Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
1237/UBND-VP 24-11-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Chuẩn bị điều kiện tổ chức gặp mặt giao lưu kỷ niệm 45 năm quốc khánh nước CHDCND Lào và 100 năm ngày sinh cố chủ tịch nước Lào
46/LCT 23-11-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 46/LCT ngày 20/11/2020 của HĐND&UBND huyện (CÓ ĐIỀU CHỈNH)
105/LĐTBXH 18-11-2020 Phòng Lao động V/v rà soát hồ sơ chính sách tồn đọng
161/GM-UBND 18-11-2020 Phòng NN Giấy mời tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
160/GM-UBND 17-11-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Dự họp thông qua dự toán ngân sách năm 2021
159/GM-UBND 17-11-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Dự họp đánh giá tình hình thực hiện KTXH năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
45/LCT(ĐC) 16-11-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 45/LCT(ĐC) ngày 16/11/2020 của HĐND&UBND huyện (CÓ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG)
1206/UBND-NN&PTNT 13-11-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Tập trung ứng phó bão số 13 và tình hình mưa lũ
992/TB-UBND 12-11-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Thông báo về việc bố trí lịch để các đồng chí lãnh đạo huyện đi thăm các cơ sở giáo dục trong và ngoài huyện nhân kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo VN
23/CĐ-BCH 12-11-2020 Phòng NN công điện của BCH PCTT về bão số 13
992/TB-UBND 12-11-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Bố trí lịch các đồng chí lãnh đạo huyện đi thăm các cơ sở giáo dục trong và ngoài huyện nhân 20.11
159/GM-UBND 11-11-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện GM:Họp trực tuyến đánh giá công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh (08h, ngày 13/11/2020)
44/LCT (ĐC) 09-11-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 44/LCT ngày 06/11/2020 của HĐND&UBND huyện (CÓ ĐIỀU CHỈNH)
271/BCH 09-11-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện VV bình xét, đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống bão số 9
985/TB-UBND 09-11-2020 phòng nội vụ Thi tuyển công chức xã năm 2020 trên địa bàn huyện Phú Ninh
1182/UBND-LĐTBXH 06-11-2020 Phòng Lao động V/v tổng hợp thực hiện nhà ở người có công với cách mạng trên địa bàn huyện
1185/UBND-TNMT 06-11-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Khẩn trương đăng ký danh mục nh cầu chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở năm 2021
1185/UBND-TNMT 06-11-2020 Phòng Tài Nguyên Môi Trường V/v khấn trương đăng ký danh mục nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở năm 2021
1181/UBND-VP 05-11-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện CHUẨN BỊ NỘI DUNG PHỤC VỤ GIÁM SÁT CỦA BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH (GẤP)
136/KH-UBND 05-11-2020 phòng nội vụ Tổ chức thi tuyển công chức xã năm 2020 trên địa bàn huyện Phú Ninh
(Tổng số trang: 213) 1 2 3 .. Tiếp Cuối