Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
13/TB-HĐND 03-04-2019 Văn thu HĐND Kết luận ủa TT HĐND huyện tại buổi giám sát nợ thuế tồn đọng trên địa bàn huyện Phú Ninh (Từ năm 2016 đến tháng 12/2018)
07/BC-HĐND 03-04-2019 Văn thu HĐND Tình hình tổ chức các hoạt động Hội đồng nhân dân huyện Phú Ninh
12/TB-HĐND 28-03-2019 Văn thu HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi khảo sát tình hình thực hiện một số dự án đã thu hút đầu tư trên địa bàn huyện
14/HĐND-KTXH 27-03-2019 Văn thu HĐND Phương án phân bổ vốn đầu tư
12/TB-HĐND 27-03-2019 Văn thu HĐND Tổ chức khảo sát tình hình giải quyết xử lý ý kiến , kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 -HĐND huyện
13/TB-HĐND 27-03-2019 Văn thu HĐND Khảo sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn
05/BC-HĐND 25-03-2019 Văn thu HĐND Tổng hợp kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XI
10/TB-HĐND 25-03-2019 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng -CT HĐND huyện tại cuộc họp giao ban Thường trực HĐND huyện
12/GM-HĐND 25-03-2019 Văn thu HĐND Ban Pháp chế HĐND huyện làm việc với UBND xã Tam Lãnh về công tác giám sát án treo, cải tạo không giam giữ, người chấp hành xong án phạt tù; người tha tù trước thời hạn có điều kiện tại xã
08/TB-HĐND 13-03-2019 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Phan Thanh Thám - PCT HĐND huyện tại cuộc họp giao ban thường trực HĐND huyện với TT HĐND các xã, thị trấn
09/GM-HĐND 11-03-2019 Văn thu HĐND Tổ chức buổi làm việc về giám sát công tác quản lý án treo, cải tạo không giam, giữ, người chấp hành xong án phạt tù; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại các xã trên địa bàn h
07/GM-HĐND 06-03-2019 Văn thu HĐND Hội nghị giao ban với các Ban HĐND, Thường trực HĐND các xã, thị trấn
08/HĐND-KTXH 04-03-2019 Văn thu HĐND Báo cáo tình hình thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân
09/KH-HĐND 28-02-2019 Văn thu HĐND Giám sát nợ thuế tồn đọng trên địa bàn huyện tư năm 2016 đến tháng 12 năm 2018
05/TB-HĐND 25-02-2019 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp giao ban thường trực HĐND huyện đánh giá tình hình hoạt động tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02,3 năm 2019
08/KH-HĐND 28-01-2019 Văn thu HĐND Giám sát công tác quản lý án treo, cải tạo không giam giữ, người chấp hành xong án phạt tù; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại các xã trên địa bàn huyện
04/GM-HĐND 21-01-2019 Văn thu HĐND Hội nghị giao ban với các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn
04/HĐND-KTXH 21-01-2019 Văn thu HĐND Khảo sát tình hình thực hiện BTH GTNT
03/HĐND-KTXH 21-01-2019 Văn thu HĐND Khảo sát tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019
07/KH-HĐND 18-01-2019 Văn thu HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XI
(Tổng số trang: 23) Đầu Trước 1 2 3 4 .. Tiếp Cuối