Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
Số: 104/HĐND-TTHĐ 11-11-2015 TT HĐND V/v kiểm tra, giải quyết đơn của công dân
93/HĐND-TTHĐ 21-10-2015 Văn thư HĐND-UBND huyên Về việc xét khen thưởng năm 2015
93-HĐND-TTHĐ 21-10-2015 TT HĐND Về việc xét khen thưởng năm 2015
Số 91/TB-HĐND 15-10-2015 TT HĐND Kết luận của đồng chí Huỳnh Kim Kính-Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp Thường trực HĐND huyện ngày 07/10/2015
90/TB-HĐND 12-10-2015 TT HĐND Kết luận của đồng chí Huỳnh Kim Kính-Chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND và các phòng, ban liên quan thuộc huyện
83/HĐND-TTHĐ 25-09-2015 TT HĐND V/v tạm dừng triển khai thực hiện một số nội dung Nghị quyết số 101/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND huyện
80/HĐND-TTHĐ 21-09-2015 TT HĐND V/v giám sát việc thực hiện khu tái định cư Chợ Lò
82/TB-HĐND 21-09-2015 TT HĐND Kết luận của đồng chí Huỳnh Kim Kính-Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp Thường trực HĐND huyện ngày 09/9/2015
76/TB-HĐND 01-09-2015 TT HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Tam An
62/TB-HĐND 23-08-2015 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của Thường trực HĐND huyện về khảo sát xã Tam An
62/TB-HĐND 23-08-2015 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của Thường trực HĐND huyện về khảo sát xã Tam An
68/HĐND-TTHĐ 13-08-2015 TT HĐND V/v tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biệu HĐND huyện sau kỳ họp thứ 17
67/BC-HĐND 13-08-2015 TT HĐND Báo cáo tình hình hoạt động tháng 7...
Số 69/HĐND-TTHĐ 13-08-2015 TT HĐND V/v tổ chức sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND huyện
Số 65/TB-HĐND 11-08-2015 TT HĐND Kết luận của đồng chí Huỳnh Kim Kính-Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp Thường trực HĐND huyện ngày 06/8/2015
Số 64/KH-HĐND 04-08-2015 TT HĐND Kế hoạch giám sát, khảo sát quý III/2015 của Thường trực HĐND huyện
60/TB-HĐND 27-07-2015 TT HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Phú Ninh khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016
57/HĐND-TTHĐ 17-07-2015 TT HĐND V/v đề nghị cung cấp thông tin phục vụ tổng kết hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
100/2015/NQ-HĐND 17-07-2015 TT HĐND Nghị quyết kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015
101/2015/NQ-HĐND 17-07-2015 TT HĐND Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung và hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KT-XH trên địa bàn huyện
(Tổng số trang: 14) Đầu Trước .. 9 10 11 12 13 .. Tiếp Cuối