THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 133/GM-UBND
Ngày : 25-08-2021
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Tổ chức lễ viếng hương nghĩa trang liệt sĩ huyện 7h00 01/9
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7794133-GM-UBND_0001.pdf