Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
14/LCT 19-04-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác số 14/LCT ngày 19/4/2019 của UBND huyện (Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019)
31PNV 18-04-2019 phòng nội vụ Về việc báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức, viên chức, chưc danh nghề nghiệp viên chức hiện có và nhu cầu nâng ngạch, thăng hạng năm 2019
55/BC-UBND 17-04-2019 Phòng VH&TT Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW, ngày 5/9/2016 của BBT Trung ương Đảng (khóa XII)
1355/QĐ - UBND 17-04-2019 Vp Điều Phối Nông thôn mới Ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Phú Ninh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện
13/LCT (Điều chỉnh) 16-04-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện LỊCH CÔNG TÁC SỐ 13/LCT NGÀY 16/4/2019 CỦA UBND HUYỆN (CÓ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG)
74-GM-UBND 16-04-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện HN trực tuyến toàn quốc về đảm bảo an toàn trường học và bạo lực học đường
428/CT 16-04-2019 Phòng NN VV kết thúc tưới vụ ĐÔng Xuân 2018 - 2019
73/GM-UBND 12-04-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Hội nghị triển khai công tác xuất khẩu lao động giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện
58/KH-UBND 12-04-2019 Phòng VH&TT Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện Phú Ninh(2005-2020) và 45 năm ngày giải phóng quê hương (24/3/1975 - 24/3/2020)
23/VH&TT 12-04-2019 Phòng VH&TT Tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội,Đại biểu MTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2019-2024
54/BC-UBND 12-04-2019 Phòng VH&TT Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ chính trị
323/UBND-VHTT 11-04-2019 Phòng VH&TT báo cáo số liệu sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình số 33 CTr/HU, ngày 17/10/2014 của Huyện ủy
03/HD-PNV 11-04-2019 phòng nội vụ Thực hiện chi trả trợ cấp một lần đối với công an viên có thời gian công tác liên tục từ 15 năm trở lên nghỉ việc theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ
54/NN&PTNT 11-04-2019 Phòng NN VV đăng ký đào tạo lớp kế toán Hợp tác xã trên địa bàn huyện Phú Ninh (gửi UBND các xã, thị trấn và các HTX trên địa bàn huyện)
325/UBND-NV 11-04-2019 phòng nội vụ về việc đăng ký công trình, sản phẩm chào mừng kỹ niệm 15 năm thành lập huyện Phú Ninh
310/UBND-VP 10-04-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Chuẩn bị báo cáo gửi Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
315/UBNB-VP 10-04-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Giao nhiệm vụ giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XI
319/UBND-VP 10-04-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Báo cáo khó khăn trong thực hiện chính sách pháp luật
56/KH-UBND 10-04-2019 Phòng VH&TT Tổ chức các hoạt động Ngày sách Việt Nam 21/4 năm 2019 trên địa bàn huyện Phú Ninh
322/UBND-VHTT 10-04-2019 Phòng VH&TT lắp đặt dụng cụ ngoài trời năm 2019
(Tổng số trang: 158) 1 2 3 .. Tiếp Cuối