THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 517/TB-UBND
Ngày : 01-09-2021
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7804517-TB-UBND.pdf