THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 977/UBND-VP
Ngày : 01-09-2021
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7803977-UBND-VP_0001.pdf