THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 921/UBND-VP
Ngày : 18-08-2021
Người ký : Huỳnh Xuân Chính
Trích yếu : Khẩn trương chuẩn bị ác cơ sở cách ly tập trung để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện vfa triển khai một số nội dung liên quan
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7781921-UBND-VP_0001.pdf