Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
688/UBND-NV 30-07-2020 phòng nội vụ về việc thực hiện tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, thị trấn
676/UBND-NV 02-07-2020 phòng nội vụ Về việc báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện KL 114 của Ban bí thư. Link tải về: https://drive.google.com/file/d/1ookcEecNrnrANLethaYeTamIo-S1t8R1/view?usp=sharing
692/UBND-NV 02-07-2020 phòng nội vụ Về việc thực hiện Năm dân vận khéo 2020 (kèm KH 209 của Huyện ủy)
62/PNV 30-06-2020 phòng nội vụ về việc thiết lập hồ sơ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2020
96/KH-BCĐ 30-06-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Tổ chức các hoạt động hè huyện Phú Ninh năm 2020
2229/QĐ-UBND 30-06-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè huyện Phú Ninh năm 2020
844/TB-BCĐ 30-06-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện PHân công thành viên BCĐ hoạt đọng hè huyện Phú Ninh năm 2020 đứng điểm tại các địa phương
687/UBND-NV 30-06-2020 phòng nội vụ về việc thực hiện tiêu chuẩn, nhiệm vụ tuyển dụng và quản lý người hoạt động không chuyên trách xã, thị trấn
25/LCT 27-06-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 25/LCT ngày 27/6/2020 của UBND huyện (từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020)
95/KH-UBND 26-06-2020 Phòng VH&TT Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm và tuyên dương, khen thưởng Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000-2020)
841/TB-UBND 26-06-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Huỳnh Xuân Chính -CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 22/6/2020
121/BC-UBND 25-06-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp trước và sau kỳ họp thứ 13
24/LCT 24-06-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 24/LCT ngày 20/6/2020 của UBND huyện (CÓ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG HỌP THỨ 5, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM HỌP THỨ 7)
96/GM-UBND 24-06-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Tổ chức họp đánh giá tình hình KTXH 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (giấy mời và chương trình họp)
126/NN&PTNT 24-06-2020 Phòng NN Về việc thực hiện tưới luân phiên, tưới tiết kiệm
93/KH-UBND 23-06-2020 phòng nội vụ Kế hoạch thực hiện dân chủ cơ sở và phòng trao xây dựng mô hình điển hình dân vận khéo trong cơ quan nhà nước huyện Phú Ninh
52/LĐTBXH 22-06-2020 Phòng Lao động V/v lập danh sách thăm hỏi và tặng quà đối tượng chính sách nhân dịp 27/7/2020
653/UBND-VP 19-06-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Chuẩn bị nội dung Hội nghị đánh giá nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
93/GM-UBND 19-06-2020 Vp Điều Phối Nông thôn mới Làm việc với Ban chỉ đạo các Chương trương MTQG tỉnh về kết quả thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2018-2020
04/kh 18-06-2020 Phòng Lao động Kế hoạch kiểm tra Bảo trợ xã hội
(Tổng số trang: 201) 1 2 3 .. Tiếp Cuối