Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
31/HĐND-VP 12-06-2019 Văn thu HĐND Dự buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
27/TB-HĐND 07-06-2019 Văn thu HĐND Kết quả giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí giai đoạn 2017-2019 trên địa bàn huyện
25/TB-HĐND 31-05-2019 Văn thu HĐND Thông báo của BPC HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Tam An về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
27/HĐND-KTXH 27-05-2019 Văn thu HĐND Điều chỉnh danh mục và mức đầu tư thực hiện duy trì, nâng chuẩn huyện NTM
25/HĐND-VP 21-05-2019 Văn thu HĐND Chuẩn bị một số nội dung trình tại kỳ họp giữa năm của HĐND huyện
12/BC-HĐND 21-05-2019 Văn thu HĐND Tình hình hoạt động quý I, chương trình hoạt động quý II/2019 của HĐND huyện
23/HĐND-VP 20-05-2019 Văn thu HĐND Thay đổi thời gian giám sát của Tổ đại biểu HĐND huyện
23/TB-HĐND 17-05-2019 Văn thu HĐND Thời giạn giám sát của Thường trực HĐND huyện về sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí trên địa bàn huyện
22/TB-HĐND 16-05-2019 Văn thu HĐND Thời gian giám của Tổ đại biểu HĐND huyện về công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện
21/HĐND 13-05-2019 Văn thu HĐND Phương án sử dụng nguồn kinh phí trong kế hoạch năm 2018 để chuyển sang năm 2019
17/GM-HĐND 13-05-2019 Văn thu HĐND Tổ chức Hội nghị giao ban với các Ban HĐND, Thường trực HĐND các xã, thị trấn
20/TB-HĐND 08-05-2019 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp giao ban thường trực HĐND huyện đánh giá tình hình hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019
19/QĐ-HĐND 08-05-2019 Văn thu HĐND Thành lập đoàn giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí
17/QĐ-HĐND 22-04-2019 Văn thu HĐND Thành lập đoàn giám sát công tác cải tạo vườn tạp
18/HĐND-VP 19-04-2019 Văn thu HĐND Dừng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV
16/QĐ-HĐND 19-04-2019 Văn thu HĐND Thành lập đoàn giám sát các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2019
17/HĐND-VP 16-04-2019 Văn thu HĐND Dự buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV
13/TB-HĐND 03-04-2019 Văn thu HĐND Kết luận ủa TT HĐND huyện tại buổi giám sát nợ thuế tồn đọng trên địa bàn huyện Phú Ninh (Từ năm 2016 đến tháng 12/2018)
07/BC-HĐND 03-04-2019 Văn thu HĐND Tình hình tổ chức các hoạt động Hội đồng nhân dân huyện Phú Ninh
12/TB-HĐND 28-03-2019 Văn thu HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi khảo sát tình hình thực hiện một số dự án đã thu hút đầu tư trên địa bàn huyện
(Tổng số trang: 25) Đầu Trước 1 2 3 4 5 .. Tiếp Cuối