Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
37-GM-HĐND 25-09-2018 Văn thu HĐND Hội nghị giao ban giữa TT HĐND tỉnh với các TĐB HĐND tỉnh và Thường trực, các Ban, TĐB của HĐND huyện vào lúc 13h30 ngày 03/10/2018 tại HT số 2 VP UBND tỉnh (62 Hùng Vương)
35/BC-HĐND 24-09-2018 Văn thu HĐND Kết quả hoạt động của HĐND huyện
37/GM-HĐND 18-09-2018 Văn thu HĐND Họp Đoàn giám sát Tổ đại biểu HĐND huyện
53/TB-HĐND 18-09-2018 Văn thu HĐND Kết luận của Đ/c Bùi Võ Quảng - CT HĐND huyện tại cuộc họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XI
52/TB-HĐND 07-09-2018 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện PNinh khóa XI
33/GM-HĐND 07-09-2018 Văn thu HĐND Dự kỳ họp thứ 9 -HĐND huyện khóa XI
53/GTT-HĐND 07-09-2018 Văn thu HĐND Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XI
49/TB-HĐND 05-09-2018 Văn thu HĐND Kết luận của Đ/c Nguyễn Thanh - PCT HĐND huyện tại cuộc họp giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với các Tổ đại biểu và Thường trực HĐND các xã, thị trấn
57/KH-HĐND 30-08-2018 Văn thu HĐND Triển khai hoạt động giám sát của Tổ giám sát của Tổ đại biểu HĐND huyện về công tác triển khai cấp giấy CN quyền SD đất sau dồn điền đổi thửa, đất lâm nghiệp, hợp thức hóa đất ở trên đ
74/QĐ-HĐND 30-08-2018 Văn thu HĐND V/v thành lập Đoàn giám sát của Tổ giám sát của Tổ đại biểu HĐND huyện về công tác triển khai cấp giấy CN quyền SD đất sau dồn điền đổi thửa, đất lâm nghiệp, hợp thức hóa đất ở trên địa
75/QĐ-HĐND 30-08-2018 Văn thu HĐND V/v thành lập Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND huyện về công tác triển khai cấp giấy CN quyền SD đất sau dồn điền đổi thửa, đất lâm nghiệp, hợp thức hóa đất ở trên địa bàn huyện (DS 2)
192/GM-HĐND 23-08-2018 Văn thu HĐND Họp giao ban với các Ban HĐND, TĐB HĐND và TT HĐND các xã vào lúc 13h30 ngày 28/8/2018 tại PH số 01
36-TB-HĐND 20-08-2018 Văn thu HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động sản xuất và đảm bảo môi trường của Cty CP ĐT&XD Thiên An Khương
37-TB-UBND 20-08-2018 Văn thu HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động sản xuất và đảm bảo môi trường của Cty CP Minh Đạt
68-QĐ-UBND 20-08-2018 Văn thu HĐND Về việc thành lập Đoàn khảo sát thực địa Quy hoạch 1/500 cụm CN Chợ Lò,xã Tam Thái
69-QĐ-HĐND 20-08-2018 Văn thu HĐND Về việc thành lập Đoàn khảo sát thực địa quy hoạch vùng huyện Phú Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
52/KH-HĐND 20-08-2018 Văn thu HĐND Khảo sát thực địa Quy hoạch 1/500 cụm CN Chợ, xaxTam Thái; Quy hoạch vùng huyện Phú Ninh đến 2020, định hướng đến năm 2030.
43/KH-HĐND 10-08-2018 Văn thu HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 8, trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
43/KH-UBND 10-08-2018 Văn thu HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XI
35/TB-HĐND 31-07-2018 Văn thu HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI, triển khai nhiệm vụ Quý III/2018
(Tổng số trang: 21) Đầu Trước 1 2 3 4 5 .. Tiếp Cuối