Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
3098/UBND-KTTH 23-06-2017 Nông thôn mới Cv hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn xây dựng NTM năm 2017 của tỉnh Quảng Nam
09/BCĐ-VPĐPNTM 23-06-2017 Nông thôn mới Cv chọn xã chỉ đạo xây dựng "xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu" (Huyện đã có chỉ đạo tại Cv 729/UBND-VPDDPNTM ngày 20/6/2017)
760/UBND-VP 23-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v thay đổi thời gian họp theo Giấy mời 208/UBND-GM ngày 21/6/2017
23/LCT 23-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện LỊCH CÔNG TÁC tuần số 23/LCT ngày 23/6/2017 (Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 30/6/2017)
747/UBND-VP 22-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v dự buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3,Quốc hội khóa XIV
405/TB-UBND 22-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 19/6/2017
729/UBND-VPĐPNTM 21-06-2017 Nông thôn mới Cv triển khai QĐ 1808 của UBND tỉnh Q Nam về Bộ tiêu chí "Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu"
207/GM-UBND 21-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Giao ban trực tuyến với các địa phương để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQGXDNTM trong 06 tháng đầu năm 2017
736/UBND-VP 21-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
97/KH-UBND 21-06-2017 Phòng Giáo dục Kế hoạch triển khai thực hiện QĐ số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập gian đoạn 2012-2020" huyện Phú Ninh giai đoạn 2017-2020
728/UBND -NV 20-06-2017 phòng nội vụ Về việc nhận bằng Mẹ VNAH, Huân chương độc lập
44/PNV 20-06-2017 phòng nội vụ V/v xử lý các trường hợp đã tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ VNAH” bị dừng do dư luận, tố cáo của công dân.
204/GM-UBND 20-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Họp nghe giải quyết một số tồn tại,vướng mắc trong công tác QLRPH Phú Ninh
22/LCT 19-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Điều chỉnh, bổ sung LỊCH CÔNG TÁC tuần số 22/LCT ngày 19/6/2017 (Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017)
139/TB-KT&HT 19-06-2017 Phòng KT-HT Về việc ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng đi công tác
586/UBND-VPĐPNTM 19-06-2017 Nông thôn mới Đôn đốc lần 2 (Cv xây dựng kế hoạch sử dụng vốn sự nghiệp nguồn NTM năm 2017). Tam Vinh, Tam Đại, Tam Thái gửi KH
711/UBND-VP 19-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX giữa nhiệm kỳ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện trong thời gian đến
678/UBND-VPĐPNTM 19-06-2017 Nông thôn mới Vv chuẩn bị nội dung kiểm tra nợ xây dựng cơ bản, quyết toán, cơ cấu vốn đối ứng xây dựng NTM năm 2016-2017 (Kính gửi Phòng TC-KH, Tam Lộc, Tam Lãnh)
401/TB-UBND 19-06-2017 Phòng VH&TT Giới thiệu chức danh và chữ ký đc Trưởng phòng VH&TT huyện Phú Ninh
202/GM-UBND 19-06-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Họp thông qua phương án xây dựng"khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" thôn Quý Lộc xã Tam Lộc
(Tổng số trang: 91) 1 2 3 .. Tiếp Cuối