Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
117/UBND-VP 31-01-2018 Văn thu HĐND V/v thực hiện chế độ báo cáo tình hình Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
04/KH-HĐND 30-01-2018 Văn thu HĐND Giám sát, khảo sát của Ban Pháp chế HĐND huyện quý I năm 2018
232/TB-UBND 29-01-2018 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân Trần Thế Đoàn, trú tại khối phố Tam Cẩm
10/HĐND-VP 26-01-2018 Văn thu HĐND V/v đăng ký danh sách tham gia tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Thường trực HĐND,các Ban HĐND cấp xã
09/HĐND-VP 24-01-2018 Văn thu HĐND V/v chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI
02/KH-HĐND 24-01-2018 Văn thu HĐND Giám sát, khảo sát năm 2018 của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện
03/KH-HĐND 24-01-2018 Văn thu HĐND Giám sát, khảo sát quý I,Quý II năm 2018 của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện
227/TB-UBND 24-01-2018 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND thị trấn về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ KTXH,ANQP năm 2017; nhiệm vụ,giải pháp trọng tâm năm 2018
227/TB-UBND 24-01-2018 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND thị trấn về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ KTXH,ANQP năm 2017; nhiệm vụ,giải pháp trọng tâm năm 2018
01/TB-HĐND 23-01-2018 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Khai,UVBTV, Trưởng ban pháp chế HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Tam Phước
01/CTr-HĐND 15-01-2018 Văn thu HĐND Công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2018
01/HĐND-BPC 08-01-2018 Văn thu HĐND Tổ chức làm việc với UBND xã Tam Phước
03/HĐND-VP 08-01-2018 Văn thu HĐND Thay đổi thời gian làm việc với UBND xã Tam Phước
01/KH-HĐND 04-01-2018 Văn thu HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XI
243/KH-HĐND 29-12-2017 Văn thu HĐND Giám sát năm 2018 của Thường trực HĐND huyện
20/NQ-HĐND 15-12-2017 Văn thu HĐND Về hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị Phú Thịnh, huyện Phú Ninh,tỉnh Quảng Nam,giai đoạn 2018-2020,tầm nhìn đến năm 2030
18/NQ-HĐND 15-12-2017 Văn thu HĐND Về kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội,An ninh-Quốc phòng năm 2018
17/NQ-HĐND 13-12-2017 Văn thu HĐND V/v phê chuẩn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018
15/NQ-HĐND 13-12-2017 Văn thu HĐND Bổ sung thành viên Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện đối với bà Nguyễn Thị Lệ Lài
16/NQ-HĐND 13-12-2017 Văn thu HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
(Tổng số trang: 17) Đầu Trước 1 2 3 4 .. Tiếp Cuối