Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
82/LĐTBXH 26-10-2021 Phòng Lao động V/v đẩy mạnh rà soát và tạm dừng chi trả trợ cấp ưu đãi đối với NCC và thân nhân hưởng không đúng quy định
40/LCT 24-10-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 40/LCT của HĐND&UBND huyện, điều chỉnh, bổ sung
39/LCT 17-10-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 39/LCT của HĐND&UBND huyện
195/GM-UBND 15-10-2021 phòng nội vụ Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
47/PNV 15-10-2021 phòng nội vụ V/v lập DS phục vục khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước năm 2021.
1135/UBND-YT 14-10-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Tiêm vắc xin phòng Covid-19
183/GM-UBND 13-10-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện (8h ngày 15/10/2021 tại Hội trường CQQS huyện)
38/LCT 13-10-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 38/LCT của HĐND&UBND huyện (ĐIỀU CHỈNH LẦN 3)
193/GM-UBND 13-10-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Mời dự buổi tiếp công dân định kỳ của đc Bí thư Huyện ủy (8h ngày 15/10/2021)
1126/UBND-KTHT 12-10-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Công bố Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Ninh GĐ đến năm 2030
179/GM-UBND 08-10-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19
178/GM-UBND 07-10-2021 phòng nội vụ Dự hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện sắp xếp thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh
91/VHTT 07-10-2021 Phòng VH&TT V/v đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sử dụng ứng dụng “Smart Quang Nam”.
37/LCT 06-10-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 37/LCT ngày 01/10/2021 của HĐND&UBND huyện (CÓ ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)
09/HD-VHTT 06-10-2021 Phòng VH&TT HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA NĂM 2021
668/TB-UBND 06-10-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Huỳnh Xuân Chính -CT UBND huyện tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn huyện
147/KH-UBND 05-10-2021 Phòng VH&TT Kế hoạch Kiểm tra, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2021;
172/GM-UBND 04-10-2021 Văn thư HĐND-UBND huyện Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện (14h giờ 07/10/2021)
Giấy mời 04-10-2021 phòng nội vụ Giấy mời v/v phân định tuyến địa giới hành chính giữa huyện Phú Ninh và huyện Tiên Phước
428/KT&HT 30-09-2021 Phòng KT-HT Về việc nộp hồ sơ xét, công nhận sáng kiến cấp huyện năm 2021
(Tổng số trang: 235) 1 2 3 .. Tiếp Cuối