THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 923/UBND-NN&PTNT
Ngày : 18-08-2021
Người ký : Trần Quốc Danh
Trích yếu : về việc góp ý dự thảo Nghị quyết quy định về bố trí nhân viên Thú y xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh QUảng Nam
CQ phát hành : Phòng NN
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7786CV 923 - Ve viec gop y du thao nghi quyet quy dinh ve bo0001.pdf