Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
02/KH-HĐND 14-01-2019 Văn thu HĐND Tổ chức giám sát tình hình giải quyết đơn thư của công dân
02/Ctr-HĐND 14-01-2019 Văn thu HĐND Công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2019
04/KH-HĐND 14-01-2019 Văn thu HĐND Giám sát, khảo sát quý I, II năm 2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
03-KH-HĐND 14-01-2019 Văn thu HĐND Giám sát, khảo năm 2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
01/TB-HĐND 09-01-2019 Văn thu HĐND Lịch tiếp công dân năm 2019 của đại biểu HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
01/KH-HĐND 02-01-2019 Văn thu HĐND Giám sát năm 2019 của Thường trực HĐND huyện
126/HHĐND-VP 28-12-2018 Văn thu HĐND V/v gửi báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
88/TB-HĐND 28-12-2018 Văn thu HĐND Kết quả kỳ họp thứ 11-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
16/NQ-HĐND 19-12-2018 Văn thu HĐND Về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng năm 2019
17/NQ-HĐ 19-12-2018 Văn thu HĐND Về sắp xếp lại các trường, điểm trường, lớp học gắn với bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Phú Ninh đến
19/NQ-HĐND 19-12-2018 Văn thu HĐND Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn huyện Phú Ninh
18/NQ-HĐND 19-12-2018 Văn thu HĐND Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019
13/NQ-HĐND 17-12-2018 Văn thu HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
14/NQ-HĐND 17-12-2018 Văn thu HĐND Về việc phê chuẩn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019
116/HĐND-VP 03-12-2018 Văn thu HĐND Về việc đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của HĐND huyện năm 2018
48-GM-HDND 30-11-2018 Văn thu HĐND Dự họp kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XI
115/HĐND-KTXH 30-11-2018 Văn thu HĐND Về việc thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2018
114/HĐND-VP 30-11-2018 Văn thu HĐND Về việc gửi tài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XI
72/TB-HĐND 27-11-2018 Văn thu HĐND V/v Thông báo tổ chức kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện Phú Ninh khóa XI.
03/GTT-HĐND 27-11-2018 Văn thu HĐND V/v giấy triệu tập kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI.
(Tổng số trang: 23) Đầu Trước 1 2 3 4 5 .. Tiếp Cuối