Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
59/VHTT 04-12-2019 Phòng VH&TT Đôn đốc gửi Kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động mừng Đảng đón Xuân Canh Tý 2020
46/LCT (ĐC) 02-12-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 46/LCT NGÀY 02/12/2019 CỦA UBND HUYỆN (CÓ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG SÁNG THỨ 4, 6)
259/GM 02-12-2019 Vp Điều Phối Nông thôn mới Họp đoàn thẩm tra, đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM sau 5 năm kể từ ngày được công nhận tại xã Tam An
1355/UBND-TNMT 02-12-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Xác nhận thời điểm lập sổ đăng ký ruộng đất khi công nhận lại hạn mức đất ở với thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở
457/TB-UBND 02-12-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Đạo -PCT UBND huyện tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường , GPMB trang trại nuôi lợn giống InTecQcVina xa Tam Thành
1340/UBND-NV 29-11-2019 phòng nội vụ Về việc khẩn trương xây dựng phương án bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, thị trấn
36/PC-BCH 29-11-2019 Phòng NN Phân công lịch trực PCTT&TKCN Tháng 12/2019 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện
1338/UBND-NV 28-11-2019 phòng nội vụ Thực hiện xếp lương đối với CB,CC xã đã thay đổi về trình độ chuyên môn
1331/UBNC-VP 27-11-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị tổng kết lĩnh vực Văn hóa -xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
253/GM-KT&HT 26-11-2019 Phòng KT-HT Giấy mời họp bàn về tình hình quản lý, phát triển nhãn hiệu dưa hấu Kỳ Lý
1325-UBND-VP 25-11-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Đánh giá xếp loại đối với tập thể lãnh đạo và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019
45/LCT (ĐC) 25-11-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch Công tác tuần số 45/LCT ngày 25/11/2019 của UBND huyện (CÓ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHIỀU THỨ 3 VÀ SÁNG THỨ 4)
1327/UBNd-VP 25-11-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Mừng Đảng-Đón Xuân Canh Tý 2020
255/GM-UBND 25-11-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện GM: Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2020 (13h30, 28/11/2019)
1318/UBND-NN&PTNT 22-11-2019 Phòng NN VV khẩn trương rà soát, thống kê diện tích, chủ sử dụng đối vói rừng sản xuất, đất vườn, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp hiện nay thuộc quy hoạch rừng phòng hộ
1317/UBND-NN&PTNT 22-11-2019 Phòng NN VV chuẩn bị nội dung báo cáo tham luận tại Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất nông năm 2020
1324/UBND-VP 22-11-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Báo cáo đánh giá tình hình KTXH, ANQP giai đoạn 2015-2020, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn 2020-2025 và đề cương BC chính trị Đại hội XXI
1312/UBND-LĐTBXH 21-11-2019 Phòng Lao động V/v triển khai xây dựng nhà ở theo Quyết định số 3584/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam
1314/UBND-VP 21-11-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Phân công, ủy quyền chuẩn bị các nội dung tại kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI
4314/QĐ-UBND 21-11-2019 Phòng KT-HT Về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phê duyệt Nội quy chợ hạng 3 trên địa bàn huyện Phú Ninh (Gửi UBND các xã, thị trấn có chợ)
(Tổng số trang: 181) 1 2 3 .. Tiếp Cuối