Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
517/TB-UBND 16-09-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Giới thiệu chữ ký của bà Nguyễn Thị Nguyên Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Phú Ninh
965/UBND-VP 16-09-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Kết luận số 37-KL/TU của Tỉnh ủy
973/UBND-VP 16-09-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v triển khai Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội
3774/QĐ-UBND 16-09-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v bổ sung và thay thế thành viên Tổ công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp huyện Phú Ninh
959/UBND-VP 15-09-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
960/UBND-VP 15-09-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v kiểm tra, khảo sát phương án xây dựng trạm bơm Long Sơn xã Tam Đại
509/TB-UBND 14-09-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Tổ trưởng Tổ công tác Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của Tổ công
506/TB-UBND 14-09-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn công tác phối hợp trong thu thuế kinh doanh vận tải
507/TB-UBND 14-09-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo Kế hoạch quản lý và nâng cấp hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020
948/UBND-VP 14-09-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v kiểm tra, khắc phục tình trạng bị dột mưa đối với TTYT xã Tam Đàn
508/TB-UBND 14-09-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Tam Vinh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 9 tháng đầu năm
DỰ THẢO 14-09-2016 CV VP HĐND-UBND DỰ THẢO BÁO CÁO KTXH, ANQP 9 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2016 CỦA UBND XÃ TAM ĐÀN
954/UBND-VP 14-09-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v thay đổi Lịch công tác số 36/LCT ngày 09/9/2016 của UBND huyện
510/TB-UBND 14-09-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Lê Văn Ninh-Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và thông qua quy chế mẫu tổ chức, hoạt động của Trung tâm VH-TT các xã, thị trấn
511/TB-UBND 14-09-2016 Bộ Phận điều phối NTM Kết luận của đ/c Nguyễn Phi Thạnh-CT UBND huyện tại cuộc họp BCĐ NTM quý III/2016 của huyện
36/LCT 13-09-2016 CV VP HĐND-UBND LỊCH CÔNG TÁC tuần số 36/LCT (điều chỉnh, bổ sung) (Từ ngày 12/9/2016 đến ngày 16/9/2016)
230-GM-UBND 13-09-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Tổ chức họp giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc bồi thường, GPMB để triển khai dự án Khu du lịch Thiền Trúc Lâm xã Tam Đại
941/UBND-VP 13-09-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v giao nhiệm vụ kiểm tra, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri
502/TB-UBND 13-09-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-Phó Chủ tịch UBND huyện tại các buổi làm việc với các xã,thị trấn về tình hình quyết toán dự án hoàn thành và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản
502/TB-UBND 13-09-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các xã, thị trấn về tình hình quyết toán dự án hoàn thành và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản
(Tổng số trang: 146) Đầu Trước .. 90 91 92 93 94 .. Tiếp Cuối