Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
13/HĐND-KTXH 23-01-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v làm việc với UBND xã Tam An
60/UBND-VP 19-01-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v giải quyết đề nghị của Công ty CP đầu tư Du lịch Hùng Cường về việc xin mua đất xây dựng nhà cho nhân viên của Công ty
02/TB-HĐND 16-01-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Phan Thanh Thám-Phó Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp giao ban giữa TT HĐND huyện với các Tổ đại biểu và TT HĐND các xã,thị trấn
01/GM-HĐND 09-01-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Họp giao ban với các Tổ ĐB HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn
136/TB-HĐND 29-12-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng-Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XI
137/KH-HĐND 29-12-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND huyện
133/TB-HĐND 19-12-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết quả kỳ họp thứ 4-HĐND huyện Phú Ninh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
24/NQ-HĐND 16-12-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Về kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội, An ninh-Quốc phòng năm 2017
25/NQ-HĐND 16-12-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Về dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đàu tư xây dựng cơ bản năm 2017
21/NQ-HĐND 14-12-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017
22/NQ-HĐND 14-12-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Về chương trình giám sát của HĐND huyện Phú Ninh năm 2017
23/NQ-HĐND 14-12-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v phê chuẩn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017
116/TB-HĐND 05-12-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Tổ chức kỳ họp thứ 4-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
114/HĐND-TTHĐ 02-12-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v điều chỉnh thời gian Hội nghị tập huấn
113/HĐND-TTHĐ 01-12-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v khảo sát kiến nghị của cử tri về thi công đường cao tốc ĐN-QN
110/GM-HĐND 30-11-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng cho Đại biểu HĐND huyện;TTHĐND,lãnh đạo các Ban HĐND và cán bộ Văn phòng-Thống kê các xã,thị trấn
112/HĐND-TTHĐ 30-11-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v chuẩn bị báo cáo một số nội dung tại kỳ họp lần thứ 4 HĐND huyện
109/GTT-HĐND 28-11-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Triệu tập kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
108/HĐND-TTHĐ 24-11-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v tạm dừng Hội nghị tập huấn
106/GM-HĐND 11-11-2016 Văn thư HĐND-UBND huyện Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng cho đại biểu HĐND huyện; TTHĐND,lãnh đạo các Ban HĐND, cán bộ VP-Thống kê các xã,thị trấn
(Tổng số trang: 11) Đầu Trước 1 2 3 4 5 .. Tiếp Cuối