THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 906/UBND-KT&HT
Ngày : 16-08-2021
Người ký : Trần Quốc Danh
Trích yếu : Về việc đảm bảo an toàn cho công trình giao thông, công trình công cộng, nhà ở và các công trình đang xây dựng trên địa bàn huyện trong mùa mưa bão năm 2021
CQ phát hành : Phòng KT-HT
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7784CamScanner 08-19-2021 16.44.pdf