Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
08/TB-HĐND 11-05-2021 Văn thu HĐND Kết quả kỳ họp lần thứ 22-HĐND huyện Phú Ninh Khóa XI, NK 2016-2021
03/NQ-HĐND 07-05-2021 Văn thu HĐND Kỳ họp thứ 22, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI
02/NQ-HĐND 07-05-2021 Văn thu HĐND Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C trên địa bàn huyện Phú Ninh
07/TB-HĐND 28-04-2021 Văn thu HĐND Kỳ họp thứ 22, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
07/GM-HĐND 27-04-2021 Văn thu HĐND Hội nghị giao ban với các Ban HĐND các tổ đại biểu HĐND huyện và thường trực HĐND các xã, thị trấn để triển khai nhiệm vụ quý II và nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung liên quan đến côn
07/HĐND-VP 07-04-2021 Văn thu HĐND Dự buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
06/HD-HĐND 05-04-2021 Văn thu HĐND Công tác thi đua khen thưởng của HĐND huyện Phú Ninh cuối nhiệm kỳ 2016-2021
04/GM-HĐND 24-03-2021 Văn thu HĐND Dự kỳ họp thứ 21, HĐND huyện khóa XI (kỳ họp chuyên đề)
06/TB-HĐND 24-03-2021 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ hợp thứ 21-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI (kỳ họp chuyên đề )
05/GTT-HĐND 24-03-2021 Văn thu HĐND Kỳ họp thứ 21, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI (kỳ chuyên đề )
Sô 160/NQ-HĐBCQG 22-03-2021 Văn thu HĐND Hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử ĐB HĐND vì lý do bất khả kháng
Số 04/QĐ-UBBC 24-02-2021 Văn thu HĐND Công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lương đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử
Số 02/TB-UBBC 19-02-2021 Văn thu HĐND Nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 01/QĐ-UBBC 19-02-2021 Văn thu HĐND Thành lập tiểu ban nội dung và hướng dẫn nghiệp vụ
Số 02/QĐ-UBBC 19-02-2021 Văn thu HĐND Thành lập tiểu ban tuyên truyền, an ninh, trật tự và đảm bảo vật chất
Số 03/QĐ-UBBC 19-02-2021 Văn thu HĐND Thành lập tổ giúp việc bầu cử
07-HD/BTGHU 11-02-2021 Văn thu HĐND Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử
02-CT/HU 10-02-2021 Văn thu HĐND Chỉ thị số 02 của Huyện ủy về Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo về bầu cử
05/TB-HĐND 08-02-2021 Văn thu HĐND Điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện kháo XII, NK 2021-2026
05/TB-HĐND 08-02-2021 Văn thu HĐND Điều chỉnh cơ cấu, thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
(Tổng số trang: 36) Đầu Trước 1 2 3 4 5 .. Tiếp Cuối