Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HUYỆN ỦY BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
101LT/HU 05-06-2017 Văn phòng huyện ủy Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 05/6 đến ngày 09/6/2017
98-LT/HU 15-05-2017 Văn phòng Huyện ủy Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2017.
97LT/HU 08-05-2017 Văn phòng Huyện ủy Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 08/5/2017 đến ngày 12/5/2017.
97LT/HU 08-05-2017 Văn phòng Huyện ủy (Điều chỉnh) Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 08/5/2017 đến ngày 12/5/2017.
96LT/HU 01-05-2017 Văn phòng Huyện ủy Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 03/05/2017 đến ngày 05/05/2017.
95LT/HU 24-04-2017 Văn phòng Huyện ủy Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 24/04/2017 đến ngày 28/04/2017.
94LT/HU 17-04-2017 Văn phòng Huyện ủy Lịch tuần BTV Huyện ủy từ ngày 17/04/2017 đến ngày 21/04/2017.
93-LT/HU 10-04-2017 Văn phòng Huyện ủy Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 10/04/2017 đến ngày 14/04/2017.
92-LT/HU 31-03-2017 Văn phòng Huyện ủy Lịch công tác tuần của Ban Thường vụ Huyện ủy từ ngày 03/04/2017 đến ngày 07/04/2017
91LT/HU 27-03-2017 Văn phòng Huyện ủy Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 27/03 đến ngày 31/03.
142-CV/BTGHU 27-03-2017 Ban Tuyên giáo V/v tuyên truyền 110 năm Tổng Bí Thư Lê Duẩn
90LT/HU 20-03-2017 Văn phòng Huyện ủy Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 20/03 đến ngày 24/03/2017
90LT/HU 20-03-2017 Văn phòng Huyện ủy (Điều chỉnh) Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 20/03 đến ngày 24/03/2017.
89-LT/HU 13-03-2017 Văn phòng Huyện ủy Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 13/03 đến ngày 17/03/2017.
88-LT/HU 06-03-2017 Văn phòng Huyện ủy Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 06/03 đến ngày 10/03/2017.
14-KH/BTGHU 06-03-2017 Ban Tuyên giáo Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam
87-LT/HU 27-02-2017 Văn phòng Huyện ủy Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 27/02 đến ngày 03/03/2017.
86-LT/HU 20-02-2017 Văn phòng Huyện ủy Lịch công tác tuần của BTV Huyện ủy từ ngày 20/02 đến ngày 24/02/2017.
85-LT/HU 13-02-2017 Văn phòng Huyện ủy Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 13/02 đến ngày 17/02/2017.
84-LT/HU 06-02-2017 Văn phòng Huyện ủy Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 06/02 đến ngày 11/02/2017.
(Tổng số trang: 8) Đầu Trước 1 2 3 4 .. Tiếp Cuối