Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
17/KH-HĐND 14-06-2019 Văn thu HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI
28/TB-HĐND 14-06-2019 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 12-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
32/HĐND-KTXH 14-06-2019 Văn thu HĐND Phân bổ nguồn thực hiện nâng cấp NVH, KTT thôn, khối phố
31/HĐND-VP 12-06-2019 Văn thu HĐND Dự buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
27/TB-HĐND 07-06-2019 Văn thu HĐND Kết quả giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí giai đoạn 2017-2019 trên địa bàn huyện
25/TB-HĐND 31-05-2019 Văn thu HĐND Thông báo của BPC HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Tam An về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
27/HĐND-KTXH 27-05-2019 Văn thu HĐND Điều chỉnh danh mục và mức đầu tư thực hiện duy trì, nâng chuẩn huyện NTM
25/HĐND-VP 21-05-2019 Văn thu HĐND Chuẩn bị một số nội dung trình tại kỳ họp giữa năm của HĐND huyện
12/BC-HĐND 21-05-2019 Văn thu HĐND Tình hình hoạt động quý I, chương trình hoạt động quý II/2019 của HĐND huyện
23/HĐND-VP 20-05-2019 Văn thu HĐND Thay đổi thời gian giám sát của Tổ đại biểu HĐND huyện
23/TB-HĐND 17-05-2019 Văn thu HĐND Thời giạn giám sát của Thường trực HĐND huyện về sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí trên địa bàn huyện
22/TB-HĐND 16-05-2019 Văn thu HĐND Thời gian giám của Tổ đại biểu HĐND huyện về công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện
21/HĐND 13-05-2019 Văn thu HĐND Phương án sử dụng nguồn kinh phí trong kế hoạch năm 2018 để chuyển sang năm 2019
17/GM-HĐND 13-05-2019 Văn thu HĐND Tổ chức Hội nghị giao ban với các Ban HĐND, Thường trực HĐND các xã, thị trấn
20/TB-HĐND 08-05-2019 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp giao ban thường trực HĐND huyện đánh giá tình hình hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019
19/QĐ-HĐND 08-05-2019 Văn thu HĐND Thành lập đoàn giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí
17/QĐ-HĐND 22-04-2019 Văn thu HĐND Thành lập đoàn giám sát công tác cải tạo vườn tạp
18/HĐND-VP 19-04-2019 Văn thu HĐND Dừng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV
16/QĐ-HĐND 19-04-2019 Văn thu HĐND Thành lập đoàn giám sát các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2019
17/HĐND-VP 16-04-2019 Văn thu HĐND Dự buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV
(Tổng số trang: 23) 1 2 3 .. Tiếp Cuối