Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
1287/UBND-VPĐPNTM 23-11-2016 Bộ Phận điều phối NTM Về việc điều chỉnh lịch thẩm định NTM Tam Lộc, Tam Lãnh 2016
1289/UBND-VP 23-11-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri
1290/UBND-VP 23-11-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v báo cáo công tác nội chính và phòng,chống tham nhũng
1297/UBND-KTHT 23-11-2016 Phòng KT-HT VV qiuanr lý trật tự XD tại khu dân cư- TĐC chợ lò- Tam Thái
50/BCĐ-VPĐPNTM 22-11-2016 Bộ Phận điều phối NTM Về việc điều chỉnh thời gian thẩm định kết quả nông thôn mới Tam Lộc và Tam Lãnh năm 2016
1284/UBND-VP 22-11-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v đăng ký, đề xuất nội dung UBND huyện chỉ đạo trong năm 2017
104/VP 22-11-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v theo dõi tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ
618/TB-UBND 21-11-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-PCT UBND huyện tại buổi làm việc với Trung tâm phát triển Cụm CN-TTCN huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017
46/LCT 21-11-2016 CV VP HĐND-UBND LỊCH CÔNG TÁC (điều chỉnh, bổ sung)tuần 46 (Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 25/11/2016)
1269/UBND-VPĐPNTM 21-11-2016 Bộ Phận điều phối NTM Về việc thẩm định kết quả xây dựng NTM Tam Lộc và Tam Lãnh năm 2016
1276/UBND-VP 21-11-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v thực hiện công tác đặc xá năm 2016
1275/UBND-VP 21-11-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đối với công ty CP Suncom của phòng TN&MT huyện
148/TCKH 21-11-2016 Phòng Tài chính V/v báo cáo quỹ lương phục vụ xây dựng dự toán NSNN năm 2017
619/TB-UBND 21-11-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Phòng kinh tế và hạ tầng về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017
620/TB-UBND 21-11-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản, khai thác quỹ đất năm 2017
3828/QĐ-UBND tỉnh 18-11-2016 Bộ Phận điều phối NTM QĐ ban hành KH hành động của tỉnh thực hiện QĐ 1600 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình NTM giai đoạn 2016-2020
616/TB-UBND 18-11-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Đạo-Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình khai thác quỹ đất trên địa bàn và chuẩn bị kế hoạch năm 2017
49/KH-BCĐNTM 18-11-2016 Bộ Phận điều phối NTM Kế hoạch thẩm định NTM xã Tam Lộc, Tam Lãnh năm 2016 của BCĐ NTM tỉnh Quảng Nam
615/TB-UBND 18-11-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn về kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn huyện
1269/UBND-VPĐPNTM 18-11-2016 Bộ Phận điều phối NTM Về việc tham gia thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí NTM xã Tam Lãnh, Tam Lộc năm 2016.
(Tổng số trang: 155) Đầu Trước .. 90 91 92 93 94 .. Tiếp Cuối