THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 132/NN&PTNT
Ngày : 16-08-2021
Người ký : Nguyễn Thành Đức
Trích yếu : Về việc báo cáo danh mục công trình phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiêu tiên tiến, tiết kiệm nước giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2)
CQ phát hành : Phòng NN
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7779CV 94 - dang ky danh muc cong trinh phat trien thuy loi nho.pdf