Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
103/HĐND-TTHĐ 02-11-2018 Văn thu HĐND V/v triển khai thực hiện và báo cáo kết quả các nội dung sau giám sá, khảo sát của TT HĐND, các Ban HĐND huyện.
12/NQ-HĐND 31-10-2018 Văn thu HĐND Về việc thông qua danh mục và mức vốn đầu tư thực hiện duy trì, nâng chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 70 tỷ đồng
66/TB-HĐND 25-10-2018 Văn thu HĐND Kết luận của TT HĐND huyện về hoạt động giám sát của TĐB HĐND huyện về công tác triển khai cấp GCN QSDĐ sau dồn điền đổi thửa, đất lâm nghiệp, hợp thức hóa đất ở trên địa bàn huyện
65/TB-HĐND 24-10-2018 Văn thu HĐND Kết luận của TT HĐND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo các ngành liên quan giải trình đối với nội dung trình kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XI
64/TB-HĐND 23-10-2018 Văn thu HĐND Kết luận của TT HĐND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XI, triển khai nhiệm vụ Quý IV/2018
63/TB-HĐND 23-10-2018 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
42/GM-HĐND 23-10-2018 Văn thu HĐND Dự kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XI
98/HĐND-VP 12-10-2018 Văn thu HĐND V/v Triển khai thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu nhiệm kỳ 2016-2021
56/TB-HĐND 10-10-2018 Văn thu HĐND Kết quả kỳ họp thứ 9-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
38/GM-HĐND 28-09-2018 Văn thu HĐND Họp thống nhất danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2019 vào lúc 13h30 ngày 02/10/2018 tại PH số 01
08/NQ-HĐND 27-09-2018 Văn thu HĐND Thông qua kế hoạch SDĐ năm 2019 của huyện Phú Ninh
09/NQ-HĐND 27-09-2018 Văn thu HĐND V/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 CCN Chợ Lò - Tam Thái và thông qua quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 CCN Chợ Lò gđ 2 - Tam Thái
10/NQ-HĐND 27-09-2018 Văn thu HĐND Thông qua quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Ninh gđ đến năm 2020 và đến năm 2030
37-GM-HĐND 25-09-2018 Văn thu HĐND Hội nghị giao ban giữa TT HĐND tỉnh với các TĐB HĐND tỉnh và Thường trực, các Ban, TĐB của HĐND huyện vào lúc 13h30 ngày 03/10/2018 tại HT số 2 VP UBND tỉnh (62 Hùng Vương)
35/BC-HĐND 24-09-2018 Văn thu HĐND Kết quả hoạt động của HĐND huyện
37/GM-HĐND 18-09-2018 Văn thu HĐND Họp Đoàn giám sát Tổ đại biểu HĐND huyện
53/TB-HĐND 18-09-2018 Văn thu HĐND Kết luận của Đ/c Bùi Võ Quảng - CT HĐND huyện tại cuộc họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XI
52/TB-HĐND 07-09-2018 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện PNinh khóa XI
33/GM-HĐND 07-09-2018 Văn thu HĐND Dự kỳ họp thứ 9 -HĐND huyện khóa XI
53/GTT-HĐND 07-09-2018 Văn thu HĐND Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XI
(Tổng số trang: 22) Đầu Trước 1 2 3 4 5 .. Tiếp Cuối