THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 942/UBND-NV
Ngày : 20-08-2021
Người ký : Huỳnh Xuân Chính
Trích yếu : về việc hoàn thành dữ liệu vận hành, khai thác phần mềm quản lý CC,CC,VC
CQ phát hành : phòng nội vụ
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7790Cv so 942.pdf