THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 72/VHTT
Ngày : 24-08-2021
Người ký : ĐỖ VĂN LUẬT
Trích yếu : V/v tuyên truyền bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch Covid -19
CQ phát hành : Phòng VH&TT
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7790TTTQ COVID VA MOI TRUONG XONG KY SO 8-2021.signed.signed.pdf