Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
60/HĐND-VP 21-10-2019 Văn thu HĐND Chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp cuối năm của HĐND huyện
27/KH-HĐND 15-10-2019 Văn thu HĐND Tổ chức khảo sát tình hình xử lý, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp 13 -HĐND huyện
46/TB-HĐND 15-10-2019 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng-CT HĐND huyện tại cuộc họp Thường Trực HĐND huyện ngày 08/10/2019
31/BC-HĐND 30-08-2019 Văn thu HĐND Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện Phú Ninh
181-GM-HĐND 23-08-2019 Văn thu HĐND Giấy mời làm việc với các hợp tác xã Tam Thành
38/TB-HĐND 21-08-2019 Văn thu HĐND Kết quả giám sát việc thực hiện các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Long Khánh, xã Tam Đại
37/TB-HĐND 21-08-2019 Văn thu HĐND Kết quả giám sát việc thực hiện các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu tại thôn Tân Quý, xã Tam Vinh
48/HĐND-VP 08-08-2019 Văn thu HĐND Dự buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX
20-KH-HĐND 01-08-2019 Văn thu HĐND Giám sát thực hiện các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện
30/QĐ-HĐND 01-08-2019 Văn thu HĐND Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các tiêu chí Khu dân Cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện
19-KH-HĐND 31-07-2019 Văn thu HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI
42/HĐND-KTXH 29-07-2019 Văn thu HĐND Danh mục chi tiết từ vốn thực hiện việc duy trì và nâng chuẩn huyện NTM giai đoạn
43/HĐND-KTXH 29-07-2019 Văn thu HĐND Phương án sử dụng nguồn số dư và vượt thu năm 2018
29/QĐ-HĐND 29-07-2019 Văn thu HĐND Thành lập Đoàn giám sát hiện trường thi công công trình cầu La Á
18/KH-HĐND 29-07-2019 Văn thu HĐND Giám sát hiện trường thi công công trình cầu La Á, xã Tam An
30/BC-HĐND 26-07-2019 Văn thu HĐND Đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 12, triển khai nhiệm vụ quý III/2019
33/TB-HĐND 26-07-2019 Văn thu HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XI, triển khai nhiệm vụ quý III/2019
32/TB-HĐND 22-07-2019 Văn thu HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND huyện
01/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Chương trình giám sát của HĐND huyện Phú Ninh năm 2020
02/NQ-HĐND 16-07-2019 Văn thu HĐND Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019
(Tổng số trang: 25) 1 2 3 .. Tiếp Cuối