Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
105/2015/NQ-HĐND 15-12-2015 Văn thư HĐND-UBND huyên Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH, AN-QP năm 2016
107/2015/NQ-HĐND 15-12-2015 Văn thư HĐND-UBND huyên Nghị quyết phát triển sự nghiệp Truyền thanh-Truyền hình huyện Phú Ninh giai đoạn 2016-2020
120/TB-HĐND 03-12-2015 Văn thư HĐND-UBND huyên Tổ chức kỳ họp thứ 18-HĐND huyện Phú Ninh khóa X
112/TB-HĐND 24-11-2015 Văn thư HĐND-UBND huyên Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi giao ban với thường trực HĐND,BTT UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn
108/TB-HĐND 19-11-2015 TT HĐND Kết luận của đồng chí Huỳnh Kim Kính-Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp Thường trực HĐND huyện ngày 06/11/2015
Số 103/TB-HĐND 11-11-2015 TT HĐND Kết luận của đồng chí Huỳnh Kim Kính-Chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND, Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện
Số: 104/HĐND-TTHĐ 11-11-2015 TT HĐND V/v kiểm tra, giải quyết đơn của công dân
93/HĐND-TTHĐ 21-10-2015 Văn thư HĐND-UBND huyên Về việc xét khen thưởng năm 2015
93-HĐND-TTHĐ 21-10-2015 TT HĐND Về việc xét khen thưởng năm 2015
Số 91/TB-HĐND 15-10-2015 TT HĐND Kết luận của đồng chí Huỳnh Kim Kính-Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp Thường trực HĐND huyện ngày 07/10/2015
90/TB-HĐND 12-10-2015 TT HĐND Kết luận của đồng chí Huỳnh Kim Kính-Chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND và các phòng, ban liên quan thuộc huyện
83/HĐND-TTHĐ 25-09-2015 TT HĐND V/v tạm dừng triển khai thực hiện một số nội dung Nghị quyết số 101/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND huyện
80/HĐND-TTHĐ 21-09-2015 TT HĐND V/v giám sát việc thực hiện khu tái định cư Chợ Lò
82/TB-HĐND 21-09-2015 TT HĐND Kết luận của đồng chí Huỳnh Kim Kính-Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp Thường trực HĐND huyện ngày 09/9/2015
76/TB-HĐND 01-09-2015 TT HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Tam An
62/TB-HĐND 23-08-2015 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của Thường trực HĐND huyện về khảo sát xã Tam An
62/TB-HĐND 23-08-2015 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của Thường trực HĐND huyện về khảo sát xã Tam An
68/HĐND-TTHĐ 13-08-2015 TT HĐND V/v tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biệu HĐND huyện sau kỳ họp thứ 17
67/BC-HĐND 13-08-2015 TT HĐND Báo cáo tình hình hoạt động tháng 7...
Số 69/HĐND-TTHĐ 13-08-2015 TT HĐND V/v tổ chức sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND huyện
(Tổng số trang: 19) Đầu Trước .. 14 15 16 17 18 .. Tiếp Cuối