Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
350/UBND-LĐTBXH 01-04-2020 Phòng Lao động V/v chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch.
349/UBND-NV 01-04-2020 phòng nội vụ về tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và gương điển hình tiên tiến 05 năm, đăng ký giao ước thi đua năm 2020
351/UBND-VP 01-04-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Đề phòng giả danh cán bộ Nhà nước đến vận động quyên góp kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19
352/UBND-VP 01-04-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
612/TB-UBND 01-04-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Phân công các đồng chí TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện, TT các phòng ban trực trong thời gian hạn chế làm việc tại công sở
58/GM-UBND 31-03-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Hội nghị trực tuyến với các xã , TT để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 14h00 ngày 31/3/2020 Phòng họp số 02
334/UBND-VP 31-03-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Rà soát quản lý người từ các địa phương có dịch về huyện Phú Ninh và tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại các chợ, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, đơn vị cung ứng lương thực th
906/QĐ-UBND 31-03-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
61/KH-UBND 31-03-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Kiểm tra công tác triển khai thực hiện phòng, chống dịch bênh Covid-19 trên địa bàn huyện Phú Ninh
12/LCT 30-03-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 12/LCT ngày 27/3/2020 của UBND huyện (CÓ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG)
331/UBND-VP 30-03-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
333-UBND-VP 30-03-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
19/VHTT 30-03-2020 Phòng VH&TT Tuyên truyền Giỗ tổ Hùng Vương (10/3/Âm lịch)
327/TB-UBND 30-03-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020 (10/3 Âm lịch)
02/CT-UBND 30-03-2020 phòng nội vụ Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020
318/UBND-NV 27-03-2020 phòng nội vụ về việc chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn khối cơ quan hành chính nhà nước
319/UBND-NV 27-03-2020 phòng nội vụ về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức xã, thị trấn
314/UBND-VP 27-03-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong tình hình mới
326-UBND-VP 27-03-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Triển khai các biện pháp cấp bách thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở làm việc HĐND, UBND huyện
327/BCĐ 27-03-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Chuẩn bị các điều kiện triển khai cơ sở cách ly tập trung tại TRường THCS Nguyễn Hiền
(Tổng số trang: 193) 1 2 3 .. Tiếp Cuối