Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
48/TB-HĐND 10-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Kết luận của đồng chí Huỳnh Kim Kính - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp liên tịch để chuẩn bị kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
39/TB-HĐND 25-04-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Kết luận của Thường trực HĐND huyện về tình hình khai thác đất nguyên liệu và quản lý hạ tầng giao thông liên quan đến vận chuyển đất nguyên liệu phục vụ các công trình trên địa bàn huyện
37/KH-HĐND 14-04-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 19, HĐND huyện khóa X
33/TB-HĐND 04-04-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Kết quả kỳ họp thứ 19, HĐND huyện Phú Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016
22/TB-HĐND 11-03-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Tổ chức kỳ họp thứ 19-HĐND huyện Phú Ninh khóa X
15/HD-HĐND 01-03-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Công tác thi đua, khen thưởng của HĐND huyện Phú Ninh cuối nhiệm kỳ 2011-2016
08/HĐND-VP 28-01-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên V/v chuẩn bị nội dung tổ chức tổng kết nhiệm kỳ hoạt động 2011-2016
06/KH-HĐND 22-01-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Giám sát, khảo sát quý I/2016 của Thường trực HĐND huyện
05/TB-HĐND 20-01-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Kết luận của đồng chí Huỳnh Kim Kính-Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp Thường trực HĐND huyện thường kỳ tháng 01/2016
01/GM-HĐND 04-01-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Thường trực HĐND huyện tổ chức cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 18-HĐND huyện khóa X và dự kiến chương trình công tác quý I/2016
139/HĐND-VP 25-12-2015 Văn thư HĐND-UBND huyên Về việc đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016
138/KH-HĐND 24-12-2015 Văn thư HĐND-UBND huyên Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 18, HĐND huyện Khóa X
136/TB-HĐND 17-12-2015 Văn thư HĐND-UBND huyên Kết quả kỳ họp thứ 18, HĐND huyện Phú Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016
102/NQ-HĐND 15-12-2015 Văn thư HĐND-UBND huyên Về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016
103/NQ-HĐND 15-12-2015 Văn thư HĐND-UBND huyên Về chương trình giám sát của HĐND huyện Phú Ninh năm 2016
108/NQ-HĐND 15-12-2015 Văn thư HĐND-UBND huyên Về việc hủy bỏ một số nội dung Nghị quyết số 101/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Ninh- khóa X
105/2015/NQ-HĐND 15-12-2015 Văn thư HĐND-UBND huyên Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH, AN-QP năm 2016
107/2015/NQ-HĐND 15-12-2015 Văn thư HĐND-UBND huyên Nghị quyết phát triển sự nghiệp Truyền thanh-Truyền hình huyện Phú Ninh giai đoạn 2016-2020
120/TB-HĐND 03-12-2015 Văn thư HĐND-UBND huyên Tổ chức kỳ họp thứ 18-HĐND huyện Phú Ninh khóa X
112/TB-HĐND 24-11-2015 Văn thư HĐND-UBND huyên Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi giao ban với thường trực HĐND,BTT UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn
(Tổng số trang: 23) Đầu Trước .. 17 18 19 20 21 .. Tiếp Cuối