Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
19/GM-HĐND 29-06-2020 Văn thu HĐND Dự kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XI
12/NQ-HĐND 26-06-2020 Văn thu HĐND Bổ sung kế hoạch dầu tư công trung hạn gđ 2018-2020 kế hoạch đầu tư công năm 2020 và phê duyệt chủ trương đầu tư đối vớ các dự án nhóm C trên địa bàn huyện
13/NQ-HĐND 26-06-2020 Văn thu HĐND Về điều chỉnh cắt , giảm, giãn dự toán chi ngân sách năm 2020
35/HĐND-VP 26-06-2020 Văn thu HĐND gửi tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17
22/TB-HĐND 25-06-2020 Văn thu HĐND Kết luận của TT HĐND huyện tại buổi làm việc với các nhành có liên quan về nội dung đầu tư , cải tạo , xây dựng trục cảnh quan môi trường từ nguồn vốn thực hiện duy trì và nâng chuẩn huyện nôn
17/KH-HĐND 24-06-2020 Văn thu HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XI
118/BC-UBND 24-06-2020 Văn thu HĐND Thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Phú Ninh quý II/2020
19/TB-HĐND 23-06-2020 Văn thu HĐND Kết luận của TT HĐND huyện tại buổi giám sát quy trình rà soát , quyết định công nhận hộ nghèo trên địa bàn xã Tam Đàn
20/TB-HĐND 23-06-2020 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 17-HĐND huyện Phú Ninh khóa XI
15/GM-HĐND 17-06-2020 Văn thu HĐND Dự kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XI (KH bất thường)
18/TB-HĐND 16-06-2020 Văn thu HĐND Kết luận của TT HĐND huyện tại buổi họp giám sát quy trình rà soát công nhận hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Tam Thái
14/GM-HĐND 15-06-2020 Văn thu HĐND Tổ chức cuộc họp với các ngành có liên quan đến nội dung kết luận sau khảo sát đối với hạng mục đầu tư cảnh quan , Môi trường 07h 30 ngày 17/6/2020 PH số 01
13/GM-HĐND 15-06-2020 Văn thu HĐND Tổ chức họp giao ban thống nhất nội dung trình kỳ họp bất thường 07h30, ngày 16/6/2020
17/TB-HĐND 15-06-2020 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 16- HĐND huyện Phú Ninh khóa XI ( kỳ họp bất thường), ngày 23/6/2020
03/GTT-HĐND 15-06-2020 Văn thu HĐND Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện Phú Ninh khóa XI ( kỳ họp bất thường) 01 buổi ngày 23/6/2020, HTUBND huyện
10/BC-HĐND 10-06-2020 Văn thu HĐND Tình hình hoạt động quý II, chương trình hoạt động quý III/2020 của HĐND Huyện Phú Ninh
16/TB-HĐND 10-06-2020 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh -PCT UBND huyện tại cuộc họp giao ban TT HĐND huyện với các ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và TT HĐND các xã, TT đánh giá tình hình hoạt động quý II, triển khai nhiệm v
16/QĐ-HĐND 28-05-2020 Văn thu HĐND Điều chuyển thành viên Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Ninh
15/QĐ-HĐND 27-05-2020 Văn thu HĐND Thành lập đoàn giám sát quy trình rà soát, quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Tam Đàn
15/KH-HĐND 27-05-2020 Văn thu HĐND Giám sát quy trình rà soát, quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Tam Đàn, Tam Thái
(Tổng số trang: 29) 1 2 3 .. Tiếp Cuối