Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
410/TB-HĐND 24-11-2014 TT HĐND Thông báo kết luận của đ/c Huỳnh Kim Kính - Chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND huyện về công tác bồi thường,giải phóng mặt bằng-tái định cư dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ng
401/TB-HĐND 17-11-2014 TT HĐND Thông báo kết luận của đ/c Huỳnh Kim Kính - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp Thường trực HĐND huyện ngày 13/11/2014
395/HĐND-TTHĐ 03-11-2014 TT HĐND V/v dự buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12-HĐND tỉnh khoá VIII
83/2014/NQ-HĐND 24-09-2014 TT HĐND Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và thống nhất phương án sử dụng nguồn vượt năm 2013 (Nghị quyết 83/2014/NQ-HĐND)
82/NQ/HĐND 16-07-2014 TT HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán Ngân sách năm 2013 (NQ 82/NQ-HĐND)
81/2014/NQ/HĐND 16-07-2014 TT HĐND Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014 (NQ 81/2014/NQ-HĐND)
69/2014/NQ/HĐND 15-04-2014 TT HĐND Nghị quyết về cứng hóa trục chính đường giao thông nội đồng đảm bảo đạt tiêu chí NTM đến năm 2015 và định hướng đến năm 2018 (NQ 69/2014/NQ-HĐND)
NQ 67/2014/NQ-HĐND 15-04-2014 TT HĐND Nghị quyết quy định tỷ lệ đầu tư từ ngân sách Nhà nước các cấp cho một số nội dung trong Chương trình MTQG XDNTM trên địa bàn huyện Phú Ninh và sửa đổi một số NQ HĐND huyện khóa X ban hành (NQ 67/2
68/NQ-HĐND 15-04-2014 TT HĐND Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014
69/2014/NQ-HĐND 15-04-2014 Văn thư HĐND-UBND huyên Về cứng hóa trục chính đường giao thông nội đồng đảm bảo đạt tiêu chí nông thôn mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2018
68/NQ/HĐND 14-04-2014 TT HĐND Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đâu tư xây dựng cơ bản năm 2014 (NQ 68/NQ-HĐND)
66/2013/NQ/HĐND 19-12-2013 TT HĐND Nghị quyết về tiếp tục phát triển giao thông nông thôn huyện Phú Ninh giai đoạn 2013-2015
NQ 65/2013/NQ-HĐND 19-12-2013 TT HĐND Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 (NQ 65/2013/NQ-HĐND)
NQ 64/2013/NQ-HĐND 19-12-2013 TT HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2014 (NQ 64/2013/NQ-HĐND)
66/2013/NQ-HĐND 19-12-2013 Văn thư HĐND-UBND huyên Về tiếp tục phát triển giao thông nông thôn huyện Phú Ninh giai đoạn 2013-2015
NQ 61/NQ-HĐND 17-12-2013 TT HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2014 (NQ 61/NQ-HĐND)
NQ 60/NQ-HĐND 17-12-2013 TT HĐND Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2014 (NQ 60/NQ-HĐND)
NQ số 59/2013 24-09-2013 TT HĐND Nghị quyết về phát triển lâm nghiệp trên địa bàn huyện Phú Ninh, giai đoạn 2013-2015 (NQ số 59/2013)
NQ số 58/2013 24-09-2013 TT HĐND Nghị quyết về một số nội dung hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế vườn-kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Phú Ninh, giai đoạn 2013-2015, định hướn
59/2013/NQ-HĐND 24-09-2013 Văn thư HĐND-UBND huyên Về phát triển lâm nghiệp trên địa bàn huyện Phú Ninh,giai đoạn 2013-2020
(Tổng số trang: 23) Đầu Trước .. 20 21 22 23 Tiếp Cuối