THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 16/CT-UBND
Ngày : 01-09-2021
Người ký : Huỳnh Xuân Chính
Trích yếu : Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
CQ phát hành : Phòng NN
Phân loại : Chỉ thị
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7805CT 06 - ve tang cuong cong tac phong chong thien tai va0001.pdf