Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
67/BC-HĐND 13-08-2015 TT HĐND Báo cáo tình hình hoạt động tháng 7...
Số 69/HĐND-TTHĐ 13-08-2015 TT HĐND V/v tổ chức sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND huyện
Số 65/TB-HĐND 11-08-2015 TT HĐND Kết luận của đồng chí Huỳnh Kim Kính-Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp Thường trực HĐND huyện ngày 06/8/2015
Số 64/KH-HĐND 04-08-2015 TT HĐND Kế hoạch giám sát, khảo sát quý III/2015 của Thường trực HĐND huyện
60/TB-HĐND 27-07-2015 TT HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Phú Ninh khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016
57/HĐND-TTHĐ 17-07-2015 TT HĐND V/v đề nghị cung cấp thông tin phục vụ tổng kết hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
100/2015/NQ-HĐND 17-07-2015 TT HĐND Nghị quyết kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015
101/2015/NQ-HĐND 17-07-2015 TT HĐND Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung và hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KT-XH trên địa bàn huyện
29/KH-BPC 06-07-2015 Ban Pháp Chế HĐND huyện Kế hoạch khảo sát giám sát quý III năm 2015
46/TB-HĐND 03-07-2015 TT HĐND Thông báo tổ chức kỳ họp thứ 17-HĐND huyện Phú Ninh khoá X
40/TB-HĐND 10-06-2015 TT HĐND Thông báo kết luận của đồng chí Lê Văn Lý-Phó chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động tháng 5
41/BC-HĐND 10-06-2015 TT HĐND Báo cáo tình hình hoạt động HĐND huyện trong tháng 5/2015
37/Tb-HĐND 05-06-2015 TT HĐND Thông báo kết luận của đồng chí Lê Văn Lý- PCT HĐND huyện tại buổi làm việc với Phòng TNMT huyện
26/KH-HĐND 15-05-2015 TT HĐND Kế hoạch giám sát, khảo soát quý II/2015 của Thường trực HĐND huyện
25/HĐND-TTHĐ 07-05-2015 TT HĐND V/v điều chỉnh thời gian dự buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 của Đại biểu Quốc hội
21/HĐND-TTHĐ 06-05-2015 TT HĐND V/v dự buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 của Đại biểu Quốc hội
12/BC-HĐND 23-03-2015 TT HĐND Báo cáo tình hình hoạt động 02 tháng đầu năm, nhiệm vụ tháng 3/2015
13/TB-HĐND 23-03-2015 TT HĐND Thông báo kết luận của đ/c Huỳnh Kim Kính-Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp Thường trực HĐND huyện ngày 06/3/2015
01/TB-HĐND 20-01-2015 UV TT HĐND Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Kim Kính - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp Thường trực HĐND huyện ngày 09/01/2015
03/KH-UBND 20-01-2015 UV TT HĐND Kế hoạch giám sát,khảo sát quý I/2015 của Thường trực HĐND huyện
(Tổng số trang: 20) Đầu Trước .. 16 17 18 19 20 Tiếp Cuối