Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
06/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Điều chỉnh Quy hoạch chung (tỷ lệ 1/5000) thị trấn Phú Thịnh và quy hoạch vùng phụ cận, giai đoạn đến năm 2025 và 2030
07/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung UV UBND huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021
08/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021
09/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021
10/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
24/QĐ-HĐND 28-06-2019 Văn thu HĐND Công nhận kết quả miễn nhiệm trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
25/QĐ-HĐND 28-06-2019 Văn thu HĐND Công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
35/HĐND 26-06-2019 Văn thu HĐND Phân bổ nguồn sự nghiệp giáo dục năm 2019
21/GM-HĐND 24-06-2019 Văn thu HĐND Dự kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI
28-TB-HĐND 24-06-2019 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 12-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
29/TB-HĐND 21-06-2019 Văn thu HĐND Kết luận giám sát của TT HĐND huyện về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn huyện
17/KH-HĐND 14-06-2019 Văn thu HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI
32/HĐND-KTXH 14-06-2019 Văn thu HĐND Phân bổ nguồn thực hiện nâng cấp NVH, KTT thôn, khối phố
31/HĐND-VP 12-06-2019 Văn thu HĐND Dự buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
27/TB-HĐND 07-06-2019 Văn thu HĐND Kết quả giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí giai đoạn 2017-2019 trên địa bàn huyện
25/TB-HĐND 31-05-2019 Văn thu HĐND Thông báo của BPC HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Tam An về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
27/HĐND-KTXH 27-05-2019 Văn thu HĐND Điều chỉnh danh mục và mức đầu tư thực hiện duy trì, nâng chuẩn huyện NTM
25/HĐND-VP 21-05-2019 Văn thu HĐND Chuẩn bị một số nội dung trình tại kỳ họp giữa năm của HĐND huyện
12/BC-HĐND 21-05-2019 Văn thu HĐND Tình hình hoạt động quý I, chương trình hoạt động quý II/2019 của HĐND huyện
23/HĐND-VP 20-05-2019 Văn thu HĐND Thay đổi thời gian giám sát của Tổ đại biểu HĐND huyện
(Tổng số trang: 25) Đầu Trước 1 2 3 4 .. Tiếp Cuối