Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
53/KH-HĐND 03-08-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XI
54/TB-HĐND 03-08-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện Phú Ninh, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
51/GM-HĐND 02-08-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Tổ chức buổi giao ban với TT HĐND các xã, thị trấn để nghe báo cáo kết quả trong phối hợp triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan
49/TB-HĐND 25-07-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Kết quả kỳ họp thứ 2-HDDND huyện Phú Ninh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
11/2016/NQ-HĐND 22-07-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Tình hình phát triển KTXH, ANQP 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016
14/NQ-HĐND 22-07-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
15/NQ-HĐND 22-07-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Ban hành nội quy kỳ họp HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
12/2016/NQ-HĐND 22-07-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Phê chuẩn quyết toán Ngân sách năm 2015
13/2016/MQ-HĐND 22-07-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Về bổ sung vốn kế hoạch ĐTXD cơ bản năm 2016, cơ cấu vốn đầu tư giữa ngân sách các cấp về thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu, thủy lợi nhỏ và chương trình MTQGXD
43/TB-HĐND 11-07-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
42/TB-HĐND 11-07-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
29/TB-HĐND 05-07-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XI và thông qua chương trình hoạt động tháng 7/2016
14/TB-HĐND 30-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Tổ chức kỳ họp thứ 2- HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
12/KH-HĐND 30-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất và trước kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Khóa XI
06/TB-HĐND 23-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Kết quả kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Phú Ninh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
01/NQ-HĐND 21-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
03/NQ-HĐND 21-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Xác nhận số lượng thành viên các Ban HĐND và kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện Phú Ninh khóa XI,nhiệm kỳ 2016-2021
04/NQ-HĐND 21-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh khóa XI,nhiệm kỳ 2016-2021
05/NQ-HĐND 21-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
06/NQ-HĐND 21-06-2016 Văn thư HĐND-UBND huyên Xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
(Tổng số trang: 20) Đầu Trước .. 13 14 15 16 17 .. Tiếp Cuối