Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
101/KH-UBND 18-06-2019 Phòng Lao động Thực hiện công tác chính sách Người có công kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019); hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Phú Ninh
132/GM-UBND 18-06-2019 Phòng NN GM: Hội nghị trực tuyến " Tổng kết công tác phòng,chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018; triển khai nhiệm vụ thời gian tới" (gửi các thành viên BCĐ có QUyết định kèm theo)
590/UBND-NN&PTNT 18-06-2019 Phòng NN CV 590- tăng cường hơn nữa công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
01/TB-NV 18-06-2019 phòng nội vụ danh sách công an viên có thời gian công tác liên tục 15 năm trở lên xin nghỉ việc có lý do chính đáng
Báo cáo của xã Tam An 18-06-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Nội dung làm việc với xã Tam An
594/UBND-VP 18-06-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Góp ý nội dung trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XI
22/LCT 17-06-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 22/LCT-UBND NGÀY 17/6/2019 CỦA UBND HUYỆN (CÓ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM PHÒNG HỌP VÀ BỔ SUNG NỘI DUNG)
06/BCH-PCTT&TKCN 14-06-2019 Phòng NN VV đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ QUốc gia PCTT năm 2019 (gửi UBND các xã thị trấn)
01/TB-BCH 14-06-2019 Phòng NN Danh bạ liên hệ Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện
07/BCHPCTT&TKCN 14-06-2019 Phòng NN Cv 07- vv báo cáo kết quả thành lập, đào tạo, duy trì lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã (kính gửi: UBND các xã, thị trấn)
324/TB-GDĐT 13-06-2019 Phòng Giáo dục Về việc giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Trưởng phòng GDĐT huyện Phú Ninh
102/KH-UBND 12-06-2019 phòng nội vụ Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm giải phóng quê hương và 15 năm thành lập huyện Phú Ninh
575/UBND-VP 12-06-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Dự buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
963-CV/HU 11-06-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri tại huyện
2178/QĐ-UBND 10-06-2019 Phòng NN VV công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (vùng dịch: Tam Thái, Tam Phước)
21/LCT 10-06-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (ĐIỀU CHỈNH lần 2) SỐ 21/LCT NGÀY 10/6/2019 CỦA UBND HUYỆN (Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019
103/CV-TN&MT 10-06-2019 Phòng Tài Nguyên Môi Trường V/v đôn đốc, chỉnh lý, cấp giấy CNQSD đất sau dồn điền đổi thửa và đo đạc cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp còn tồn tại ở các địa phương
Dự thảo 10-06-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
559/UBND-NN&PTNT 07-06-2019 Phòng NN VV khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống DTLCP
2172/QĐ-UBND 07-06-2019 Phòng NN QĐ: VV công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện (vùng dịch: xã Tam Đàn, Tam Dân, Tam Vinh)
(Tổng số trang: 165) 1 2 3 .. Tiếp Cuối