Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HUYỆN ỦY BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
BC/HU 26-03-2019 Văn phòng huyện ủy Tài liệu HN Huyện ủy lần thứ 26
32-CT/HU 21-03-2019 Văn phòng huyện ủy Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số năm 2019 trên địa bàn huyện
BC/HU 09-01-2019 Văn phòng huyện ủy Bổ sung tài liệu HN Tổng kết XDĐ (phụ lục báo cáo Chỉ thị 05)
BC/HU 08-01-2019 Văn phòng huyện ủy Tài liệu HN Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 - đối với chi bộ trực thuộc
BC/HU 08-01-2019 Văn phòng huyện ủy Tài liệu HN tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 - đối với Đảng ủy các xã, thị trấn
BC/HU 08-01-2019 Văn phòng huyện ủy Tài liệu HN tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 - đối với Đảng bộ cơ quan, trường học, LLVT
Tai lieu 07-12-2018 Văn phòng huyện ủy tài liệu hội nghị huyện ủy lần thứ 25
677-TB/HU 06-11-2018 Văn phòng huyện ủy Thông báo phân công tham dự ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư
818-CV/HU 06-11-2018 Văn phòng huyện ủy Công văn chỉ đạo các hoạt động ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư
171-LT/HU 19-10-2018 Văn phòng huyện ủy LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY TỪ NGÀY 22 ĐẾN NGÀY 26/10/2018
BC/HU 04-04-2018 Văn phòng huyện ủy Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 21- phần 1
BC/HU 04-04-2018 Văn phòng huyện ủy Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 21 - phần 2
KH/TU 27-02-2018 Văn phòng huyện ủy Kế hoạch số 138 của Tỉnh ủy
135-LT/HU 19-01-2018 Văn phòng huyện ủy Lịch công tác của BTV Huyện ủy trước, trong và sau Tết Mậu Tuất 2018
BC 05-01-2018 Văn phòng huyện ủy Công văn triệu tập và tài liệu hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017
1150-CV/HU 05-01-2018 Văn phòng huyện ủy V/v tăng cường khai thác tài liệu trên mạng
PL 07-12-2017 Văn phòng huyện ủy Tài liệu HN Huyện ủy lần thứ 20 bổ sung phụ lục công tác xây dựng Đảng (kèm theo báo cáo các mặt công tác của Đảng bộ huyện năm 2017)
BC/HU 06-12-2017 Văn phòng huyện ủy Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 20
626-CV/HU 30-11-2017 Văn phòng huyện ủy Công văn triệu tập Hội nghị Huyện ủy lần thứ 20 và Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy Quảng Nam.
BC 29-09-2017 Văn phòng huyện ủy Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 19
(Tổng số trang: 8) 1 2 3 .. Tiếp Cuối