THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 128/GM-UBND
Ngày : 18-08-2021
Người ký : Nguyễn Thị Nguyên
Trích yếu : Họp trực tuyến về công tác phòng, chống Covid-19
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7780128-GM-UBND_0001.pdf