THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 338/TB-PCTT&TKCN
Ngày : 17-08-2021
Người ký : Huỳnh Xuân Chính
Trích yếu : Phân công thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Ninh
CQ phát hành : Phòng NN
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7777TB 338- Thong bao phan cong nhiem vu BCH PCTT-TTCN0001.pdf