Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
196/TB-HĐND 25-10-2017 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng-Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp giao ban Thường trực HĐND huyện
362/GM-UBND 18-10-2017 Văn thu HĐND Làm việc với UBND xã Tam Vinh về thực hiện nhiệm vụ KT-XH,ANQP 9 tháng đầu năm,nhiệm vụ,giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
362/GM-UBND 18-10-2017 Văn thu HĐND Làm việc với UBND xã Tam Vinh
362/GM-UBND 18-10-2017 Văn thu HĐND Làm việc với UBND xã Tam Vinh
556/TB-UBND 16-10-2017 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình và đề xuất hướng khắc phục sự cố hồ chứa nước Hố Lau,xã Tam Dân
187/HĐND-VP 13-10-2017 Văn thu HĐND Thông báo thời gian giám sát các trường về việc thu,chi nguồn đóng góp của học sinh
28/KH-HĐND 10-10-2017 Văn thu HĐND Khảo sát về công tác đào tạo nghề,giải quyết việc làm,thực hiện chính sách giảm nghèo và giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng
28/KH-HĐND 10-10-2017 Văn thu HĐND Khảo sát về công tác đào tạo nghề,giải quyết việc làm thực hiện chính sách giảm nghèo và giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng
29/KH-HĐND 10-10-2017 Văn thu HĐND Khảo sát về việc nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM trên lĩnh vực văn hóa
30/KH-HĐND 10-10-2017 Văn thu HĐND Khảo sát thực hiện Nghị quyết số 107/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của HĐND huyện về phát triển sự nghiệp Truyền thanh-Truyền hình huyện Phú Ninh giai đoạn 2016-2020
31/KH-HĐND 10-10-2017 Văn thu HĐND Giám sát việc thực hiện kết luận sau giám sát của Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện
32/KH-HĐND 10-10-2017 Văn thu HĐND Giám sát phòng Tài chính-Kế hoạch
33/KH-HĐND 10-10-2017 Văn thu HĐND Giám sát UBND xã Tam Đàn
34/KH-HĐND 10-10-2017 Văn thu HĐND Giám sát UBND xã Tam Thái
175/KH-HĐND 05-10-2017 Văn thu HĐND Giám sát việc thực hiện các khoản thu,sử dụng kinh phí từ nguồn đóng góp của học sinh năm 2016-2017 và năm học 2017-2018 tại trường THCS Phan Tây Hồ
178/KH-HĐND 05-10-2017 Văn thu HĐND Giám sát việc thực hiện các khoản thu,sử dụng kinh phí từ nguồn đóng góp của học sinh năm học 2016-2017 và năm học 2017-2018 tại trường mẫu giáo Anh Thơ
180/KH-HĐND 05-10-2017 Văn thu HĐND Giám sát việc thực hiện các khoản thu,sử dụng kinh phí từ nguồn đóng góp của học sinh năm 2016-2017 và năm học 2017-2018 tại trường tiểu học Võ Thị Sáu
173/TB-HĐND 03-10-2017 Văn thu HĐND Kết luận của TT HĐND huyện tại buổi giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn xã Tam An
172/TB-HĐND 03-10-2017 Văn thu HĐND Kết quả kỳ họp thứ 6-HĐND huyện Phú Ninh Khóa XI,nhiệm kỳ 2016-2021
170/TB-HĐND 02-10-2017 Văn thu HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn thị trấn Phú Thịnh
(Tổng số trang: 16) Đầu Trước 1 2 3 4 5 .. Tiếp Cuối