Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
14/LCT 20-04-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 14/LCT ngày 20/4/2018 (từ ngày 23/4/2018 đến 27/4/2018)
320/TB-UBND 19-04-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban khối nội chính quý I/2018
49/VHTT 19-04-2018 Phòng VH&TT V/v tuyên truyền Lễ hội văn hóa - thể thao các huyện miền núi
318/TB-UBND 19-04-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Đạo-PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ bàn giao các công trình đã hoàn thành, đất đã bồi thường nằm trong phần tiếp giáp hoặc trong dự án cho địa ph
369/UBND-NN&PTNT 18-04-2018 Phòng NN VV đăng ký nội dung hỗ trợ PTSX liên quan kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thị sản phẩm giai đoạn 2018-2020
367/UBND-VPĐP 18-04-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v đôn đốc gửi Phương án xây dựng KDCNTM kiểu mẫu (đôn đốc lần thứ 2)
371/UBND-VPĐP 18-04-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Đối thoại với Nhân dân và đăng ký nội dung tham gia xây dựng NTM, Khu dân cư NTM kiểu mẫu
51/KH-UBND 17-04-2018 phòng nội vụ Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018
45/PA-UBND 16-04-2018 Phòng NN Phương án: Phòng chống hạn đảm bảo sản xuất năm 2018
45/KH-VHTT 13-04-2018 Phòng VH&TT Kế hoạch kiêm tra hoạt động Đài TTCS năm 2018
46/VHTT 13-04-2018 Phòng VH&TT V/v báo cáo kết quả 4 năm thực hiện công tác quản lý môi trường du lịch
13/LCT 13-04-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 13/LCT ngày 13/4/2018 (ĐIỀU CHỈNH) (từ ngày 16/4/2018 đến 20/4/2018)
314/TB-UBND 13-04-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo phương án bố trí TĐC các hộ dân bị ảnh hưởng giải tỏa trắng bởi dự án OFID từ nguồn vốn kết dư (đường N4 đo
107/UBND-VPĐPNTM 11-04-2018 Nông thôn mới Cv chỉ đạo xây dựng kế hoạch nâng chuẩn 2018 (lần 3.Xã không trình kế hoạch thì k có cơ sở phê duyệt danh mục KH 2018)
311/TB-UBND 11-04-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 09/4/2018
307/TB-UBND 09-04-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Tam Vinh về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ KT,XH,AN-QP quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II n
309/TB-UBND 09-04-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Đạo-PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư công trình nâng cấp,sửa chữa Đập Trường,xã Tam Đàn
12/LCT 06-04-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 12/LCT ngày 06/04/2018 (Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 14/4/2018) (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)
312/UBND-NV 05-04-2018 phòng nội vụ V/V Báo cáo số liệu thôn khối phố.
41/VHTT 04-04-2018 Phòng VH&TT V/v báo cáo kế hoạch chi tiết các hoạt động của TT VHTT xã, thị trấn
(Tổng số trang: 121) 1 2 3 .. Tiếp Cuối