Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
98/HĐND-VP 12-10-2018 Văn thu HĐND V/v Triển khai thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu nhiệm kỳ 2016-2021
56/TB-HĐND 10-10-2018 Văn thu HĐND Kết quả kỳ họp thứ 9-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
38/GM-HĐND 28-09-2018 Văn thu HĐND Họp thống nhất danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2019 vào lúc 13h30 ngày 02/10/2018 tại PH số 01
08/NQ-HĐND 27-09-2018 Văn thu HĐND Thông qua kế hoạch SDĐ năm 2019 của huyện Phú Ninh
09/NQ-HĐND 27-09-2018 Văn thu HĐND V/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 CCN Chợ Lò - Tam Thái và thông qua quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 CCN Chợ Lò gđ 2 - Tam Thái
10/NQ-HĐND 27-09-2018 Văn thu HĐND Thông qua quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Ninh gđ đến năm 2020 và đến năm 2030
37-GM-HĐND 25-09-2018 Văn thu HĐND Hội nghị giao ban giữa TT HĐND tỉnh với các TĐB HĐND tỉnh và Thường trực, các Ban, TĐB của HĐND huyện vào lúc 13h30 ngày 03/10/2018 tại HT số 2 VP UBND tỉnh (62 Hùng Vương)
35/BC-HĐND 24-09-2018 Văn thu HĐND Kết quả hoạt động của HĐND huyện
37/GM-HĐND 18-09-2018 Văn thu HĐND Họp Đoàn giám sát Tổ đại biểu HĐND huyện
53/TB-HĐND 18-09-2018 Văn thu HĐND Kết luận của Đ/c Bùi Võ Quảng - CT HĐND huyện tại cuộc họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XI
52/TB-HĐND 07-09-2018 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện PNinh khóa XI
33/GM-HĐND 07-09-2018 Văn thu HĐND Dự kỳ họp thứ 9 -HĐND huyện khóa XI
53/GTT-HĐND 07-09-2018 Văn thu HĐND Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XI
49/TB-HĐND 05-09-2018 Văn thu HĐND Kết luận của Đ/c Nguyễn Thanh - PCT HĐND huyện tại cuộc họp giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với các Tổ đại biểu và Thường trực HĐND các xã, thị trấn
57/KH-HĐND 30-08-2018 Văn thu HĐND Triển khai hoạt động giám sát của Tổ giám sát của Tổ đại biểu HĐND huyện về công tác triển khai cấp giấy CN quyền SD đất sau dồn điền đổi thửa, đất lâm nghiệp, hợp thức hóa đất ở trên đ
74/QĐ-HĐND 30-08-2018 Văn thu HĐND V/v thành lập Đoàn giám sát của Tổ giám sát của Tổ đại biểu HĐND huyện về công tác triển khai cấp giấy CN quyền SD đất sau dồn điền đổi thửa, đất lâm nghiệp, hợp thức hóa đất ở trên địa
75/QĐ-HĐND 30-08-2018 Văn thu HĐND V/v thành lập Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND huyện về công tác triển khai cấp giấy CN quyền SD đất sau dồn điền đổi thửa, đất lâm nghiệp, hợp thức hóa đất ở trên địa bàn huyện (DS 2)
192/GM-HĐND 23-08-2018 Văn thu HĐND Họp giao ban với các Ban HĐND, TĐB HĐND và TT HĐND các xã vào lúc 13h30 ngày 28/8/2018 tại PH số 01
36-TB-HĐND 20-08-2018 Văn thu HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động sản xuất và đảm bảo môi trường của Cty CP ĐT&XD Thiên An Khương
37-TB-UBND 20-08-2018 Văn thu HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động sản xuất và đảm bảo môi trường của Cty CP Minh Đạt
(Tổng số trang: 19) 1 2 3 .. Tiếp Cuối