Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
21/NQ-HĐND 14-07-2021 Văn thu HĐND Dự kiến kê hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện Phú Ninh
04/CTr-HĐND 12-07-2021 Văn thu HĐND Chương trình công tác 6 tháng cuối năm, NK 2016-2021
28/HĐND-VP 01-07-2021 Văn thu HĐND Thông tin kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII và thu thấp ý kiến cử tri
14/TB-HĐND 01-07-2021 Văn thu HĐND Giới thiệu chức danh chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, NK 2021-2026
15-TB_HĐND 01-07-2021 Văn thu HĐND Giới thiệu chức danh chữ ký của Trưởng ban, Phó Trưởng ban các HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, NK 2021-2026
15/GM-HDND 30-06-2021 Văn thu HĐND Dự kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XII
03/CT-HĐND 30-06-2021 Văn thu HĐND Công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND huyện khóa XII, NK 2021-2026
13/NQ-HĐND 23-06-2021 Văn thu HĐND Phê chuẩn danh sách ủy viên các Ban của HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, NK 2021-2026
14/NQ-HĐND 23-06-2021 Văn thu HĐND Thành lập các tổ đại biểu HĐND huyện và chỉ định Tổ trưởng , Tổ phó các Tổ Đại biểu HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, NK 2021-2026
10b/TB-HĐND 22-06-2021 Văn thu HĐND Kết quả kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, NK 2021-2026
04-NQ-HĐND 17-06-2021 Văn thu HĐND Xác nhận kết quả bầu Chức danh Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
05/NQ-UBND 17-06-2021 Văn thu HĐND Xác nhận kết quả bầu Chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
06/NQ-HĐND 17-06-2021 Văn thu HĐND Xác nhận kết quả bầu Chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban và số lượng ủy viên các ban HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
07/NQ-HĐND 17-06-2021 Văn thu HĐND Xác nhận kết quả bầu Chức danh Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
08/NQ-HĐND 17-06-2021 Văn thu HĐND Xác nhận kết quả bầu Chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
09/NQ-HĐND 17-06-2021 Văn thu HĐND Xác nhận kết quả bầu Chức danh Ủy viên UBND huyện Phú Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
10-NQ-HĐND 17-06-2021 Văn thu HĐND Xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2021-2026
11/NQ-HĐND 17-06-2021 Văn thu HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
12/NQ-HĐND 17-06-2021 Văn thu HĐND Nghị quyết về kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
09/TB-HĐND 04-06-2021 Văn thu HĐND KL của đồng chí Phan Thanh Thám - PCT HĐND huyện tại cuộc họp liên tịch để chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp thứ I , HĐND huyện khóa XII, NK 2021-2026
(Tổng số trang: 36) Đầu Trước 1 2 3 4 .. Tiếp Cuối