Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
23/PC-BCH 18-10-2019 Phòng NN Phân công CÁC THÀNH VIÊN BCHPCTT trực PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO THÁNG 10
40/LCT 18-10-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 40/LCT ngày 18/10/2019 của UBND huyện (từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)
1098/UBND-NN&PTNT 16-10-2019 Phòng NN VV lập thủ tuch hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 42/NĐ-CP của Chính phủ
218/GM-UBND 15-10-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Tổ chức đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, các mặt công tác của UBND huyện trong quý III và 9 tháng đầu năm
39/LCT(ĐIỀU CHỈNH) 14-10-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Lịch công tác tuần số 39/LCT ngày 11/10/2019 của UBND huyện (ĐIỀU CHỈNH)
215/GM 14-10-2019 Vp Điều Phối Nông thôn mới Họp thông qua phương án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu Tam Thái
217/GM-UBND 14-10-2019 Phòng NN GM: Họp trực tuyến với các địa phương để sơ kết đánh giá công tác PCDB DTLCP trong 4 tháng vừa qua và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian đến; kết quả thực hiện Chương trình quốc gia kh
24/BCHPCTT&TKCN 14-10-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện chủ động ứng phó vơi ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió Đông trên cao
241/TNMT 11-10-2019 Phòng Tài Nguyên Môi Trường V/v triển khai lịch thu gom rác thải nguy hại đồng ruộng (đợt 2 năm 2019) trên địa bàn huyện Phú Ninh. (Gửi UBND các xã, thị trấn)
181/BC 11-10-2019 Vp Điều Phối Nông thôn mới Tình hình kiểm tra, đánh giá lại đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM sau 5 năm kể từ ngày được công nhận
160/KH 11-10-2019 Vp Điều Phối Nông thôn mới Vv kiểm tra đánh giá lại các tiêu chí NTM theo Quyết định 756/QĐ - UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh đối với các xã Tam An, Tam phước, Tam Thành phục vụ công nhận sau 5 năm kể từ ngày được công nhận
3769/QĐ-UBND 11-10-2019 Phòng Giáo dục Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác PCGD, XMC tại các xã, thị trấn năm 2019
267/TB-UBND 10-10-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - BT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 07/10/2019
93/PNV 09-10-2019 phòng nội vụ về việc rà soát, chuẩn bị hồ sơ thẩm định tiêu chí về hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới
23-TTra 08-10-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Đề nghị báo cáo công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn năm 2019
38/LCT (ĐC) 07-10-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 38/LCT CỦA UBND HUYỆN (CÓ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NỘI DUNG NGÀY THỨ 5,6)
92/CV-NV 07-10-2019 phòng nội vụ về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiếm
157/KH-BCĐ 04-10-2019 Phòng VH&TT Kế hoạch Kiểm tra, công nhận các danh hiệu văn hóa và các danh hiệu về xã hội học tập năm 2019
1098/UBND-NN&PTNT 04-10-2019 Phòng NN VV lập thủ tuch hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 42/NĐ-CP của Chính phủ
1099/UBND-TTra 03-10-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Thực hiện ,ột số nội dung liên quan đến việc xử lý trách nhiệm về mặt hành chính của các tổ chức, các nhân
(Tổng số trang: 177) 1 2 3 .. Tiếp Cuối