Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
10/TB-HĐND 25-03-2019 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng -CT HĐND huyện tại cuộc họp giao ban Thường trực HĐND huyện
12/GM-HĐND 25-03-2019 Văn thu HĐND Ban Pháp chế HĐND huyện làm việc với UBND xã Tam Lãnh về công tác giám sát án treo, cải tạo không giam giữ, người chấp hành xong án phạt tù; người tha tù trước thời hạn có điều kiện tại xã
08/TB-HĐND 13-03-2019 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Phan Thanh Thám - PCT HĐND huyện tại cuộc họp giao ban thường trực HĐND huyện với TT HĐND các xã, thị trấn
09/GM-HĐND 11-03-2019 Văn thu HĐND Tổ chức buổi làm việc về giám sát công tác quản lý án treo, cải tạo không giam, giữ, người chấp hành xong án phạt tù; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại các xã trên địa bàn h
07/GM-HĐND 06-03-2019 Văn thu HĐND Hội nghị giao ban với các Ban HĐND, Thường trực HĐND các xã, thị trấn
08/HĐND-KTXH 04-03-2019 Văn thu HĐND Báo cáo tình hình thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân
09/KH-HĐND 28-02-2019 Văn thu HĐND Giám sát nợ thuế tồn đọng trên địa bàn huyện tư năm 2016 đến tháng 12 năm 2018
05/TB-HĐND 25-02-2019 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp giao ban thường trực HĐND huyện đánh giá tình hình hoạt động tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02,3 năm 2019
08/KH-HĐND 28-01-2019 Văn thu HĐND Giám sát công tác quản lý án treo, cải tạo không giam giữ, người chấp hành xong án phạt tù; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại các xã trên địa bàn huyện
04/GM-HĐND 21-01-2019 Văn thu HĐND Hội nghị giao ban với các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn
04/HĐND-KTXH 21-01-2019 Văn thu HĐND Khảo sát tình hình thực hiện BTH GTNT
03/HĐND-KTXH 21-01-2019 Văn thu HĐND Khảo sát tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019
07/KH-HĐND 18-01-2019 Văn thu HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XI
02/KH-HĐND 14-01-2019 Văn thu HĐND Tổ chức giám sát tình hình giải quyết đơn thư của công dân
02/Ctr-HĐND 14-01-2019 Văn thu HĐND Công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2019
04/KH-HĐND 14-01-2019 Văn thu HĐND Giám sát, khảo sát quý I, II năm 2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
03-KH-HĐND 14-01-2019 Văn thu HĐND Giám sát, khảo năm 2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
01/TB-HĐND 09-01-2019 Văn thu HĐND Lịch tiếp công dân năm 2019 của đại biểu HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
01/KH-HĐND 02-01-2019 Văn thu HĐND Giám sát năm 2019 của Thường trực HĐND huyện
126/HHĐND-VP 28-12-2018 Văn thu HĐND V/v gửi báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
(Tổng số trang: 25) Đầu Trước .. 2 3 4 5 6 .. Tiếp Cuối