Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
32/2012/NQ-HĐND 19-04-2012 TT HĐND Nghị quyết về phát triển sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020
20/2011/NQ-HĐND 05-10-2011 Văn thư HĐND-UBND huyên Một số nội dung về hỗ trợ đào tạo, thu hút, luân chuyển cán bộ công chức
21/2011/NQ-HĐND 05-10-2011 Văn thư HĐND-UBND huyên Về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện Phú Ninh giai đoạn 2011-2015
18/2011/NQ-HĐND 05-10-2011 Văn thư HĐND-UBND huyên Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa...
(Tổng số trang: 25) Đầu Trước .. 23 24 25