THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 138/GM-UBND
Ngày : 27-08-2021
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Tổ chức họp trực tuyến về công tác phòng chống Covid-19
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7797138-GM-UBND_0001.pdf