Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
31/KH-HĐND 10-10-2017 Văn thu HĐND Giám sát việc thực hiện kết luận sau giám sát của Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện
32/KH-HĐND 10-10-2017 Văn thu HĐND Giám sát phòng Tài chính-Kế hoạch
33/KH-HĐND 10-10-2017 Văn thu HĐND Giám sát UBND xã Tam Đàn
34/KH-HĐND 10-10-2017 Văn thu HĐND Giám sát UBND xã Tam Thái
175/KH-HĐND 05-10-2017 Văn thu HĐND Giám sát việc thực hiện các khoản thu,sử dụng kinh phí từ nguồn đóng góp của học sinh năm 2016-2017 và năm học 2017-2018 tại trường THCS Phan Tây Hồ
178/KH-HĐND 05-10-2017 Văn thu HĐND Giám sát việc thực hiện các khoản thu,sử dụng kinh phí từ nguồn đóng góp của học sinh năm học 2016-2017 và năm học 2017-2018 tại trường mẫu giáo Anh Thơ
180/KH-HĐND 05-10-2017 Văn thu HĐND Giám sát việc thực hiện các khoản thu,sử dụng kinh phí từ nguồn đóng góp của học sinh năm 2016-2017 và năm học 2017-2018 tại trường tiểu học Võ Thị Sáu
173/TB-HĐND 03-10-2017 Văn thu HĐND Kết luận của TT HĐND huyện tại buổi giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn xã Tam An
172/TB-HĐND 03-10-2017 Văn thu HĐND Kết quả kỳ họp thứ 6-HĐND huyện Phú Ninh Khóa XI,nhiệm kỳ 2016-2021
170/TB-HĐND 02-10-2017 Văn thu HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn thị trấn Phú Thịnh
14/KH-HĐND 29-09-2017 Văn thu HĐND Giám sát,khảo sát của Ban Pháp chế HĐND huyện quý IV năm 2017
07/NQ-HĐND 27-09-2017 Văn thu HĐND Quy hoạch phát triển sản xuất ngành nông nghiệp huyện Phú Ninh đến năm 2025,định hướng đến năm 2030
08/NQ-HĐND 27-09-2017 Văn thu HĐND Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Phú Ninh,nhiệm kỳ 2016-2021
09/NQ-HĐND 27-09-2017 Văn thu HĐND Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện Phú Ninh,nhiệm kỳ 2016-2021
10/NQ-HĐND 27-09-2017 Văn thu HĐND Về điều chỉnh,bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông đường bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 2017 đến năm 2020,định hướng đến năm 2030
11/NQ-HĐND 27-09-2017 Văn thu HĐND Về điều chỉnh,bổ sung quy hoạch mạng lưới chợ và mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Phú Ninh
12/NQ-HĐND 27-09-2017 Văn thu HĐND Về quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm Công nghiệp Đồi 30 tại thị trấn Phú Thịnh và xã Tam Dân,huyện Phú Ninh,tỉnh Quảng Nam
13/NQ-HĐND 27-09-2017 Văn thu HĐND V/v thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Phú Thịnh,huyện Phú Ninh,tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
163/GM-HĐND 19-09-2017 Văn thu HĐND Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Tổ ĐB HĐND tỉnh và Thường trực HĐND,các Ban của HĐND huyện,các Tổ ĐBHĐND cấp huyện
161/TB-HĐND 18-09-2017 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 6-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
(Tổng số trang: 14) Đầu Trước 1 2 3 4 .. Tiếp Cuối