Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
33/TB-HĐND 26-07-2019 Văn thu HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XI, triển khai nhiệm vụ quý III/2019
32/TB-HĐND 22-07-2019 Văn thu HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND huyện
01/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Chương trình giám sát của HĐND huyện Phú Ninh năm 2020
02/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019
03/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú NInh
04/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Phê chuẩn Quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2018
05/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện Phú Ninh
06/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Điều chỉnh Quy hoạch chung (tỷ lệ 1/5000) thị trấn Phú Thịnh và quy hoạch vùng phụ cận, giai đoạn đến năm 2025 và 2030
07/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung UV UBND huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021
08/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021
09/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021
10/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
24/QĐ-HĐND 28-06-2019 Văn thu HĐND Công nhận kết quả miễn nhiệm trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
25/QĐ-HĐND 28-06-2019 Văn thu HĐND Công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
35/HĐND 26-06-2019 Văn thu HĐND Phân bổ nguồn sự nghiệp giáo dục năm 2019
21/GM-HĐND 24-06-2019 Văn thu HĐND Dự kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI
28-TB-HĐND 24-06-2019 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 12-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
29/TB-HĐND 21-06-2019 Văn thu HĐND Kết luận giám sát của TT HĐND huyện về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn huyện
17/KH-HĐND 14-06-2019 Văn thu HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI
32/HĐND-KTXH 14-06-2019 Văn thu HĐND Phân bổ nguồn thực hiện nâng cấp NVH, KTT thôn, khối phố
(Tổng số trang: 25) Đầu Trước 1 2 3 4 .. Tiếp Cuối