Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
46/GM-HĐND 09-12-2019 Văn thu HĐND Dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI
53/TB-HĐND 05-12-2019 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 13-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
03/GTT-HĐND 05-12-2019 Văn thu HĐND Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI
1371/UBND-NV 04-12-2019 Văn thu HĐND về việc tổ chức Hội nghị CB, CC, VC năm 2020
44/GM-HĐND 29-11-2019 Văn thu HĐND Tổ chức hội nghị giao ban với các Ban HĐND các Tổ đại biểu HĐND và thường trực HĐND các xã, thị trấn TG: 07h30 ngày 03/12/2019
44/GM-HĐND 29-11-2019 Văn thu HĐND Tổ chức hội nghị giao ban với các Ban HĐND các Tổ đại biểu HĐND và thường trực HĐND các xã, thị trấn TG: 07h30 ngày 03/12/2019
64/HĐND-VP 12-11-2019 Văn thu HĐND Đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ HĐND huyện năm 2019
48/TB-HĐND 08-11-2019 Văn thu HĐND Kết luận ủa đồng chí Bùi Võ Quảng -CT HĐND huyện tại cuộc họp giao ban thường trực HĐND huyện nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI và cho ý kiến một số nội
27/KH-HĐND 08-11-2019 Văn thu HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri, trước kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XI
41/BC-HĐND 08-11-2019 Văn thu HĐND Kết quả khảo sát thực tế việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn xã Tam Lộc
60/HĐND-VP 21-10-2019 Văn thu HĐND Chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp cuối năm của HĐND huyện
27/KH-HĐND 15-10-2019 Văn thu HĐND Tổ chức khảo sát tình hình xử lý, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp 13 -HĐND huyện
46/TB-HĐND 15-10-2019 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng-CT HĐND huyện tại cuộc họp Thường Trực HĐND huyện ngày 08/10/2019
31/BC-HĐND 30-08-2019 Văn thu HĐND Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện Phú Ninh
181-GM-HĐND 23-08-2019 Văn thu HĐND Giấy mời làm việc với các hợp tác xã Tam Thành
38/TB-HĐND 21-08-2019 Văn thu HĐND Kết quả giám sát việc thực hiện các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Long Khánh, xã Tam Đại
37/TB-HĐND 21-08-2019 Văn thu HĐND Kết quả giám sát việc thực hiện các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu tại thôn Tân Quý, xã Tam Vinh
48/HĐND-VP 08-08-2019 Văn thu HĐND Dự buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX
20-KH-HĐND 01-08-2019 Văn thu HĐND Giám sát thực hiện các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện
30/QĐ-HĐND 01-08-2019 Văn thu HĐND Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các tiêu chí Khu dân Cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện
(Tổng số trang: 25) 1 2 3 .. Tiếp Cuối