Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN UBND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
17/PNV 19-02-2019 phòng nội vụ về việc tình hình hoạt động tín ngưỡng
26/GM-UBND 18-02-2019 phòng nội vụ Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam về thành lập đổi tên thôn, tổ dân phố các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
05/LCT 18-02-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 05/LCT CỦA UBND HUYỆN (CÓ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG)
09/BCĐ 18-02-2019 Phòng VH&TT V.v thay đổi thời gian hôi nghị trực tuyến phong trào toàn dân đoàn kết...
179/QĐ-UBND 18-02-2019 phòng nội vụ Quyết định thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phô thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
03/GM 18-02-2019 phòng nội vụ Họp triển khai nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính Phủ
107/UBND-VPĐPNTM 18-02-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Vv điều chỉnh phương án xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu sau khi sáp nhập thôn thuộc các xã trên địa bàn huyện
11/KH- VPĐPNTM 18-02-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Kế hoạch Công tác trọng tâm năm 2019 của Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện
24/GM 15-02-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Giấy mời họp trực tuyến Phong trào toàn dân đoàn kết xd đời sống văn hóa
106/UBND-LĐTBXH 15-02-2019 Phòng Lao động V/v phân bổ chỉ tiêu diều dưỡng năm 2019
21/BC-UBND 01-02-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, trước kỳ họp thứ 11
28/TB-UBND 31-01-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Xếp lịch các đồng chí lãnh đạo huyện dự phát động trồng cây đầu năm tại các địa phương trên địa bàn huyện Phú Ninh
16/NV 30-01-2019 phòng nội vụ v/v Đôn đốc các phòng, ban, đơn vị phối hợp mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác năm 2019
94/UBND-NN&PTNT 29-01-2019 Phòng NN VV hướng dẫn tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi
92/UBND-VPĐPNTM 29-01-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Về việc hướng dẫn một số nội dung về kiểm tra, đánh giá lại đối với các xã được công nhận đạt chuẩn NTm sau 5 năm kể từ ngày được công nhận
24/TB-UBND 29-01-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Đạo - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo quy hoạch khu chăn nuôi tập trung Gò Tre, xã Tam Vinh
25/TB-UBND 29-01-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Nguyễn Đạo - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thông qua chủ trương đầu tư công trình nâng cấp Đập Bầu Tâu, xã Tam Thành; Đập Lạnh, xã Tam An; Đạp Làng, xã Tam Lãnh
389/QĐ-UBND 29-01-2019 Văn thư HĐND-UBND huyện Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008
19/LĐTBXH 29-01-2019 Phòng Lao động V/v triển khai Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ
83/UBND-NN&PTNT 28-01-2019 Phòng NN VV tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ động vật trên cạn trước, trong và sau Tết nguyên đán
(Tổng số trang: 151) 1 2 3 .. Tiếp Cuối