THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 69/LĐTBXH
Ngày : 18-08-2021
Người ký : Võ Văn Nam
Trích yếu : V/v rà soát NCC và thân nhân hưởng trợ cấp ưu đãi NCC với CM
CQ phát hành : Phòng Lao động
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7782CV 69.rar