THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 346/TB-UBND
Ngày : 24-08-2021
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2021
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7793346-TB-UBND_0001.pdf