THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 975/UBND-VP
Ngày : 31-08-2021
Người ký : Huỳnh Xuân Chính
Trích yếu : Triển khai thực hiện Công văn số 5746/UBND-KGVX ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7801975-UBND-VP_0001.pdf