THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 337/TB-UBND
Ngày : 16-08-2021
Người ký : Nguyễn Thị Nguyên
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Vân - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn các công trình XDCB và quyết toán các công trình h
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7792TBKL hop giao ban bao cao tien do va giai ngan cac nguon von xdcb cac CT khoi vhxh.signed.pd