Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
26/TB-HĐND 11-09-2020 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 18-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
25/TB-HĐND 31-08-2020 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp giao ban TT HĐND huyện tháng 8/2020
48/HĐND-TTHĐ 29-07-2020 Văn thu HĐND Thông tin kết quả kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XI và thu thập ý kiến cử tri
45/HĐND-VP 17-07-2020 Văn thu HĐND Cho ý kiến Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 13/3/2020
20/KH-HĐND 16-07-2020 Văn thu HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XI
41/BC-HĐND 16-07-2020 Văn thu HĐND Đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 17, triển khai nhiệm vụ quý III/2020 của TYT HĐND huyện
23/TB-HĐND 14-07-2020 Văn thu HĐND Kết quả kỳ họp thứ 17 -HĐND huyện Phú Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
24/TB-HĐND 14-07-2020 Văn thu HĐND Kết luận của TT HĐND huyện tại buổi khảo sát hiệu quả sử dụng công trình thủy lợi hóa đất màu đồng Phú Xuân, xã Tam Phước
14/NQ-HĐND 10-07-2020 Văn thu HĐND Chương trình giam sát của HĐND huyện Phú Ninh năm 2021
15/NQ-HĐND 10-07-2020 Văn thu HĐND Phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019
16/NQ-HĐND 10-07-2020 Văn thu HĐND Bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh- quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020
17/NQ-HĐND 10-07-2020 Văn thu HĐND Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và giao quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang khu dân cư Nhà văn hóa xã Tam Dân
14/NQ-HĐND 10-07-2020 Văn thu HĐND Chương trình giam sát của HĐND huyện Phú Ninh năm 2021
19/GM-HĐND 29-06-2020 Văn thu HĐND Dự kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XI
12/NQ-HĐND 26-06-2020 Văn thu HĐND Bổ sung kế hoạch dầu tư công trung hạn gđ 2018-2020 kế hoạch đầu tư công năm 2020 và phê duyệt chủ trương đầu tư đối vớ các dự án nhóm C trên địa bàn huyện
13/NQ-HĐND 26-06-2020 Văn thu HĐND Về điều chỉnh cắt , giảm, giãn dự toán chi ngân sách năm 2020
35/HĐND-VP 26-06-2020 Văn thu HĐND gửi tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17
22/TB-HĐND 25-06-2020 Văn thu HĐND Kết luận của TT HĐND huyện tại buổi làm việc với các nhành có liên quan về nội dung đầu tư , cải tạo , xây dựng trục cảnh quan môi trường từ nguồn vốn thực hiện duy trì và nâng chuẩn huyện nôn
17/KH-HĐND 24-06-2020 Văn thu HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XI
118/BC-UBND 24-06-2020 Văn thu HĐND Thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Phú Ninh quý II/2020
(Tổng số trang: 30) 1 2 3 .. Tiếp Cuối