Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
227/UBND-VHTT 17-03-2016 Phòng VH&TT V/v phối hợp chuẩn bị các điểu kiện tổ chức viếng hương tại Khu căn cứ các mạng Cơ quan Thị ủy Tam Kỳ tại hồ Phú Ninh
29/VHTT 16-03-2016 Phòng VH&TT V/v tham gia Triển lãm ảnh nghệ thuật Vn năm 2016
10/LCT 14-03-2016 CV VP HĐND-UBND LỊCH CÔNG TÁC (điều chỉnh, bổ sung)tuần 10/LCT Từ ngày 14/3/2016 đến ngày 18/3/2016
609/QĐ-UBND 14-03-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Thành lập Tổ công tác chỉ đạo kiểm tra,xử lý các tồn đọng trong công tác bồi thường, GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trên địa bàn huyện Phú Ninh
209/UBND-VPĐPNTM 11-03-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Cử học viên tham gia tập huấn nông thôn mới
27/BCĐ 11-03-2016 Phòng VH&TT V/v khen thưởng phong trào TDĐKXDDSVH
02/GM-TP 11-03-2016 Phòng tư pháp Giấy mời tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu
206/UBND-VHTT 10-03-2016 Phòng VH&TT V/v chỉ đạo tổ chức hoạt động tại TT VH-TT xã, thị trấn
23/HD-VHTT 09-03-2016 Phòng VH&TT Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 3 và quý II năm 2016
195/UBND-VP 07-03-2016 CV VP HĐND-UBND Tham gia góp ý Dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của UBND huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2011-2016
195/UBND-VP 07-03-2016 CV VP HĐND-UBND Dự thảo báo cáo kiểm điểm hoạt động của UBND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016
37/LCT 04-03-2016 CV VP HĐND-UBND LỊCH CÔNG TÁC số 07/LCT (chính thức)từ ngày 07/3/2016 đến ngày 11/3/2016
26/BC-UBND 04-03-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP những tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2016
27/KH-UBND 04-03-2016 Phòng tư pháp KH triển khai thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương...
59/GM-UBND 03-03-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên UBND huyện phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức Tọa đàm về tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ; đẩy mạnh thực hiện đổi mới và phát triên kinh tế hợp tác, Hợp tác xã
02/GM-VHTT 02-03-2016 Phòng VH&TT Mời họp công tác tuyên truyền Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; Đại hội TDTT cấp xã, thị trấn
81/TB-UBND 02-03-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Kết luận của đồng chí Lê Văn Ninh - Phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban với các ngành khối văn hóa,xã hội
79/TB-UBND 02-03-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP những tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3
25/KH-UBND 02-03-2016 Phòng VH&TT Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam"
08/LCT 29-02-2016 CV VP HĐND-UBND LỊCH CÔNG TÁC (chính thức)từ ngày 29/02/2016 đến ngày 04/3/2016
(Tổng số trang: 128) Đầu Trước .. 88 89 90 91 92 .. Tiếp Cuối