THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 5290/QĐ-UBND
Ngày : 18-08-2021
Người ký : Huỳnh Xuân Chính
Trích yếu : Củng cố BCĐ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan hành chính, đơn vi sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn huyện Phú Ninh (BCĐ 167 huyện Phú Ninh)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Quyết định
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq77835290-QD-UBND_0001.pdf