Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
13/2016/MQ-HĐND 22-07-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Về bổ sung vốn kế hoạch ĐTXD cơ bản năm 2016, cơ cấu vốn đầu tư giữa ngân sách các cấp về thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu, thủy lợi nhỏ và chương trình MTQGXD
43/TB-HĐND 11-07-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
42/TB-HĐND 11-07-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
29/TB-HĐND 05-07-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XI và thông qua chương trình hoạt động tháng 7/2016
14/TB-HĐND 30-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Tổ chức kỳ họp thứ 2- HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
12/KH-HĐND 30-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất và trước kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Khóa XI
06/TB-HĐND 23-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Kết quả kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Phú Ninh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
01/NQ-HĐND 21-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
03/NQ-HĐND 21-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Xác nhận số lượng thành viên các Ban HĐND và kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện Phú Ninh khóa XI,nhiệm kỳ 2016-2021
04/NQ-HĐND 21-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh khóa XI,nhiệm kỳ 2016-2021
05/NQ-HĐND 21-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
06/NQ-HĐND 21-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
07/NQ-HĐND 21-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
08/NQ-HĐND 21-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Về tổ chức kỳ họp năm 2016 của HĐND huyện khóa XI
09/NQ-HĐND 21-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Phê chuẩn danh sách ủy viên các Ban của HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
10/NQ-HĐND 21-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Thành lập các Tổ đại biểu HĐND huyện và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
02/NQ-HĐND 21-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
47/TB-HĐND 10-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XI
48/TB-HĐND 10-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Kết luận của đồng chí Huỳnh Kim Kính - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp liên tịch để chuẩn bị kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
39/TB-HĐND 25-04-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Kết luận của Thường trực HĐND huyện về tình hình khai thác đất nguyên liệu và quản lý hạ tầng giao thông liên quan đến vận chuyển đất nguyên liệu phục vụ các công trình trên địa bàn huyện
(Tổng số trang: 21) Đầu Trước .. 14 15 16 17 18 .. Tiếp Cuối