Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
17/NQ-HĐND 25-12-2019 Văn thu HĐND Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri
11/NQ-HĐND 23-12-2019 Văn thu HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020 của HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
12-NQ-HĐND 23-12-2019 Văn thu HĐND Về việc phê chuẩn kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2020
272/GM-UBND 17-12-2019 Văn thu HĐND Hội nghị tổng kết đánh giá các mặt công tác trên lĩnh vực vh-xh năm 2019.8h00, ngày 21/12/2019
46/GM-HĐND 09-12-2019 Văn thu HĐND Dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI
53/TB-HĐND 05-12-2019 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 13-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
03/GTT-HĐND 05-12-2019 Văn thu HĐND Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI
1371/UBND-NV 04-12-2019 Văn thu HĐND về việc tổ chức Hội nghị CB, CC, VC năm 2020
44/GM-HĐND 29-11-2019 Văn thu HĐND Tổ chức hội nghị giao ban với các Ban HĐND các Tổ đại biểu HĐND và thường trực HĐND các xã, thị trấn TG: 07h30 ngày 03/12/2019
44/GM-HĐND 29-11-2019 Văn thu HĐND Tổ chức hội nghị giao ban với các Ban HĐND các Tổ đại biểu HĐND và thường trực HĐND các xã, thị trấn TG: 07h30 ngày 03/12/2019
64/HĐND-VP 12-11-2019 Văn thu HĐND Đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ HĐND huyện năm 2019
48/TB-HĐND 08-11-2019 Văn thu HĐND Kết luận ủa đồng chí Bùi Võ Quảng -CT HĐND huyện tại cuộc họp giao ban thường trực HĐND huyện nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI và cho ý kiến một số nội
27/KH-HĐND 08-11-2019 Văn thu HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri, trước kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XI
41/BC-HĐND 08-11-2019 Văn thu HĐND Kết quả khảo sát thực tế việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn xã Tam Lộc
60/HĐND-VP 21-10-2019 Văn thu HĐND Chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp cuối năm của HĐND huyện
27/KH-HĐND 15-10-2019 Văn thu HĐND Tổ chức khảo sát tình hình xử lý, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp 13 -HĐND huyện
46/TB-HĐND 15-10-2019 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng-CT HĐND huyện tại cuộc họp Thường Trực HĐND huyện ngày 08/10/2019
31/BC-HĐND 30-08-2019 Văn thu HĐND Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện Phú Ninh
181-GM-HĐND 23-08-2019 Văn thu HĐND Giấy mời làm việc với các hợp tác xã Tam Thành
38/TB-HĐND 21-08-2019 Văn thu HĐND Kết quả giám sát việc thực hiện các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Long Khánh, xã Tam Đại
(Tổng số trang: 29) Đầu Trước .. 2 3 4 5 6 .. Tiếp Cuối