THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 31/LCT
Ngày : 25-08-2021
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Lịch công tác số 31/LCT ngày 20/8/2021 của HĐND&UBND huyện (CÓ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7796LCT so 31.doc