Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
31/LCT 17-08-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 31/LCT ngày 17/8/2019 của UBND huyện (Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019)
72/PNV 16-08-2019 phòng nội vụ về việc xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CB, CC, CV Năm 2019
176/GM-UBND 15-08-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Họp góp ý Đề cương xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI trên lĩnh vực KTXH, ANQP
194-BC/ĐU ( dang uy xa Tam Loc) 13-08-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Nội dung làm việc với xã Tam Lộc về công tác xây dựng Đảng KTXH 7 tháng đầu năm ( sáng ngày 14/8)
133/KH-UBND 13-08-2019 Phòng KT-HT Kế hoạch triển khai ra quân dọn dẹp hành lang an toàn giao thông các tuyến đường trên địa bàn huyện Phú Ninh
20/TTra 13-08-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Đề nghị báo cáo công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn 09 tháng đầu năm 2019
30/LCT 12-08-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 30/LCT ngày 12/8/2019 của UBND huyện (CÓ ĐIỀU CHỈNH SÁNG THỨ 3)
173/BC-TNMT 12-08-2019 Phòng Tài Nguyên Môi Trường Tình hình thực hiện công tác cấp giấy CNQSD đất sau dồn điền, đổi thửa qua 7 tháng đầu năm 2019 và những giải pháp để thực hiện 5 tháng cuối năm 2019.
851/UBND-NN&PTNT 12-08-2019 Phòng NN CV 851- VV triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc gia cầm đợt 2/2019
850/UBND-NN&PTNT 12-08-2019 Phòng NN Cv 850- VV tái đàn lợn sau khi công bố hết dịch bệnh DTLCP
852/UBND-NN&PTNT 12-08-2019 Phòng NN CV 852-VV tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện
853/UBND-NN&PTNT 12-08-2019 Phòng NN CV 853- VV triển khai thực hiện Quyết định 299/QĐ-SNN&PTNT ngày 16/7/2019 của Sở NN&PTNT
03/CT-UBND 08-08-2019 Phòng KT-HT Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Phú Ninh
170/GM-UBND 07-08-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Tổng kết hoạt động hè năm 2019 gắn với Lễ trao giải thưởng Phan Châu Trinh năm 2019
17/VPĐP 07-08-2019 Vp Điều Phối Nông thôn mới VV góp ý dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện Phú Ninh
170/GM-UBND 07-08-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Tổng kết hoạt động hè gắn với lễ trao giải thưởng Phan Châu Trinh năm 2019
832/UBND-VP 07-08-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Thực hiện giải quyết TTHC theo quy trình TTHC theo quy trình bốn bước tại Bộ phận một cửa huyện, cấp xã
69/PNV 05-08-2019 phòng nội vụ về việc góp ý đề án "Văn phòng giúp việc chung cấp xã"
29/LCT (ĐIỀU CHỈNH) 05-08-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 29/LCT NGÀY 05/8/2019 CỦA UBND HUYỆN (ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC NỘI DUNG THỨ 3, THỨ 4)
160/GM-UBND 05-08-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất và báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 104/NĐ, 8h00, PH số 01, 07/8
(Tổng số trang: 170) 1 2 3 .. Tiếp Cuối