Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
67/HDND-VP 27-11-2020 Văn thu HĐND Đề nghị khen thưởng các tập thê, cá nhân hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ năm 2020
27/NQ-HĐND 16-11-2020 Văn thu HĐND Xác nhận kết quả bầu UV UBND huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021
28/NQ-HĐND 16-11-2020 Văn thu HĐND Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện Phú Ninh
30/NQ-HĐND 16-11-2020 Văn thu HĐND Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI
29-GTT-HĐND 05-11-2020 Văn thu HĐND Kỳ họp thứ 19, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
30/TB-HĐND 05-11-2020 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 19-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
31/TB-HĐND 05-11-2020 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Phan Thanh Thám -PCT HĐND huyện tại cuộc họp giao ban TT HĐND huyện cho ý kiến các nội dung trình kỳ họp thứ 19 và chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 20, HĐND huyện khóa XI
27/GM-HĐND 02-11-2020 Văn thu HĐND Tổ chức họp bàn giao cho ý kiến đối với một số nội dung UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 19
28/GM-HĐND 02-11-2020 Văn thu HĐND Họp giao ban với các ban của HĐND, ác tổ đại biểu HĐND huyện, và TT HĐND ác xã, thị trấn
29/HĐND-TB 22-10-2020 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Phan Thanh Thám -PCT HĐND huyện tại cuộc họp giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 10/2020
29/QĐ-HĐND 20-10-2020 Văn thu HĐND Điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ của thường trực HĐND, Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
60/HĐND-VP 20-10-2020 Văn thu HĐND Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và các vấn đề nổi cộm ở địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết giải quyết của UBND huyện
28/TB-HĐND 07-10-2020 Văn thu HĐND Giới thiệu chức danh, chữ ký của PCT HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
58/HĐND-VP 29-09-2020 Văn thu HĐND Dự buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 , Quốc hội khóa XIV
27/TB-HĐND 28-09-2020 Văn thu HĐND Kết quả kỳ họp thứ 18-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
18/NQ-HĐND 23-09-2020 Văn thu HĐND Bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn , kế hoạch đầu tư công năm 2020 và phê duyệt chủ trương đầu tư công trình tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Chiên Đàn và di tích Đ
19/NQ-HĐND 23-09-2020 Văn thu HĐND Miễn nhiệm ủy viên UBND huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021
20/NQ-HĐND 23-09-2020 Văn thu HĐND Miễn nhiệm PCT UBND huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021
21/NQ-HĐND 23-09-2020 Văn thu HĐND Xác nhận kết quả bầu ủy viên UBND huyện Phú Ninh , nhiệm kỳ 2016-2021
22/NQ-HĐND 23-09-2020 Văn thu HĐND Xác nhận kết quả bầu bổ sung PCT UBND huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021
(Tổng số trang: 31) 1 2 3 .. Tiếp Cuối