THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 4837/QĐ-UBND
Ngày : 12-08-2021
Người ký : Huỳnh Xuân Chính
Trích yếu : Cho phép một số hoạt động trêm địa bàn huyện Phú Ninh được phép hoạt động trở lại
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Quyết định
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq77684837-QD-UBND_0001.pdf