THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 957/UBND-NN&PTNT
Ngày : 25-08-2021
Người ký : Trần Quốc Danh
Trích yếu : Công văn về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện
CQ phát hành : Phòng NN
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7795CV 957 ve thuc hien CT 18 cua TTCP0001.pdf