THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 877/UBND-VP
Ngày : 10-08-2021
Người ký : Trần Quốc Danh
Trích yếu : Sữa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ trên địa bàn huyện Phú Ninh
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq7769877-UBND-VP_0001.pdf