THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 964/UBND-VP
Ngày : 30-08-2021
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Thay đổi thời gian họp theo Giấy mời số 138/GM-UBND ngày 27/8/2021 của UBND huyện
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7800964-UBND-VP_0001.pdf