THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 919/UBND-NN&PTNT
Ngày : 17-08-2021
Người ký : Trần Quốc Danh
Trích yếu : Về việc đăng ký nhu cầu tập huấn cho lục lượng bảo vệ rừng chuyên trách
CQ phát hành : Phòng NN
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7787CV 919 - Ve viec dang ky nhu cau tap huan cho luc luong0001.pdf