Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
13/VPĐPNTM 20-08-2018 Phòng NN VV thay đổi thời gian làm việc với các xã tam An, Tam Đàn, Tam Phước, tam Thành
31/LCT 20-08-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 31/LCT ngày 20/8/2018 của UBND huyện (Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018) (LỊCH CÓ ĐIỀU CHỈNH PHẦN MÀU ĐỎ)
949/UBND-VP 20-08-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
21/TB-TKTCV 20-08-2018 phòng nội vụ Lịch kiểm tra công vụ năm 2018
187/ GM-UBND 20-08-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Về việc kiểm tra việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện năm 2018
187/ GM-UBND 20-08-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Về việc kiểm tra việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện năm 2018
109/VHTT 20-08-2018 Phòng VH&TT V/v đôn đốc gửi báo cáo tổng kết 10 năm
461/GM-GDĐT 17-08-2018 Phòng Giáo dục Giấy mời dự Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018
107/VHTT 16-08-2018 Phòng VH&TT V/v tuyên truyền kỷ niệm 73 năm CMT8
108/VHTT 16-08-2018 Phòng VH&TT V/v tuyên truyền Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung
560/TB-UBND 16-08-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Lê Văn Ninh-PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo quy hoạch vùng huyện giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030
561/TB-UBND 16-08-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Lê Văn Ninh-PCTUBND huyện tại cuôc họp giao ban thường kỳ ngày 13/8/2018
184/GM-UBND 15-08-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Giấy mời về việc giới thiệu và triển khai các hoạt động dự án Trường Sơn Xanh (13h30 ngày 16/8/2018)
182/GM-UBND 14-08-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Giấy mời Tập huấn phần mềm Qoffice, Giám sát nhiệm vụ được giao, phần mềm Một cửa điện tử huyện
184/GM-UBND 14-08-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Giới thiệu và triển khai các hoạt động dự án Trường Sơn Xanh
925/UBND-VP 14-08-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Về việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 9, HĐND khóa XI
30/LCT 13-08-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch Công tác tuấn số 30/LCT ngày 13/8/2018 của UBND huyện (từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018)
182/GM-UBND 13-08-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Hội nghị tập huấn phần mềm QOffice, giám sát nhiệm vụ được giao và phần mềm 1 cửa điện tử huyện
110/KH-UBND 13-08-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Phòng, chống một số bệnh không lây nhiễm trên địa huyện giai đoạn 2018-2020
178/GM-UBND 10-08-2018 phòng nội vụ triển khai một số nội dung về rà soát, sắp xếp , tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện
(Tổng số trang: 134) 1 2 3 .. Tiếp Cuối