Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
184/TB-UBND 25-06-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Vũ Nguyễn - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình KTQĐ 6 tháng đầu năm 2014
185/TB-UBND 25-06-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp Tổ công tác xử lý vướng mắc trong công tác GPMB...
22/LCT 23-06-2014 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần của HĐND-UBND huyện từ ngày 23-27/6/2014
752/UBND-VP 20-06-2014 Phòng VH&TT V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Tổ công tác khảo sát tình hình thực hiện Đề án 500
178/Tb-UBND 19-06-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp thông qua báo cáo kinh tế - Kỹ thuật Khu tái định cư Kỳ Lý, xã Tam Đàn....
751/UBND-VP 19-06-2014 VP HĐND-UBND huyện V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định đánh giá và xét công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
744/UBND-VP 18-06-2014 VP HĐND-UBND huyện V/v thực hiện Nghị định của Chính phú, Thông tư của Thanh tra Chính phủ ...
172/TB-UBND 16-06-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế năm 2014
21/LCT 13-06-2014 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần của HĐND-UBND huyện từ ngày 16-20/6/2014
727/UBND-VP 13-06-2014 VP HĐND-UBND huyện V/v hướng dẫn thu hồi vốn ứng trước và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014
165/TB-UBND 12-06-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ 09/6/2014
58/HD-VHTT 12-06-2014 Phòng VH&TT Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2014
66/VP 12-06-2014 VP HĐND-UBND huyện V/v tra cứu các văn bản
56/VH&TT 10-06-2014 Phòng VH&TT V/v tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2014)
163/TB-UBND 10-06-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp nghĩa vụ Quân Sự huyện Phú Ninh
162/TB-UBND 10-06-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khoá X
20/LCT 06-06-2014 VP HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần của HĐND-UBND huyện từ ngày 09/13/2014
157/TB-UBND 04-06-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - Phó CT UBND huyện tại buổi làm việc với BQL dự án OFID huyện
158/TB-UBND 04-06-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - Phó CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ 02/6/2014
155/TB-UBND 02-06-2014 VP HĐND-UBND huyện Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - Phó CT UBND huyện tại cuộc kiểm tra tiến độ triển khai kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm...
(Tổng số trang: 100) Đầu Trước .. 88 89 90 91 92 .. Tiếp Cuối