Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
81/BCĐ 06-07-2015 Phòng VH&TT TRiển khai Bảng điểm thôn, khối phố văn hóa; thị trấn đạt chuẩn văm minh đô thị; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.
698/UBND-VP 03-07-2015 Văn thư UBND huyên V/v tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện
82/KH-BCĐ 01-07-2015 Phòng VH&TT Kế hoạch tổ chức toạ đàm về giải pháp nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá trên địa bàn huyện.
23/LCT 29-06-2015 CV VP HĐND-UBND Lịch công tác tuần từ ngày 29/6-03/7/2015
199/GM-UBND 29-06-2015 Bộ Phận điều phối NTM Giấy mời họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm...
203/GM-UBND 29-06-2015 Phòng KT-HT Giấy mời họp giải quyết các vấn đề liên quan đến công trường cao tốc ĐN-QN
22/LCT 22-06-2015 CV VP HĐND-UBND Lịch công tác tuần từ ngày 22-26/6/2015
79/Kh-BCĐ 19-06-2015 Phòng VH&TT Kế hoạch triển khai phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá năm 2015
80/HD-BCĐ 19-06-2015 Phòng VH&TT Hướng dẫn thực hiện Qui định về tiêu chuẩn, trình tự xét công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hoá"
421/TB-UBND 19-06-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 16/6/2015
402/TB-UBND 19-06-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Bá Dự- PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo hồ sơ thiết kế công trình Nhà điều hành quản lý sản xuất điện lực Phú Ninh
1786/QĐ-UBND 17-06-2015 Phòng VH&TT Quyết định củng cố BCĐ phong trào "TDĐKXDĐSVH"
21/LCT 15-06-2015 CV VP HĐND-UBND Lịch công tác tuần từ ngày 15-19/6/2015
412/TB-UBND 15-06-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo giải quyết tồn tại vướng mắc liên quan đến dự án OFID
409/TB-UBND 12-06-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- CT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ khai thác quỹ đất
HD 10-06-2015 Phòng VH&TT Maket mẫu trang trí chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, địa phương
402/TB-UBND 10-06-2015 Văn thư UBND huyên Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh- CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 08/6/2015
74/KH-UBND 10-06-2015 Văn thư UBND huyên Kế hoạch triển khai các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2015)
75/NN&PTNT 08-06-2015 Phòng Nông nghiệp V/v khẩn trương khắc phục tuyến kênh và diện tích đất sản xuất bị bồi lấp...
20/LCT 08-06-2015 CV VP HĐND-UBND Lịch công tác tuần từ ngày 08-12/6/2015
(Tổng số trang: 116) Đầu Trước .. 88 89 90 91 92 .. Tiếp Cuối