Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
142/GM-HĐND 28-08-2017 Văn thu HĐND Tổ chức họp thống nhất điều chỉnh phân công đại biểu HĐND huyện sinh hoạt tại Tổ bầu cử xã Tam Lãnh và Tam Đàn
138/KH-HĐND 28-08-2017 Văn thu HĐND Giám sát việc thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo,hộ cận nghèo hằng năm và thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tại thị trấn Phú Thịnh
140/KH-HĐND 28-08-2017 Văn thu HĐND Giám sát việc thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo,hộ cận nghèo hằng năm và thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tại xã Tam An
137/TB-HĐND 21-08-2017 Văn thu HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi làm việc với các ngành về giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến đất rừng thôn Phước Bắc,xã Tam Lãnh
135/KH-HĐND 14-08-2017 Văn thu HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5,trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI
27/KH-HĐND 10-08-2017 Văn thu HĐND Giám sát,khảo sát quý III và quý IV năm 2017 của Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện
27/HĐND-KTXH 09-08-2017 Văn thu HĐND V/v làm việc với UBND xã Tam Phước
26/HĐND-KTXH 09-08-2017 Văn thu HĐND V/v làm việc với UBND xã Tam Dân
133/TB-HĐND 08-08-2017 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng-Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 và thống nhất chương trình kỳ họp thứ 6,HĐND huyện khóa XI
121/KH-HĐND 04-08-2017 Văn thu HĐND Khảo sát việc giữ vững,nâng cao chất lượng tiêu chí NTM tại xã Tam Vinh
13/KH-HĐND 02-08-2017 Văn thu HĐND Tổ chức buổi làm việc với UBND xã Tam Đàn
12/KH-HĐND 02-08-2017 Văn thu HĐND Tổ chức buổi làm việc với UBND xã Tam Lộc
116/GM-HĐND 31-07-2017 Văn thu HĐND Họp giao ban với các Ban HĐND,Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã,thị trấn
117/TB-HĐND 31-07-2017 Văn thu HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi làm việc với Chi cục thuế huyện
01/NQ-HĐND 25-07-2017 Văn thu HĐND Về chương trình giám sát của HĐND huyện Phú Ninh năm 2018
02/NQ-HĐND 25-07-2017 Văn thu HĐND Về phát triển kinh tế-xã hội,đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017
03/NQ-HĐND 25-07-2017 Văn thu HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016
06/NQ-HĐND 25-07-2017 Văn thu HĐND Về phát triển công nghiệp,tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Phú Ninh giai đoạn 2017-2020,định hướng đến năm 2025
04/NQ-HĐND 25-07-2017 Văn thu HĐND Quy định tỷ lệ vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước các cấp cho một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Phú Ninh
05/NQ-HĐND 25-07-2017 Văn thu HĐND Về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo,khuyến học,khuyến tài,xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2020,định hướng đến năm 2025
(Tổng số trang: 14) Đầu Trước 1 2 3 4 5 .. Tiếp Cuối