THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 4843/QĐ-UBND
Ngày : 12-08-2021
Người ký : Huỳnh Xuân Chính
Trích yếu : Về việc củng cố Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Ninh
CQ phát hành : Phòng NN
Phân loại : Quyết định
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7776QD 4843 - Quyet dinh cung co BCH PCTT TKCN0001.pdf