Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
08/GM-HĐND 17-04-2020 Văn thu HĐND Dự kỳ họp thứ 15 , HĐND huyện khóa XI (kỳ họp bất thường )
10/TB-HĐND 17-04-2020 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 15-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI (kỳ họp bất thường)
05/BC-HĐND 15-04-2020 Văn thu HĐND Tổng hợp kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13, 14 HĐND huyện khóa XI
05/NQ-HĐND 15-04-2020 Văn thu HĐND Miễn nhiệm thành viên Ban KTXH HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Lệ Lài
06/NQ-HĐND 15-04-2020 Văn thu HĐND Miễn nhiệm thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện nhiệm kỳ 2017-2021 đối với bà Huỳnh Thị Bích Phi
07/NQ-HĐND 15-04-2020 Văn thu HĐND bổ sung thành viên Ban KTXH HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Huỳnh Thị Bích Phi
08/NQ-HĐND 15-04-2020 Văn thu HĐND Bổ sung thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Tịnh
383/UBND-VP 10-04-2020 Văn thu HĐND Chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị trực tuyến của TT HĐND tỉnh
379/UBND-VP 10-04-2020 Văn thu HĐND Xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19
01/BC-HĐND 31-03-2020 Văn thu HĐND Tình hình hoạt động quý I, chương trình hoạt động quý II/2020
319/UBND-VP 27-03-2020 Văn thu HĐND Thực hiện ứng dụng phấn mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (QOffice), phần mềm giám sát nhiệm vụ được giao
09/TB-HĐND 26-03-2020 Văn thu HĐND Kết luận của TT HĐND huyện tại buổi khảo sát danh mục công trình đề nghị bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2018-2020
10/HĐND-BPC 25-03-2020 Văn thu HĐND Gửi báo cáo giám sát
11/HĐND-BPC 25-03-2020 Văn thu HĐND Kiến nghị chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021
09/HĐND-TTHĐ 24-03-2020 Văn thu HĐND Thông tin tình hình hoạt động quý I/2020 triển khai nhiệm vụ quý II/2020
12/HĐND-TTHĐ 24-03-2020 Văn thu HĐND Cho ý kiến về danh mục và mức vốn phân bổ triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh trên địa bàn huyện
07/TB-HĐND 19-03-2020 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh -PCT HĐND huyện tại cuộc họp giao ban TT HĐND huyện tháng 03/2020
04/GM-HĐND 09-03-2020 Văn thu HĐND Tổ chức khảo sát thực tế về một số vấn đề nổi lên liên quan đến kiến nghị cử tri và tình hình giải quyết đơn thư của coogn dân trên địa bàn xã Tam Lãnh TG 08h00 ngày 11/3/2020 UBND xã Tam Lãnh
05/TB-HĐND 27-02-2020 Văn thu HĐND Kết luận của TT HĐND huyện tại buổi khảo sát tình hình xây dựng trục cảnh quan trên tuyến đường ĐT.615 ( xã Tam An, Tam Phước)
06/TB-HĐND 27-02-2020 Văn thu HĐND Kết luận của TT HĐND huyện tại buổi ,khảo sát tình hình xây dựng trục cảnh quan trên tuyến đường ĐH 8 gắn với xây dựng NTM KM thôn Hòa Bình
(Tổng số trang: 29) Đầu Trước 1 2 3 4 .. Tiếp Cuối