THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 20/TB-HĐND
Ngày : 06-09-2021
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Vũ Văn Thẩm- CT HĐND huyện tại phiên họp gioa ban TT HĐND huyện tháng 9/2021
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq782120-TB-HDND_0001.pdf