Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
09/TB-HĐND 26-03-2020 Văn thu HĐND Kết luận của TT HĐND huyện tại buổi khảo sát danh mục công trình đề nghị bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2018-2020
10/HĐND-BPC 25-03-2020 Văn thu HĐND Gửi báo cáo giám sát
11/HĐND-BPC 25-03-2020 Văn thu HĐND Kiến nghị chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021
09/HĐND-TTHĐ 24-03-2020 Văn thu HĐND Thông tin tình hình hoạt động quý I/2020 triển khai nhiệm vụ quý II/2020
12/HĐND-TTHĐ 24-03-2020 Văn thu HĐND Cho ý kiến về danh mục và mức vốn phân bổ triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh trên địa bàn huyện
07/TB-HĐND 19-03-2020 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh -PCT HĐND huyện tại cuộc họp giao ban TT HĐND huyện tháng 03/2020
04/GM-HĐND 09-03-2020 Văn thu HĐND Tổ chức khảo sát thực tế về một số vấn đề nổi lên liên quan đến kiến nghị cử tri và tình hình giải quyết đơn thư của coogn dân trên địa bàn xã Tam Lãnh TG 08h00 ngày 11/3/2020 UBND xã Tam Lãnh
05/TB-HĐND 27-02-2020 Văn thu HĐND Kết luận của TT HĐND huyện tại buổi khảo sát tình hình xây dựng trục cảnh quan trên tuyến đường ĐT.615 ( xã Tam An, Tam Phước)
06/TB-HĐND 27-02-2020 Văn thu HĐND Kết luận của TT HĐND huyện tại buổi ,khảo sát tình hình xây dựng trục cảnh quan trên tuyến đường ĐH 8 gắn với xây dựng NTM KM thôn Hòa Bình
04/TB-HĐND 14-02-2020 Văn thu HĐND Kết quả kỳ họp thứ 14-HĐND huyện Phú Ninh Khóa XI, nhiệm vụ 2016-2021
03/HĐND-TTHĐ 14-02-2020 Văn thu HĐND Về thông tin kết quả kỳ họp thứ 13, 14 HĐND huyện khóa XI và thu thập ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 13, 14 HĐND huyện khóa XI
01/NQ-HĐND 12-02-2020 Văn thu HĐND V/v miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Phú Ninh , nhiệm kỳ 2016-2021
02/NQ-HĐND 12-02-2020 Văn thu HĐND V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021
03/NQ-HĐND 12-02-2020 Văn thu HĐND V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021
04/NQ-HĐND 12-02-2020 Văn thu HĐND V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021
01/GTT-HĐND 05-02-2020 Văn thu HĐND Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI (kỳ họp bất thường 7h30 ngày 12/02/2020
03/TB-HĐND 05-02-2020 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 14 -HĐND huyện Phú Ninh khóa XI (kỳ họp bất thường) 07h30 ngày 12/02/2020
03/GM-HĐND 05-02-2020 Văn thu HĐND Dự kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XI ( kỳ họp bất thường) 7h30 ngày, 12/020/2020
04/KH-HĐND 31-01-2020 Văn thu HĐND Giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND huyện
02/CTr-HĐND 31-01-2020 Văn thu HĐND Công tác của Thường trực HĐND năm 2020
(Tổng số trang: 27) 1 2 3 .. Tiếp Cuối