Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
705/TB-UBND 12-12-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp BCĐ các chương trình MTQG huyện
336/KT&HT 11-12-2017 Phòng KT-HT Về việc đăng ký KH đầu tư BTH GTNT trên địa bàn huyện Phú Ninh năm 2018 (Gửi UBND các xã, thị trấn)
160/KH-VHTT 08-12-2017 Phòng VH&TT Kế hoạch tập huấn kỷ năng xây dựng khu luyện tập thể thao
160/GM-VHTT 08-12-2017 Phòng VH&TT Giấy mời tập huấn kỹ năng xây dựng khu thể thao...
1647/UBND-VP 08-12-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v tiếp và làm việc với đoàn Tổ chức Habitat for Humanity Việt Nam
1649/UBND-NV 08-12-2017 phòng nội vụ Về việc tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2017
47/LCT 08-12-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 47/LCT ngày 08/12/2017 (từ ngày 11/12/2017 - 16/12/2017)
1654/UBND-NV 08-12-2017 phòng nội vụ V/V chỉ đạo Đại hội hội Khuyến học huyện hết nhiệm kỳ 2013-2018.
1654/UBND-NV 08-12-2017 phòng nội vụ V/V chỉ đạo Đại hội hội Khuyến học huyện hết nhiệm kỳ 2013-2018.
5568/QĐ-UBND 07-12-2017 phòng nội vụ Quyết định ban hành Quy chế công tác Thi đua, khen thưởng
1642/UBND-VP 07-12-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v báo cáo tình hình nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản
1644/UBND-LĐTBXH 07-12-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v rà soát người hoạt động kháng chiến,tham gia cách mạng hy sinh,chưa xác nhận liệt sỹ
102/nv 07-12-2017 phòng nội vụ v/v báo cáo công tác văn thư, lưu trử năm 2017.
1637/UBND-NV 06-12-2017 phòng nội vụ Về việc truy tặng danh hiệu BMVNAH, Bằng khen của TTCP
1631/UBND-VP 06-12-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v chuẩn bị điều kiện tiếp nhận trụ sở làm việc các Đội thuế thuộc Chi cục Thuế huyện để quản lý,sử dụng
703/TB-UBND 05-12-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-PCT UBND huyện tại buổi khảo sát thực địa,họp bàn xác định hướng tuyến và thông qua phương án thiết kế đường ĐH 8.PN (đoạn từ cầu qua kênh N6 đến giáp
417/GM-UBND 04-12-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Họp BCĐ các CTMTQG huyện và giảm nghèo bền vững
416/GM-UBND 04-12-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Phối hợp với Tổ chức Habitat for Humanity tổ chức buổi tập huấn giới thiệu dự án
1607/UBND-VP 04-12-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam
1608/UBND-VP 04-12-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của UBMTTQVN tỉnh
(Tổng số trang: 110) 1 2 3 .. Tiếp Cuối