Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HUYỆN ỦY BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
779-CV/HU 09-12-2014 Văn phòng Huyện ủy V/v triệu tậm Hội nghị Huyện uỷ lần thứ 31
70-CV/HU 11-11-2014 Văn phòng Huyện ủy V/v kê khai tài sản
758-CV/HU 06-11-2014 Văn phòng Huyện ủy V/v báo cáo tình hình thực hiện các mặt công tác năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
89-KH/HU 11-09-2014 Văn phòng Huyện ủy Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
02-KH/TTBDCT 08-07-2014 TT Bồi dưỡng chính trị Kế hoạch phối hợp rà soát, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ năm 2015
83-KH/HU 19-06-2014 Văn phòng Huyện ủy Kế hoạch ứng dụng CNTT trong công tác Đảng năm 2014
10-KL/HU 11-06-2014 Văn phòng Huyện ủy Thông báo kết luận tại Hội nghị Huyện ủy lần thứ 26
80-KH/HU 08-05-2014 Văn phòng Huyện ủy Tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/HU ngày 20-6-2013 của Huyện ủy...
72-KH/HU 21-03-2014 Văn phòng Huyện ủy Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt NQTW 8 khóa XI
176-LT/HU 07-03-2014 Văn Phòng Huyện ủy Lịch công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 10-14/03/2014
175-LT/HU 28-02-2014 Văn Phòng Huyện ủy Lịch Công tác tuần BTV Huyện ủy từ ngày 03-07/03/2014
174-LT/HU 21-02-2014 Văn Phòng Huyện ủy Lịch công tác tuần Huyện Ủy từ ngày 24/02/14 đến 28/02/14
293-TB/HU 18-02-2014 Văn phòng Huyện ủy Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy về tình hình thực hiện công tác BT, GPMB&TĐC dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua xã Tam An, ngã 3 Kỳ Lý (Tam Đàn)
(Tổng số trang: 8) Đầu Trước .. 6 7 8