Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
26/UBND-VP 10-01-2020 Văn thu HĐND giao nhiệm vụ giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 13
01/TB-HĐND 06-01-2020 Văn thu HĐND Lịch tiếp công dân năm 2020 của đại biểu HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
62/BC-HĐND 31-12-2019 Văn thu HĐND Đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 13, HĐND huyện
67/TB-HĐND 31-12-2019 Văn thu HĐND Kết quả kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
67/TB-HĐND 31-12-2019 Văn thu HĐND Kết quả kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
13/NQ-HĐND 25-12-2019 Văn thu HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2020
14/NQ-HĐND 25-12-2019 Văn thu HĐND Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
15/NQ-HĐND 25-12-2019 Văn thu HĐND Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 và kế hoạch đầu tư coogn năm 2020 trên địa bàn huyện Phú Ninh
16/NQ-HĐND 25-12-2019 Văn thu HĐND Về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết 1/2000 Cụm công nghiệp Phú Mỹ, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
17/NQ-HĐND 25-12-2019 Văn thu HĐND Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri
11/NQ-HĐND 23-12-2019 Văn thu HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020 của HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
12-NQ-HĐND 23-12-2019 Văn thu HĐND Về việc phê chuẩn kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2020
272/GM-UBND 17-12-2019 Văn thu HĐND Hội nghị tổng kết đánh giá các mặt công tác trên lĩnh vực vh-xh năm 2019.8h00, ngày 21/12/2019
46/GM-HĐND 09-12-2019 Văn thu HĐND Dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI
53/TB-HĐND 05-12-2019 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 13-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
03/GTT-HĐND 05-12-2019 Văn thu HĐND Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI
1371/UBND-NV 04-12-2019 Văn thu HĐND về việc tổ chức Hội nghị CB, CC, VC năm 2020
44/GM-HĐND 29-11-2019 Văn thu HĐND Tổ chức hội nghị giao ban với các Ban HĐND các Tổ đại biểu HĐND và thường trực HĐND các xã, thị trấn TG: 07h30 ngày 03/12/2019
44/GM-HĐND 29-11-2019 Văn thu HĐND Tổ chức hội nghị giao ban với các Ban HĐND các Tổ đại biểu HĐND và thường trực HĐND các xã, thị trấn TG: 07h30 ngày 03/12/2019
64/HĐND-VP 12-11-2019 Văn thu HĐND Đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ HĐND huyện năm 2019
(Tổng số trang: 26) 1 2 3 .. Tiếp Cuối