Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
15/2017/QĐ-UBND 20-10-2017 Phòng NN VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI VÀ GIÁ NƯỚC ĐỂ PHỤC VỤ CHO CÁC MỤC ĐÍCH KHÔNG PHẢI SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
181/BC-UBND 20-10-2017 Phòng NN BC: Tình trạng sụt lún, hư hỏng và đề xuất phương án khắc phục sự cố hồ chứa nước Hố Lau, xã Tam Dân
40/LCT 20-10-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện LỊCH CÔNG TÁC tuần số 40/LCT ngày 20/10/2017 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017)
283/NN&PTNT 20-10-2017 Phòng NN VV quyết toán kinh phí cấp bù thủy lợi phí 2017 và lập kế hoạch diện tích đất sản xuất nông nghiệp được miễn thu giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018
558/TB-UBND 19-10-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình phát triển KTXH ANQP 9 tháng đầu năm của UBND xã Tam Vinh
09/TB-NV 18-10-2017 phòng nội vụ về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Phú Ninh.
362/GM-UBND 18-10-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Làm việc với UBND xã Tam Vinh về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH,AN-QP 9 tháng đầu năm,nhiệm vụ,giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
408/TB-UBND ngày 10/10/2017 16-10-2017 Nông thôn mới Thông báo KL đ/c Đinh Văn Thu-CT UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến NTM tháng 9/2017
84/CV-NV 16-10-2017 phòng nội vụ V/V bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp cho thanh niên xung phong.
549/GDĐT 16-10-2017 Phòng Giáo dục Về việc trả lời tờ trình xin thẩm định Bộ tiêu chí "Khối phố đô thi mới tại thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh giai đoạn 2017-2020
359/GM-UBND 16-10-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v chuyển giao nguyên giao nguyên trạng Trạm BVTV,Trạm Chăn nuôi thú y
10/BCH 16-10-2017 Phòng NN VV ứng phó với áp thấp nhiệt đới
39/LCT 13-10-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện LỊCH CÔNG TÁC tuần 39, ngày 13/6/2017 (Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017)
555/TB-UBND 13-10-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 điều chỉnh,mở rộng khu trung tâm xã Tam Dân
554/TB-UBND 13-10-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo quy hoạch chung 1/5000 phát triển dân cư,thương mại,dịch vụ và du lịch vùng phụ cận hồ Phú Ninh
1405/UBND-NN&PTNT 12-10-2017 Phòng NN VV Khắc phục sự cố hồ chứa nước Hố Lau, Tam Dân
553/TB-UBND 12-10-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải quyết đơn thư trên địa bàn huyên
4927/QĐ-UBND 12-10-2017 Phòng Giáo dục Quyết định thành lập đoàn kiểm tra PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGDTH, PCGDTHCS và xóa mừ chữ tại các xã, thị trấn năm 2017
550/TB-UBND 11-10-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 09/10/2017
80/PNV 09-10-2017 phòng nội vụ V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ,công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, thị trấn
(Tổng số trang: 103) 1 2 3 .. Tiếp Cuối