Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
999/UBND-VP 30-09-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Triển khai sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc (Qffice nâng cấp) và hệ thống Email công vụ
FILE MẪU KÝ SỐ VĂN BẢN 30-09-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện FILE MẪU KÝ SỐ VĂN BẢN TRÊN PHẦN MỀM Q-OFFICE NÂNG CẤP
132/NN&PTNT 18-09-2020 Phòng NN VV khẩn trương giải ngân nguồn vốn hỗ trợ theo QUyết định 08/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh QUảng Nam
4184/QĐ-UBND 18-09-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Thành lập đội xung kích phòng, chống thiên tai huyện
1021/UBND-VP 18-09-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Hồ sơ triển khai pA quản lý cho thuê đất công ích đối với diện tích đất do UBND tỉnh bàn giao cho UBND xã Tam Lộc quản lý
1016/UBND-TNMT 17-09-2020 Phòng Tài Nguyên Môi Trường V/v báo cáo thực trạng quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện
65/VHTT 17-09-2020 Phòng VH&TT Chủ động ứng phó bão số 5
1016-UBND-TNMT 17-09-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Báo cáo tình hình thực trạng quản lý hồ sơ dịa chính trên địa bàn huyện
931/TB-UBND 16-09-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện KL của đồng chí Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công trình Đập Gò Mít và khu thể thao xã Tam Vinh
1010/UBND-TNMT 16-09-2020 Phòng Tài Nguyên Môi Trường V/v chỉ đạo giải quyết đề nghị của UBND xã Tam Thái tại Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 19/8/2020
09/CĐ-BCH 16-09-2020 Phòng NN Công điện của BCH PCTT về con bão số 5
121/KH-UBND 15-09-2020 Phòng KT-HT Triển khai kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP, chất lượng hàng hóa trong dịp Tết Trung thu 2020 (Gửi UBND các xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan)
240/KT&HT 14-09-2020 Phòng KT-HT Về việc đề nghị đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020 (K/g Phòng NN&PTNT, TTPT CCN-TM&DV, UBND các xã, thị trấn)
137/GM-UBND 14-09-2020 Phòng NN GM: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019. 8 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ thời gian đến (KG: các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai
50/VPĐP 14-09-2020 Vp Điều Phối Nông thôn mới Vv khẩn trương lạp và gửi hồ sơ minh chứng xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu
4016/QĐ-UBND 13-09-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Giải thể chốt kiểm sát phòng, chống dịch bệnh Covid-19
36/LCT 12-09-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 36/LCT ngày 11/9/2020 của UBND huyện (từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020)
49/VPĐP 11-09-2020 Vp Điều Phối Nông thôn mới Vv chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thẩm tra, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTm sau 5 năm
134/GM-UBND 10-09-2020 Văn thư HĐND-UBND huyện Tập huấn triển khai thực hiện phần mềm Q-office phiên bản nâng cấp và hệ thống Thư điện tử công vụ huyện Phú Ninh
87/LĐ-TB&XH 10-09-2020 Phòng Lao động Vv phẫu thuật dị tật miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
(Tổng số trang: 209) 1 2 3 .. Tiếp Cuối