Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
76/VHTT 22-06-2018 Phòng VH&TT V/v đăng ký nâng cấp nhà văn hóa
Dự thảo Lịch công tác số 23 22-06-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Dự thảo lịch công tác số 23 của UBND huyện (từ ngày 25/6/2018 - ngày 29/6/2018)
679/UBND-NN&PTNT 20-06-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện VV khẩn trương phòng, chống dịch LMLM trên địa bàn huyện
74/VHTT 20-06-2018 Phòng VH&TT V/v cử cán bộ tiếp nhận chứng thư số
36/PNV. mẫu phụ lục 20-06-2018 phòng nội vụ Mẫu phụ lục kèm theo Công văn số 36/PNV về chuẩn bị Hội nghị CCHC
142/GM-UBND 19-06-2018 Phòng NN GM: Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2017-triển khai nhiệm vụ năm 2018
91/KH-UBND 19-06-2018 phòng nội vụ Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2018
672/UBND-VP 19-06-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v dự buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
498/TB-UBND 19-06-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Đạo-PCT UBND huyện tại cuộc họp giải quyết việc ảnh hưởng đất sản xuất nông nghiệp do thi công đường vào KCN Tam Thăng, đoạn qua xã Tam Đàn
499/TB-PCTT&TKCN 19-06-2018 Phòng NN Phân công thành viên BCH PCTT&TKCN huyện
500/TB-UBND 19-06-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 18/6/2018
22/LCT 18-06-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 22/LCT ngày 18/6/2018 của UBND huyện (Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018) (LỊCH CHÍNH THỨC CÓ ĐIỀU CHỈNH PHẦN MÀU ĐỎ)
670/UBND-VP 18-06-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Thông báo điều chỉnh Lịch công tác tuần số 22/LCT ngày 18/6/2018 của UBND huyện
36/PNV 18-06-2018 phòng nội vụ Về việc chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2017
Dự thảo lịch công tác số 22 15-06-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Dự thảo Lịch công tác tuần số 22 của UBND huyện (từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018)
Dự thảo 15-06-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện DỰ THẢO QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRONG VIỆC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
657/UBND-VP 15-06-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Giao nhiệm vụ thẩm định các dự án đầu tư xây dựng trên lĩnh vực nông nghiệp
497/TB-UBND 15-06-2018 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Đạo-PCT UBND huyện tại cuộc họp Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để GPMB xây dựng đường cao tốc ĐN-QN,đoạn qua địa bàn huyện
04/CT-UBND 15-06-2018 Phòng NN Tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
2158/QĐ-UBND 15-06-2018 Phòng NN VV củng cố Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN huyện Phú Ninh
(Tổng số trang: 128) 1 2 3 .. Tiếp Cuối