THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 32/LCT
Ngày : 29-08-2021
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Lịch công tác tuần số 32/LCT ngày 27/8/2021 của HĐND&UBND huyện (từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021) (CÓ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG THỨ 2, 3)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7801LCT so 32.doc