Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
04/NQ-HĐND 25-07-2017 Văn thu HĐND Quy định tỷ lệ vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước các cấp cho một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Phú Ninh
05/NQ-HĐND 25-07-2017 Văn thu HĐND Về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo,khuyến học,khuyến tài,xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2020,định hướng đến năm 2025
115/HĐND-TT HĐND 20-07-2017 Văn thu HĐND V/v thống nhất cho ứng kinh phí bồi thường để giải phóng mặt bằng thi công công trình khu dân cư hai bên đường số 3 nói dài - Tiểu khu B
04/CT-HĐND 12-07-2017 Văn thu HĐND Giám sát,khảo sát của Ban pháp chế HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2017
11/KH-HĐND 12-07-2017 Văn thu HĐND Giám sát,khảo sát của Ban pháp chế HĐND huyện quý III năm 2017
96/TB-HĐND 23-06-2017 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng-CT HĐND huyện tại cuộc họp thông qua dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5,HĐND huyện khóa XI
93/TB-HĐND 22-06-2017 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 5-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
94/KH-HĐND 22-06-2017 Văn thu HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XI
90/HĐND-TTHĐ 21-06-2017 Văn thu HĐND V/v đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng ĐBHĐND cấp huyện
91/TB-HĐND 21-06-2017 Văn thu HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Tam Dân về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 29/9/2106 của HĐND huyện
92/TB-HĐND 21-06-2017 Văn thu HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Tam Đàn về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND,Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 29/9/2016 của HĐND huyện
68/HĐND-TTHĐ 08-05-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
67/TB-HĐND 08-05-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Tam Thành
70/TB-HĐND 08-05-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Tam Vinh
63/TB-HĐND 26-04-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng-Chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND huyện
11/QĐ-HĐND 21-04-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Thành lập Tổ khảo sát tại đơn vị xã Tam Vinh
06/KH-BPC 21-04-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Tổ chức buổi làm việc với UBND xã Tam Vinh
55/HĐND-TTHĐ 17-04-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v tổ chức làm việc với UBND huyện
58/KH-HĐND 17-04-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Giám sát UBND xã Tam Vinh về tiến độ thực hiện các dự án khai thác quỹ đất
50/TB-HĐND 07-04-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi làm việc với Trung tâm Phát triển cụm CN-TM-DV huyện
(Tổng số trang: 13) Đầu Trước 1 2 3 4 .. Tiếp Cuối