Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
93/TB-HĐND 22-06-2017 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 5-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
94/KH-HĐND 22-06-2017 Văn thu HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XI
90/HĐND-TTHĐ 21-06-2017 Văn thu HĐND V/v đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng ĐBHĐND cấp huyện
68/HĐND-TTHĐ 08-05-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
67/TB-HĐND 08-05-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Tam Thành
70/TB-HĐND 08-05-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Tam Vinh
63/TB-HĐND 26-04-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng-Chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND huyện
11/QĐ-HĐND 21-04-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Thành lập Tổ khảo sát tại đơn vị xã Tam Vinh
06/KH-BPC 21-04-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Tổ chức buổi làm việc với UBND xã Tam Vinh
55/HĐND-TTHĐ 17-04-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v tổ chức làm việc với UBND huyện
58/KH-HĐND 17-04-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Giám sát UBND xã Tam Vinh về tiến độ thực hiện các dự án khai thác quỹ đất
50/TB-HĐND 07-04-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi làm việc với Trung tâm Phát triển cụm CN-TM-DV huyện
51/TB-HĐND 07-04-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi làm việc với Chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Ninh
45/BC-HĐND 30-03-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Tình hình hoạt động quý I,chương trình hoạt động quý II/2017 của HĐND huyện
44/TB-HĐND 28-03-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng-Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp giao ban HĐND huyện quý I/2107
42/HĐND-TTHĐ 22-03-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v điều chỉnh thời gian giám sát Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Phú Ninh
41/KH-HĐND 21-03-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Giám sát Trung tâm Phát triển cụm CN-TM-DV
39/GM-HĐND 17-03-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/V tổ chức họp giao ban với các Ban HĐND,Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã,thị trấn
38/KH-HĐND 16-03-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện Giám sát Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Phú Ninh
15/HĐND-KTXH 12-03-2017 Văn thư HĐND-UBND huyện V/v làm việc với UBND xã Tam Đại
(Tổng số trang: 11) 1 2 3 .. Tiếp Cuối