họp Ban Chỉ đạo NTM huyện
30/LCT 14-08-2015 CV VP HĐND-UBND Lịch công tác tuần chính thức từ ngày 17-21/8/2015
587/TB-BCĐ 14-08-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ phong trào "TDĐKXDNTM"
893/UBND-VPĐPNTM 12-08-2015 Bộ Phận điều phối NTM V/v triển khai QĐ 2762/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh về đánh giá, xét công nhận đạt chuẩn NTM
2942/QĐ-UBND 12-08-2015 Bộ Phận điều phối NTM Bổ sung thành viên BCĐ NTM huyện Phú Ninh
240/GM-UBND 10-08-2015 Phòng Nông nghiệp Giấy mời họp triển khai công tác PCTT&TKCN + Quyết định củng cố Ban chỉ huy...
98/HD-VHTT 07-08-2015 Phòng VH&TT Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm tháng 8-9 năm 2015
29/LCT 07-08-2015 CV VP HĐND-UBND Lịch công tác tuần từ ngày 10-14/8/2015
2762/QĐ-UBND 07-08-2015 Bộ Phận điều phối NTM Đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
865/UBND-VPĐPNTM 06-08-2015 Bộ Phận điều phối NTM V/v rà soát đánh giá, lập hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2015
96/GM-VHTT 05-08-2015 Phòng VH&TT Giấy mời tập huấn tiêu chí số 8 (tiêu chí Bưu điện)
28/LCT 03-08-2015 CV VP HĐND-UBND Lịch công tác tuần từ ngày 03-07/8/2015 ( có điều chỉnh, bổ sung)
28/LCT 01-08-2015 CV VP HĐND-UBND Lịch công tác tuần từ ngày 03-07/8/2015
86/KH-UBND 30-07-2015 Phòng VH&TT Kế hoạch đợt cao điểm tuyên truyền Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nay đến cuối năm 2015
809/UBND-NN&PTNT 28-07-2015 Phòng Nông nghiệp V/v kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện tiêu chí thuỷ lợi...
93/VHTT 28-07-2015 Phòng VH&TT V/v kiểm tra công nhận các tiêu chí nông thôn mới trên lĩnh vực văn hoá - thông tin năm 2015
(Tổng số trang: 128) Đầu Trước .. 98 99 100 101 102 .. Tiếp Cuối