THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 30/LCT
Ngày : 17-08-2021
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Lịch công tác tuần số 30/LCT ngày 13/8/2021 của HĐND&UBND huyện (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2, ND thứ 6)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7784LCT so 30.doc