Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
04/TB-HĐND 14-02-2020 Văn thu HĐND Kết quả kỳ họp thứ 14-HĐND huyện Phú Ninh Khóa XI, nhiệm vụ 2016-2021
03/HĐND-TTHĐ 14-02-2020 Văn thu HĐND Về thông tin kết quả kỳ họp thứ 13, 14 HĐND huyện khóa XI và thu thập ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 13, 14 HĐND huyện khóa XI
01/NQ-HĐND 12-02-2020 Văn thu HĐND V/v miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Phú Ninh , nhiệm kỳ 2016-2021
02/NQ-HĐND 12-02-2020 Văn thu HĐND V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021
03/NQ-HĐND 12-02-2020 Văn thu HĐND V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021
04/NQ-HĐND 12-02-2020 Văn thu HĐND V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021
01/GTT-HĐND 05-02-2020 Văn thu HĐND Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI (kỳ họp bất thường 7h30 ngày 12/02/2020
03/TB-HĐND 05-02-2020 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 14 -HĐND huyện Phú Ninh khóa XI (kỳ họp bất thường) 07h30 ngày 12/02/2020
03/GM-HĐND 05-02-2020 Văn thu HĐND Dự kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XI ( kỳ họp bất thường) 7h30 ngày, 12/020/2020
04/KH-HĐND 31-01-2020 Văn thu HĐND Giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND huyện
02/CTr-HĐND 31-01-2020 Văn thu HĐND Công tác của Thường trực HĐND năm 2020
26/UBND-VP 10-01-2020 Văn thu HĐND giao nhiệm vụ giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 13
01/TB-HĐND 06-01-2020 Văn thu HĐND Lịch tiếp công dân năm 2020 của đại biểu HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
62/BC-HĐND 31-12-2019 Văn thu HĐND Đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 13, HĐND huyện
67/TB-HĐND 31-12-2019 Văn thu HĐND Kết quả kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
67/TB-HĐND 31-12-2019 Văn thu HĐND Kết quả kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
13/NQ-HĐND 25-12-2019 Văn thu HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2020
14/NQ-HĐND 25-12-2019 Văn thu HĐND Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
15/NQ-HĐND 25-12-2019 Văn thu HĐND Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 và kế hoạch đầu tư coogn năm 2020 trên địa bàn huyện Phú Ninh
16/NQ-HĐND 25-12-2019 Văn thu HĐND Về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết 1/2000 Cụm công nghiệp Phú Mỹ, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
(Tổng số trang: 29) Đầu Trước 1 2 3 4 5 .. Tiếp Cuối